Cyfarfodydd

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â nhw - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafodaeth ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-32-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 4 Tachwedd 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 43 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Hydref 2020

CLA(5)-32-20 – Papur 44 – Llythyr gan y Llywydd, 7 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog mewn perthynas â chyflwyno cynigion cydsyniad, a chytunodd i ysgrifennu at y Llywydd. Nododd y Pwyllgor hefyd y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Reoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020, a chytunwyd i gwblhau adroddiad y tu allan i’r cyfarfod a fyddai’n cael ei osod cyn y ddadl ynghylch cydsyniad.

 


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â nhw: Brexit


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Ymadael â’r UE


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd: cymhwyso Rheol Sefydlog 30A

CLA(5)-15-19 – Papur 17 – Llythyr gan y Llywydd, 7 Mai 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 18 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at y Llywydd, 25 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

Trafodaeth ar Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit a Datganiadau a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Ymdrin â'r mater

CLA(5)-27-18 – Papur 28 – Ymdrin ag Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit a Datganiadau a wneir o dan Reol Sefydlog 30C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor sut yr ymdrinnir ag Offerynnau Statudol y mae angen cydsyniad arnynt yn unol â Rheol Sefydlog 30A a datganiadau ysgrifenedig a gyhoeddir o dan Reol Sefydlog 30C a chytunwyd i gyhoeddi sylwadau ar wefan y Pwyllgor ar ôl ystyried pob offeryn statudol.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Offerynnau statudol y mae angen cydsyniad arnynt yn unol â Rheol Sefydlog 30A – Ymadael â'r UE


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)