Cyfarfodydd

Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch adfywio canol trefi: pum mlynedd yn ddiweddarach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

4 Trafod yr adroddiad drafft - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3.)

3. Trafod yr adroddiad drafft - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-01-18(p1) Adoroddiad drafft (Saesneg yn unig)
  • EIS(5)-01-18(p2) Atodiadau i’r adroddiad drafft - Nodiadau o’r digwyddiad i randdeiliaid (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Craffu ar waith y Gweinidog Tai ac Adfywio - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Steffan Roberts, Pennaeth Strategaeth a Chyllid, Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Rebecca Evans AC, Steffan Roberts a Neil Hemington gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

 

3.2 Bydd y Gweinidog yn anfon rhagor o fanylion i'r pwyllgor mewn perthynas â'r rhaglen ar gyfer Targedu Buddsoddiad Adfywio ac enghreifftiau o'r trefi hynny sydd wedi elwa ar y rhaglen hon


Cyfarfod: 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Digwyddiad i randdeiliaid - Adfywio canol trefi: 5 mlynedd yn ddiweddarach (Preifat)

Cofnodion:

1.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad preifat i randdeiliaid i drafod adfywio canol trefi


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu