Cyfarfodydd

Lleihau gwastraff plastig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Y Wybodaeth Ddiweddaraf a Gwahoddiad gan Bwyllgor Sbwriel a Gwastraff Plastig Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar bolisïau a chynigion yn ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

8 Ystyried yr adroddiad drafft ar leihau gwastraff plastig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad ar leihau gwastraff plastig.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Lleihau gwastraff plastig: trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pump

Imogen Napper, Cymrawd Ymchwil, Ymchwil Microblastigau Defra - Prifysgol Plymouth

David Jones, Just One Ocean

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Imogen Napper a David Jones i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pedwar

Dr Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

Simon Hann, Arbenigwr Asesu Cylch Bywyd - Eunomia

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Hann a Chris Sherrington i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: Trafod y dystiolaeth lafar a glywyd o dan eitemau dau, tri a phedwar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau tystiolaeth 3, 4 a 5.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth tri

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff - Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Steve Wilson i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth dau

Gill Bell, Deisebydd, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Julian Kirby, Prif Ymgyrchydd yn erbyn Plastigau - Cyfeillion y Ddaear

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Gill Bell a Julian Kirby i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth un

Yr Athro Steve Ormerod, Athro Ecoleg / Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

Fredric Windsor, Myfyriwr PhD, Is-adran Ymchwil Organeddau a'r Amgylchedd, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan yr Athro Ormerod a Fredric Morgan i lywio ei ymchwiliad.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu