Cyfarfodydd

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Strategaeth Dwristiaeth -TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem yn ôl.

 


Cyfarfod: 25/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.01


Cyfarfod: 24/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: Henebion Hygyrch i Bawb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: Dyfodol Cadw

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.37


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu