Cyfarfodydd

Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cynnig Gofal Plant Cymru - Prosiect Digidol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

NDM6899 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6899 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

0

24

54

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Dadl ar Gyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1.  Dyletswydd i ddarparu gofal plant a gyllidir

4*, 4A*, 4B*, 20

2. Cymhwystra rhieni

6, 11, 8, 9, 17, 19, 10, 22, 5

3. Darpariaeth gofal plant Cymraeg

7

4. Cludo rhwng darparwyr

12

5. Ffïoedd ychwanegol a chyfraddau talu

13, 21, 32, 33

6. Plant cymhwysol

14, 15, 16, 18

7. Rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru

1, 3

8. Offerynnau statudol: newidiadau i weithdrefnau

23

9. Categorïau o ddarparwyr gofal plant a gyllidir

24, 25

10. Trefniadau gweinyddol ar gyfer darparu gofal plant a gyllidir

26, 27, 28

11. Adolygu penderfyniadau ac apelau i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf

29

12. Adolygiad ac adroddiadau ar effaith y Ddeddf a darpariaeth fachlud

30, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2, 35

13. Dyletswydd i hyrwyddo ymwybyddiaeth

31

14. Cynllunio’r gweithlu 

34

15. Cychwyn

36

Dogfennau Ategol

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 4A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 4B.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

35

43

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

26

43

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

35

43

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

30

43

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Ni chynigiwyd gwelliant 19.

Ni chynigiwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

24

42

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 2E.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

0

11

43

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

25

43

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

25

42

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - Fframwaith drafft y cynllun gweinyddu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

CLA(5)-28-18 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

CLA(5)-28-18 – Papur 11 – Atodiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Briffio technegol ar werthuso'r cynnig Gofal Plant

Sioned Lewis, Cyfarwyddwr ARAD Research

Stuart Harries, Cyfarwyddwr ac Aelod Sylfaenol ARAD Research

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr - Adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru

Faye Gracey, Pennaeth Dadansoddiad Polisi ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 O dan Reol Sefydlog 17.24, datganodd Suzy Davies AC ei bod yn arfer rhedeg Meithrinfa Gymunedol.

2.2 Cafodd y Pwyllgor eu briffio gan swyddogion ynghylch y gwerthusiad cynnig gofal plant.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

CLA(5)-26-18 – Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 17 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr - Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

Tracy Hull, Gwasanaethau Cyfreithiol 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fydd: Adrannau 1 i 13; Teitl hir.

 

Mae dogfennau sy'n cyd-fynd â thrafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 36 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 36. Nid oedd Michelle Brown yn bresennol.


Gwelliant 3 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Lynne Neagle

 

Dawn Bowden

 

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Suzy Davies

 

 

Janet Finch-Saunders

 

Gwrthodwyd gwelliant 3. Roedd Michelle Brown yn bresennol ond ni bleidleisiodd.


Gwelliant 4A (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Michelle Brown

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 4A.

 

Gwelliant 4 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 4.

 

Tynnwyd gwelliant 5 (Llyr Gruffydd) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 19 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 37 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 6 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Lynne Neagle

 

Dawn Bowden

 

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Suzy Davies

 

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Michelle Brown

 

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 21 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Michelle Brown

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 7 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Lynne Neagle

 

 

Dawn Bowden

 

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Suzy Davies

 

 

Janet Finch-Saunders

 

 

Michelle Brown

 

Gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 38 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 18 (Huw Irranca-Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Michelle Brown

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Julie Morgan

Suzy Davies

 

Dawn Bowden

 

 

Llyr Gruffydd

 

 

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 22 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Michelle Brown

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Michelle Brown

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 8 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 40 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 9 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 41 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Gwelliant 42 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 26 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Michelle Brown

Julie Morgan

 

Hefin David

 

 

Llyr Gruffydd

 

Gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Huw Irranca-Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 43 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 31 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 10 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 32 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 33 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 34.

 

 

Gwelliant 35 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 44 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 45 (Suzy Davies).

 

Gwelliant 46 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Lynne Neagle

 

Janet Finch-Saunders

Dawn Bowden

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 46.

 

 

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau ac atodlenni'r Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog am eglurder ynghylch y rheini a gofrestrwyd i ddarparu gofal plant.

 

 

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyllido Gofal Plant Cymru

CLA(5)-22-18 – Papur 12 – Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 17 Medi 2018

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

NDM6778 Julie James (Gorllewin Abertawe)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.33

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6778 Julie James (Gorllewin Abertawe)

 Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

8

3

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 18/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

NDM6777 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

 

Gosodwyd y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Ebrill 2018.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 17 Gorffennaf 2018.

 

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant , Pobl Ifanc ac Addysg (Saesneg yn unig)

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Saesneg yn unig)

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol at y Pwyllgor Cyllid (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.35

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6777 Huw Irranca-Davies (Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Gosodwyd y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Ebrill 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

11

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at y Llywydd gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

CLA(5)-21-18 – Papur 25 – Llythyr at y Llywydd gan y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 10 Gorffennaf 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Llywydd ynghyd â'r llythyr a gafwyd gan y Gweinidog yn gynharach y diwrnod hwnnw (wedi'i gylchredeg mewn copi caled) mewn ymateb i argymhellion y Pwyllgor. Nododd yr aelodau fod y ddadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil wedi'i threfnu ar gyfer y diwrnod canlynol, sef 18 Medi. Cytunodd yr Aelodau pe bai ystyriaeth bellach y Gweinidog o argymhellion y Pwyllgor yn arwain at wneud newidiadau sylweddol i'r Bil, efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried y Bil ar adeg briodol.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol at y Llywydd - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn dilyn y cyfarfod ar 14 Mehefin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Cyllid a Thollau EM yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan CLlLC yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Caiff yr adroddiad ei osod ddydd Mercher 18 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1     Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 

12.2 Roedd Mark Reckless AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ran gyntaf yr adroddiad drafft. Bydd ail ran yr adroddiad yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Cwlwm yn dilyn y cyfarfod ar 24 Mai

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg – y cynnig gofal plant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y cyfarfod ar 6 Mehefin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-18-18 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-17-18 – Papur 10 – Adroddiad drafft

CLA(5)-17-18 – Papur 11 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru - Cyfnod Esemptio Dros Dro mewn perthynas â Chynnig Gofal Plant i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gyngor Sir y Fflint - Cynnig Gofal Plant i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Sir y Fflint am ragor o dystiolaeth ynghylch y Cynnig Gofal Plant.

 

 


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

Llywodraeth Cymru

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr - yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Nicola Edwards, Pennaeth Datblygu’r Cynnig Gofal Plant

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i roi nodyn ar statws a chyllid y 10 awr o gymorth yn y cyfnod sylfaen, ynghyd ag i ba raddau y caiff ei ddiogelu.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru

Faye Gracey, Pennaeth Dadansoddi Polisi, Llywodraeth Cymru

 

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol; Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru; a Faye Gracey, Pennaeth Dadansoddi Polisi, Llywodraeth Cymru ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru).

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y bore.

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Esther Thomas, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Bwrdeistref Sirol RCT – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Catrin Edwards, Pennaeth Trawsnewid Gwasanaeth - Cyngor Bwrdeistref Sirol RCT - Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Catherine Davies, Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Plant) – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sarah Mutch, Arweinydd Addysg ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Phartneriaethau - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 

4.2 Cytunodd aelodau'r panel i ddarparu nodyn am y canlynol:

 

Faint o awdurdodau lleol sy'n rhoi dewis i rieni rhwng lleoliadau nas cynhelir a lleoliadau a gynhelir ar gyfer mynediad at yr hawl i gyfnod sylfaen y blynyddoedd cynnar.

 

Y cyfraddau fesul awr y mae awdurdodau lleol yn talu i leoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir ar gyfer darparu'r hawl i gyfnod sylfaen y blynyddoedd cynnar.

 

 

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Arolygiaeth Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Gemma Halliday, Rheolwr Datblygu'r Gweithlu – Cyngor Gofal Cymru

Kevin Barker – Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae

Gill Huws-John - Uwch Reolwr – Arolygu Gofal Plant a Chwarae

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan AGC a GCC.

 

3.2 Cytunodd AGC i rannu manylion canlyniadau'r gwerthusiad o raglen beilot fframwaith cyd-arolygu Estyn-AGC.

 

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Mererid Wyn Williams, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Jane Rees, Arolygydd EM

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

 

2.2 Cytunodd i roi eglurhad ynghylch a oedd y 35,000 o blant yn y garfan yn cynnwys plant a anwyd yn yr hydref a'r haf.

 

 

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 16 Mai

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Phil Mattacks, Tîm Dylunio, Ymgysylltu a Gweithredu Gofal Plant Di-dreth, Trawsnewid

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cyllid a Thollau EM.

 

4.2 Cytunodd CThEM i roi gwybodaeth am gyfraddau boddhad cwsmeriaid o ran porth ar-lein a chynnig gofal plant/threfniadau credyd di-dreth CThEM.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Cwlwm

 

Claire Protheroe,  Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol (Cymru) - PACEY Cymru                 

Jane O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs      

Jane Alexander, Prif Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru                                

Angharad Starr, Rheolwr Prosiect - Mudiad Meithrin             

Sandra Welsby, Rheolwr Cenedlaethol - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru                                         

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cwlwm.

 

2.2 Cytunodd Cwlwm i roi rhestr o daliadau awdurdod lleol ar gyfer Gofal Plant y Cyfnod Sylfaen.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y bore.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Chwarae Teg

 

Cerys Furlong, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwarae Teg.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am y 'cyfnod gras'.

 


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Llywodraeth Cymru

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Tracy Hull, Cyfreithwraig, Tîm Gofal Plant

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:
Nodyn ar incwm teulu y rhai sy'n cael cymorth gofal plant o dan y cynllun peilot presennol;

Copi o ganllawiau i Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar.

 


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiynydd Plant.

 


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Aelod sy'n Gyfrifol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant;

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru;

Tracey Hull, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-14-18 – Papur briffio

 

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 79KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Datganiad ar Fwriad Polisi'r Bil (PDF 229KB)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau am y Cynnig Gofal Plant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) – trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu ar gyfer y Bil.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr amserlen.