Cyfarfodydd

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 08/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 07/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 16/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 03/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 01/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

CLA(5)-13-19 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Adolygu'r offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 16 – Adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at y Llywydd: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 11 Ionawr 2019

CLA(5)-04-19 – Papur 18 –Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit, 4 Rhagfyr 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Adolygu'r Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C

CLA(5)-03-19 – Papur 13 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur adolygu a chytunodd i osod adroddiad byr gerbron y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Datganiadau ysgrifenedig diwygiedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Adolygu

CLA(5)-01-19 – Papur 64 - Adolygiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddogfen adolygu a chytunodd i ystyried fersiwn wedi'i ddiweddaru yn y cyfarfod nesaf gyda'r bwriad o gyhoeddi adroddiad yn fuan.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Diweddariad

CLA(5)-30-18 – Papur 37 – Diweddariad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y diweddariad a chytunodd i dderbyn a thrafod sylwebaeth ar bob datganiad yn ei dro ar gyfer y prosesau craffu safonol yn Senedd y DU.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

CLA(5)-28-17 – Papur 13 – Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt: Brexit a datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur wedi'i ddiweddaru ar ymdrin â Datganiadau Ysgrifenedig a wneir o dan Reol Sefydlog 30C.

 


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C