Cyfarfodydd

Gwaith Ieuenctid – gwaith dilynol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Dilyniant i'r Gwaith Ieuenctid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – penodi Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gwaith Ieuenctid - dilyniant - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd y bore hwnnw.

 


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Gwaith Ieuenctid - dilyniant - sesiwn dystiolaeth 3

Plant yng Nghymru ac Ieuenctid Cymru

Catriona Williams OBE – Prif Weithredwr, Plant yng Nghymru

Chris Richards, Swyddog Datblygu, Young Wales - Plant yng Nghymru

Emma Chivers, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - Ieuenctid Cymru

Julia Griffiths, Prif Swyddog Gweithredol ar y Cyd dros dro - Ieuenctid Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Blant yng Nghymru ac Youth Cymru.

 


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwaith Ieuenctid - dilyniant - sesiwn dystiolaeth 2

Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG)

Tim Opie,  Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Joanne Simms, Cadeirydd PYOG a Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid, Blaenau Gwent

Steve Davis, Is-Gadeirydd PYOG a Rheolwr Gwasanaethau, Ieuenctid Sir Benfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid.

 


Cyfarfod: 10/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwaith Ieuenctid - dilyniant - sesiwn dystiolaeth 1

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

Joff Carroll, Is-Gadeirydd CWVYS a Phrif Swyddog Gweithredol Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Marco Gil-Cervantes, Trysorydd CWVYS a Phrif Swyddog Gweithredol ProMo Cymru

Catrin James, Cydlynydd Rhanbarthol CWVYS

Paul Glaze, Prif Swyddog Gweithredol CWVYS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu