Cyfarfodydd

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

14 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-10-21 – Papur 82 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-08-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-06-21 – Papur 33 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 08/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-05-21 – Papur 40 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-03-21 – Papur 51 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 21 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-02-21 – Papur 56 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 8 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020

CLA(5)-02-21 – Papur 57 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-02-21 – Papur 58 – Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol mewn perthynas â Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) a chafodd bapur briffio ar y Ddeddf.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-01-21 – Papur 83 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 15)

15 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-37-20 – Papur 69 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 10 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-35-20 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 25 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

16 Craffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd - Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

CLA(5)-31-20 – Papur 108 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 29 Hydref 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 109 – Protocol Diwygiedig

CLA(5)-31-20 – Papur 110 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Medi 2020

CLA(5)-31-20 – Papur 111 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y protocol diwygiedig drafft mewn perthynas â chraffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

14 Diweddariad Brexit - fframweithiau cyffredin

CLA(5)-22-20 – Papur 33 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil mewn perthynas â fframweithiau cyffredin.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Biliau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd - papur briffio

CLA(5)-18-20 - Papur 19 – Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio gan ymchwilwyr y Senedd a chytunodd y dylid parhau i fonitro’r sefyllfa o ran Biliau’r DU sy’n ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd, a pharatoi diweddariadau’n rheolaidd.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Ewropeaidd a Deddfwriaeth Ychwanegol: Gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn

CLA(5)-18-20 – Papur 14 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 9 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Biliau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd: Papur briffio

CLA(5)-08-20 – Papur 19 – Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ar Filiau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Datganiad gan Lywodraeth Cymru: Deddfwriaeth yn ymwneud â gadael yr UE

CLA(5)-08-20 – Papur 14 – Datganiad, 26 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch deddfwriaeth yn ymwneud â gadael yr UE.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 15)

Dadl ar Brexit:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf hon gan Lywodraeth Cymru:

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.1)

Papur ar Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 72

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.2)

Gwaith y Cynulliad ar Brexit a'r amserlen - papur i'w nodi

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 74

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Y wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb Ewropeaidd


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gorchmyn Adran 109

CLA(5)-18-19 – Papur 4 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, dyddiedig 9 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.2)

Papur 3b - Gweithgarwch yn ymwneud â Brexit- Mawrth 2019 (papur i'w nodi)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 81

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.4)

Paper 3d - Ymateb gan y Prif Weinidog i'r Llywydd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 83

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.1)

Paper 3a - Llwyth gwaith yn ymwneud â Brexit

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 85

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.3)

Papur 3c - Llythur gan y Llywydd i'r Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 87

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.5)

Papur 3e - Llythyr gan Cadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethoi'r Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 89

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Brexit


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Craffu ar reoliadau negyddol arfaethedig a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - diweddariad

CLA(5)-26-18 – Papur 19 - Craffu ar offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol arfaethedig: proses

 

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-26-18 - Papur 19 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad proses ar gyfer craffu ar y rheoliadau negyddol arfaethedig sydd i'w gwneud o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

CLA(5)-09-18 – Papur 14 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 7 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ.