Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Y Pwyllgor Cyllid

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.3 Diolchodd y Cadeirydd i staff y Comisiwn ac Aelodau am eu gwaith ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.


Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, Jocelyn Davies AC.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, cafodd Alun Ffred Jones AC ei ethol fel Cadeirydd Dros Dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro yr Aelodau i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones AC.


Cyfarfod: 28/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 20/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 09/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy ar ran Ann Jones AC.


Cyfarfod: 03/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy i Ann Jones AC.


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC, Peter Black AC a Christine Chapman AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo ar ran Christine Chapman AC.

 

1.4 Datganodd Jenny Rathbone AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 13.8A:

·         Bu'r Aelod yn Gadeirydd ar Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan Ewrop yn flaenorol.

 


Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC a Peter Black AC.

 

1.3 Roedd William Powell AC yn dirprwyo ar ran Peter Black AC.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

2.3 Datganodd Peter Black AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'r Aelod yn Gynghorydd ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn dirprwyo.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

1.3 Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod dyletswydd arnynt i ddatgan buddiant, yn unol â Rheolau Sefydlog 2.6, 2.7 a 17.24.

 


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay. Croesawodd y Cadeirydd Paul Davies i'r cyfarfod fel eilydd.

 


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones AC.

 


Cyfarfod: 25/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC.

 


Cyfarfod: 17/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 Estynnodd y Cadeirydd dros dro groeso i’r Aelodau.

 

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau  gan Jocelyn Davies ac Alun Ffred Jones. Croesawodd y Cadeirydd dros dro Llyr Gruffydd a oedd yn dirprwyo ar ran Alun Ffred Jones.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1     Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Peter Black AC.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Peter Black AC ac Alun Ffred Jones AC.

 

1.3        Croesawodd y Cadeirydd William Powell AC a oedd yn dirprwyo ar ran Peter Black AC.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau. Roedd Kirsty Williams yn dirprwyo ar ran Peter Black am ran o’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Nodwyd y papurau.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

1.2     Ni chafwyd ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a Nick Ramsey.

 

1.3        Croesawodd y Cadeirydd Mohammad Asghar a oedd yn dirprwyo ar ran Nick Ramsey.

 


Cyfarfod: 26/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor a nododd fod ymddiheuriadau wedi dod i law gan Alun Ffred Jones ac Ann Jones.

 


Cyfarfod: 03/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.

 

1.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 The Chair welcomed the Members to Committee.

 

1.2 There were no apologies.


Cyfarfod: 02/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.

 

2.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

1.2       Croesawodd y Cadeirydd Nick Ramsay i'r Pwyllgor fel Aelod a diolchodd i Paul Davies am ei waith, gan hysbysu’r Aelodau y byddai'n ysgrifennu ato.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones a chan Peter Black ar gyfer eitemau 1-5.

 


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones.

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Ffred Jones. Nid oedd neb yn dirprwyo ar ei ran.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones. Roedd Sandy Mewies yn dirprwyo ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 05/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2        Croesawodd y Cadeirydd Alun Ffred Jones i'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2       Estynnodd y Pwyllgor longyfarchiadau i Peter Black AC am ennill y wobr Aelod Cynulliad y flwyddyn.

 

 


Cyfarfod: 27/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 13/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 07/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 The Chair welcomed Members and members of the public to the meeting.


Cyfarfod: 17/10/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 09/10/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd Simon Thomas AC i'w gyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor hwn.

 


Cyfarfod: 03/10/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas. Nid oedd neb yn dirprwyo ar ei ran.

 


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.2 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 10/07/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.


Cyfarfod: 04/07/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC, Julie Morgan AC a Peter Black AC. Roedd Aled Roberts AC yn dirprwyo ar ran Peter Black AC.

 


Cyfarfod: 26/06/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

1.2 Diolchodd y Cadeirydd i Ieuan Wyn Jones (a ymddiswyddodd fel AC yn gynharach yn yr wythnos) am ei gyfraniad i'r Pwyllgor a dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 12/06/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.  

 

1.2 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.


Cyfarfod: 08/05/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ieuan Wyn Jones. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 


Cyfarfod: 24/04/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones, ac roedd Vaughan Gething yn dirprwyo ar ei rhan.


Cyfarfod: 18/04/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod. 


Cyfarfod: 06/03/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 28/02/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        The Chair welcomed Members and members of the public.

 

1.2 Apologies had been received from Ieuan Wyn Jones.


Cyfarfod: 20/02/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 30/01/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 16/01/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 05/12/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 21/11/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau o’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 07/11/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 17/10/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Datganodd Paul Davies fuddiant gan fod ei wraig yn cael ei chyflogi gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda.

 

1.3 Datganodd Christine Chapman fuddiant gan fod ei gŵr wedi cyflawni gwaith i Fwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan.


Cyfarfod: 03/10/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Datganodd Peter Black fuddiant fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad ac ni fyddai’n cymryd rhan yn y gwaith o graffu ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones.


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones.

 


Cyfarfod: 04/07/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones; bu Jenny Rathbone yn dirprwyo ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 20/06/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod. 


Cyfarfod: 30/05/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 24/05/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 16/05/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 02/05/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 14/03/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.   


Cyfarfod: 29/02/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 20/02/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 25/01/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones.

 

1.3        Datganodd Mike Hedges fuddiant fel cyn-weithiwr yng Ngholeg Morgannwg.


Cyfarfod: 11/01/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2        Datganodd y Cadeirydd fuddiant fel cyn-Weinidog a oedd yn gyfrifol am roi JESSICA ar waith.

 

1.3        Datganodd Ieuan Wyn Jones fuddiant fel cyn-Weinidog a oedd yn gyfrifol am roi Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar waith.


Cyfarfod: 16/11/2011 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ieuan Wyn Jones a Julie Morgan.


Cyfarfod: 20/10/2011 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 07/07/2011 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyflwyniad ac Ymddiheuriadau

Cofnodion:

1.1 Croesawaodd y Cadeirydd aelodau’r pwyllgor ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.