Cyfarfodydd

Rheolau Sefydlog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn dydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog Dros Dro

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn dydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Adroddiadau Rheolau Sefydlog Drafft


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Gwnaeth y Trefnydd gynnig diwygiedig ar gyfer diwygio'r Rheol Sefydlog, a gefnogwyd gan Sian Gwenllian. Nid oedd Mark Isherwood a Caroline Jones yn cefnogi'r cynnig newydd ac roeddent yn parhau i gefnogi cadw'r Rheol Sefydlog bresennol.

 

Bydd drafft diwygiedig o'r adroddiad, gan gynnwys canllawiau, yn cael ei ddosbarthu drwy e-bost, gyda'r bwriad o ddod i gytundeb ffurfiol yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Aelodaeth Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn dydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Newidiadau amrywiol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn dydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Adroddiadau Rheolau Sefydlog Drafft


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Adalw’r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn dydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Biliau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Busnes Cynnar yn dilyn etholiad Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Adroddiadau Rheolau Sefydlog Drafft


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Sub Judice

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr adroddiad drafft a chytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau cyn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Gweithdrefnau Adalw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno darpariaeth i ganiatáu i'r Llywydd ddefnyddio disgresiwn i adalw'r Senedd ar gyfer unrhyw fater brys cyhoeddus, mewn ymgynghoriad â'r Prif Weinidog a'r Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Newidiadau amrywiol i'r Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i'r newidiadau arfaethedig i’r Rheolau Sefydlog.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cynnal Pleidleisiau Cyfrinachol gan ddefnyddio Dull Pleidleisio Electronig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid defnyddio pleidleisio electronig o bell i gynnal y pleidleisiau cyfrinachol ar gyfer ethol y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd ar ddechrau'r Senedd nesaf, pe na bai pleidlais gorfforol yn ymarferol naill ai i bawb neu i rai Aelodau. Cymeradwyodd y Pwyllgor y dull arfaethedig o bleidleisio electronig o bell a nodir yn y papur fel un sy'n darparu'r lefelau dymunol o anhysbysrwydd a diogelwch.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Cafodd y Rheolwyr Busnes drafodaeth gychwynnol, a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd i gael trafodaeth lawn a gwneud penderfyniadau ar y papur yn eu cyfarfod ar 22 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Aelodaeth Pwyllgorau, Cadeiryddion a Chydbwysedd Gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Cafodd y Rheolwyr Busnes drafodaeth gychwynnol, a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd i gael trafodaeth lawn a gwneud penderfyniadau ar y papur yn eu cyfarfod ar 22 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Gweithdrefnau Adalw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Cafodd y Rheolwyr Busnes drafodaeth gychwynnol, a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd i gael trafodaeth lawn a gwneud penderfyniadau ar y papur yn eu cyfarfod ar 22 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cynnal pleidleisiau cyfrinachol mewn Senedd rithwir neu hybrid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 67

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor y dylai pleidleisio electronig o bell fod ar gael i'r Aelodau ar ddechrau'r Senedd newydd, gan gynnwys ar gyfer ethol y Llywydd a'r dirprwy, a gofynwyd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno mwy o fanylion am opsiynau posibl.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Adolygu Rheolau Sefydlog dros dro

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor y dylid ymestyn y Rheolau Sefydlog dros dro i'r Senedd nesaf er mwyn caniatáu iddynt barhau i gael eu gweithredu a’u hadolygu’n llawn gan y Pwyllgor Busnes newydd.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Sub Judice

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau mewn egwyddor y dylid dileu eithriadau i sub judice o'r Rheol Sefydlog a'u rhoi mewn canllawiau.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Gweithdrefnau Busnes Cynnar

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynigion a nodir yn y papur.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Gweithdrefnau Adalw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y papur a gofynnodd am bapur pellach gyda rhagor o fanylion yn seiliedig ar yr opsiynau a nodir yn y papur.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Diwygio'r Rheolau Sefydlog - Biliau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb arfaethedig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r  Cyfansoddiad, a chytunodd mewn egwyddor â Rheol Sefydlog 26C newydd ddrafft a Chanllawiau drafft y Llywydd.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Sub Judice

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 87

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i adolygu darpariaethau presennol y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â sub judice, a chytunodd i ddychwelyd at y cwestiwn a ddylid cynnwys eithriadau yn y Rheolau Sefydlog neu mewn canllawiau.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Diwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Brexit

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 90

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor i'r newidiadau arfaethedig a nododd y newid ychwanegol sy'n ofynnol o ganlyniad i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y materion a nodir yn y papur a gofynnodd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno papur gydag opsiynau manylach ar gyfer diwygio Rheol Sefydlog 1.3

 

 


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gweithdrefnau Adalw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 96

Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i holi eu grwpiau am farn bellach ar y pynciau hyn ac adrodd yn ôl yn ystod cyfarfod ychwanegol cyntaf y Pwyllgor Busnes yn y flwyddyn newydd.

 

 


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gweithdrefnau Busnes Cynnar

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104

Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 109

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod y papur â'u grwpiau a dod yn ôl i'r cyfarfod yr wythnos nesaf i fynegi unrhyw safbwyntiau cychwynnol.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gweithdrefnau Adalw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 112

Cofnodion:

Anogodd y Llywydd Reolwyr Busnes i roi adborth gan eu grwpiau ar y papur hwn a'r papur canlynol wrth iddyn nhw godi, yn hytrach nag aros am y cyfarfod nesaf.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod y papur â'u grwpiau a dod yn ôl i'r cyfarfod yr wythnos nesaf i fynegi unrhyw safbwyntiau cychwynnol.

 

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gweithdrefnau Busnes Cynnar

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 115

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cynigion a chytunwyd i drafod y materion a godwyd gyda'u grwpiau cyn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod ar 15 Rhagfyr.

 

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rhaglen waith weithdrefnol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 120

Cofnodion:

Rhaglen waith weithdrefnol

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y rhaglen waith a nodwyd a chytunodd hefyd i adolygu'r gweithdrefnau ar gyfer adalw'r Senedd o dan Reolau Sefydlog 12, yn ogystal ag o dan adolygiad Rheol Sefydlog 34

 

 


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Newidiadau i’r Rheolau Sefydlog - Atal trafodion cyn pleidleisiau electronig o bell

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 125

Cofnodion:

Newidiadau i Reolau Sefydlog: Atal trafodion cyn pleidleisiau electronig o bell

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr adroddiad a chyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 4 Tachwedd 2020.

 

 


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad – newidiadau i weithdrefnau ariannol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 130

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr adroddiad drafft, gyda gweithdrefnau diwygiedig i ddod i rym unwaith y bydd y darpariaethau statudol perthnasol wedi dod i rym. Cytunodd y Pwyllgor hefyd y dylid gosod yr adroddiad erbyn dydd Mercher 16 Medi 2020 er mwyn ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Medi 2020.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) - Diwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 135

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr adroddiad, a nododd y byddai cynnig yn cael ei gyflwyno i'w ystyried ar 15 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 138

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynnig y Llywydd y dylai Rheolau Sefydlog ganiatáu i naill ai'r Llywydd neu'r Dirprwy Lywydd gadeirio'r pwyllgor fel y gellid penodi'r Dirprwy Lywydd yn gadeirydd pe bai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Llywydd yn dod o'r un grŵp gwleidyddol. Byddai hyn yn galluogi cadeirydd y Pwyllgor Cyllid i fod yn aelod ex officio, yn cynrychioli’r pwyllgor yn unig, ac yn ychwanegol at un cynrychiolydd o bob grŵp gwleidyddol.

Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog i'w ystyried yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) - Diwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnig y newid a argymhellir i Reol Sefydlog 18.10.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy'n deillio o newid enw'r sefydliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 148

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog. Cytunwyd hefyd i atal Rheolau Sefydlog i ganiatáu ar gyfer cynnig i gytuno ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog yfory, gyda’r newidiadau yn dod i rym ddydd Mercher 6 Mai 2020.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Newidiadau i’r Rheolau Sefydlog sy'n deillio o newid enw'r sefydliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 153

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod y papur gyda'u grwpiau a dychwelyd at y papur yn y cyfarfod cyntaf ar ôl y toriad hanner tymor.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 156

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytuno ar y Rheol Sefydlog ddrafft a'r canllawiau cysylltiedig. Cytunwyd hefyd na ellid bwrw pleidlais drwy ddirprwy mewn pleidleisiau sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelodau sy'n cynrychioli dwy ran o dair o seddi'r Cynulliad bleidleisio o blaid y cynnig.

Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn cyflwyno adroddiad drafft ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog i'r Pwyllgor Busnes yr wythnos ar ôl hanner tymor.

 

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Biliau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 161

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Y Rheolau Sefydlog: Diwygiadau Arfaethedig i Reol Sefydlog 3

SoC(5)-14-19 Papur 2 – Papur ar ddiwygiadau arfaethedig i Reol Sefydlog 3

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Papur i'w nodi - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 173

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr yn nodi sylwadau'r Pwyllgor ar Reol Sefydlog Biliau Cydgrynhoi arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 176

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad i leihau nifer y Cwestiynau Llafar sy'n ymddangos ar agenda'r Cyfarfod Llawn o 15 i 12, ac i ddiweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

Cytunwyd hefyd i gynnig y newid i Reol Sefydlog 12.63 i wneud y gostyngiad yn y nifer o weithiau y gall Aelod fynd i mewn i'r bleidlais ar gyfer Cwestiynau Llafar Gweinidogol yn barhaol o ddwywaith i unwaith, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

Mae Rheolwyr Busnes yn fodlon i'r Aelodau barhau i allu cyflwyno dau Gwestiwn Llafar i'r Cwnsler Cyffredinol yn ei rôl fel swyddog cyfreithiol.

 

Cytunwyd hefyd i leihau nifer yr Aelodau a ddewisir yn y bleidlais gychwynnol o 20 i 16, a diweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Diwygio Rheolau Sefydlog - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 179
 • Cyfyngedig 180
 • Cyfyngedig 181

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyrau, a chytunwyd i gynnig y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog, a'r newidiadau i gylch gorchwyl y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Adolygu Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 186

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytuno ar feysydd Rheolau Sefydlog i'w hadolygu. Cytunwyd i drafod unrhyw feysydd pellach i'w hadolygu gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf os bydd angen.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Amending Standing Orders - Public Services Ombudsman for Wales

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 191

Cofnodion:

Business Managers agreed to consult their groups on the proposals, and to write to ELGC and Finance Committees to seek their views on the possible changes to their remits. They agreed to return to the matter in September.


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 196

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y Rheol Sefydlog ddrafft a chytunwyd i ddychwelyd ati yn yr hydref, ar ôl trafod gyda'u grwpiau. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i ymgynghori ar y cynigion.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 203

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr adroddiad a gofyn am wneud rhai newidiadau. Bydd swyddogion yn gwneud y newidiadau ac yn ailddosbarthu i Reolwyr Busnes i'w cytuno, cyn ei osod yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 206

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3. Gofynnwyd i'r swyddogion ddrafftio adroddiad yn nodi pam eu bod wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r newid ar hyn o bryd, ond i adolygu'r Rheolau Sefydlog perthnasol erbyn y chweched Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol – Rheolau Sefydlog 21.8 - 28.11

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 213

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a gwahoddwyd swyddogion i gyflwyno papur ar effaith Brexit ar y Rheolau Sefydlog ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papur i'w nodi - Llythyr gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Deddfwriaeth (Bil Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 216

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol unwaith y bydd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar Reol Sefydlog ddrafft ar gyfer Biliau Cydgrynhoi.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 221

Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 224

Cofnodion:

Diwygio Rheolau Sefydlog: Biliau Cydgrynhoi

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn amlinellol arfaethedig, a gwnaed cais i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno Rheolau Sefydlog drafft i'w hystyried. O ran yr un maes o ddiffyg cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddogion y Cynulliad (sbarduno Ystyriaeth Fanwl y Cynulliad), gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddrafftio ar gyfer y ddau opsiwn ac archwilio unrhyw drydydd opsiwn a allai fod ar gael.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes lythyr Comisiwn y Gyfraith.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip (Papur 6, Tudalennau 17 - 21)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 227

Cofnodion:

Rheolau Sefydlog

 

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn arfaethedig ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, a chytunodd mewn egwyddor i’r newidiadau arfaethedig i’r Rheol Sefydlog. Bydd adroddiad yn cael ei ddosbarthu i Reolwyr Busnes y tu allan i’r Pwyllgor y prynhawn yma, ac os cytunir, bydd cynnig i ddiwygio Gorchymyn Sefydlog 12 yn cael ei ychwanegu at agenda’r Cyfarfod Llawn yfory, a chyn hynny bydd cynnig i atal y Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu i’r cynnig gael ei drafod.

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes â chynnig y Trefnydd i adolygu’r newidiadau mewn ychydig fisoedd.