Cyfarfodydd

Seilwaith TGCh a Digidol ar draws y GIG yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 21 Mawrth 2018

Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 27 Mawrth 2018

Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contractau Fframwaith Systemau GMS.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Canlyniad Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth ddrafft

Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contractau Fframwaith Systemau GMS a'i chytuno.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Contract Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol - sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a BMA Cymru

Dr Rebecca Payne, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Charlotte Jones, BMA Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a BMA Cymru Wales.