Cyfarfodydd

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: Sesiwn pwyllgor i nodi’r themâu allweddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 2 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch goblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol Brexit - 23 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 5)

5 Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd - trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 3

Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod

Rhian Davies, Anabledd Cymru

Andrew White, Stonewall

Uzo Iwobi, Cyngor Hil Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Catherine Fookes.

4.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 2

Dr Rachel Minto, Cardiff University

Dr Panos Kapotas, University of Portsmouth

Professor Simon Hoffman, Swansea University

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dr Rachel Minto.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 1

Nicola Williams, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Gideon Calder, Ymddiriedolaeth Cydraddoldeb

Dr Koldo Casla, Just Fair

George Wilson, Liberty

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan George Wilson.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu