Cyfarfodydd

Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth ychwanegol gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor – 'Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Trafod yr adroddiad drafft ar effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

1. Ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru - Gweithdy Rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru: sesiwn ragarweiniol

Yr Athro Richard Barnes, Prifysgol Hull

Griffin Carpenter, New Economics Foundation

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd yr Athro Richard Barnes a Griffin Carpenter gwestiynau gan Aelodau ynghylch effaith Brexit ar ddiwydiant pysgota Cymru a Phapur Gwyn Llywodraeth y DU ar bysgodfeydd, 'Sustainable Fisheries for Future Generations'.

 


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru: trafod cylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad i effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu