Cyfarfodydd

Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit?

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 8 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 13 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 10 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

Cyfraith Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Cyfraith Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit - sesiwn dystiolaeth

Yr Athro Piet Eeckhout, Coleg Prifysgol Llundain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

7 Papur ar y cyfnod pontio Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd yr Aelodau y papur a chytuno’r pwyntiau gweithredu ynddo.


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

7 Sesiwn friffio cyfreithiol ar gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor friff cyfreithiol ar gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit.


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 19 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

4 Papur i’w nodi 8 – Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Seneddol dros Ymadael â’r UE, ynghylch yr ymchwiliad i’r cyfnod pontio ar gyfer gadael yr UE – 20 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 5)

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gawsant.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth

Yr Athro John Bell, Prifysgol Caergrawnt

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tyst gwestiynau’r Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Tobias Lock, Prifysgol Caeredin

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Brigid Fowler, Cymdeithas Hansard

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu