Cyfarfodydd

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Ymateb gan y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 10 – Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – Ymateb Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1        Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1.)

Bydd y Pwyllgor yn lansio'r adroddiad ar ei ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc. Cynhelir y lansiad yn y Senedd. (Preifat)


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 - Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Nodyn cyngor cyfreithiol: Deddf Cydraddoldeb a gwahanu'r rhywiau mewn ysgol chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Tystiolaeth o Ewrop

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth o Ewrop a'r materion allweddol.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ysgolion bro - 3 Gorffennaf 2018

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd - 30 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 4 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (09:00 - 10:00)

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

David Rosser, Pennaeth Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

John Pugsley, Pennaeth Cangen y Celfyddydau, y Dyniaethau a Lles, Llywodraeth Cymru

Nathan Cook, Pennaeth Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL)

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr NASUWT ac ASCL.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 23 Mawrth 2018

Papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â'r ddeiseb P-05-804 Mae Angen Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Chwarae!!

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trawsgrifiad o we-sgwrs â phobl ifanc - 8 Chwefror 2018

Papur 11

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor y trawsgrifiad o'r we-sgwrs.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Cynghorydd Polisi

 

Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

 

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

Fiona Reid, Prif Weithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu, Chwaraeon Cymru

 

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Papur 2 - Prifysgol Caerdydd

Papur 3 - Prifysgol Southampton

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd a'r Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton.

2.2 Cytunodd yr Athro Simon Murphy i ddarparu rhagor o wybodaeth am y darpariaethau sydd ar gael mewn ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig sy'n gysylltiedig â chanlyniadau da mewn perthynas â lefelau gweithgaredd corfforol.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Nodiadau am waith ymgysylltu

Papur 6 - Trafodaethau grwpiau ffocws gyda rhanddeiliaid, 25 Ionawr 2018

 

Papur 7 - Trafodaethau gyda disgyblion a staff Ysgol Bassaleg, 7 Rhagfyr 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor y nodiadau am waith ymgysylltu mewn perthynas â'i ymchwiliad i weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – tystiolaeth gan Estyn

Jackie Gapper, Dirprwy Cyfarwyddwr, Estyn

John Thomas, Arolygwyr Ei Mawrhydi

Anwen Griffiths, Arolygwyr Ei Mawrhydi

 

Papur 5

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Estyn.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc – tystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Ciaran Humphreys, Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 4

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - tystiolaeth gan Women in Sport

Laura Matthews, Uwch Reolwr Gwybodaeth a Pholisi, Women and Sport

 

Briff Ymchwil

Papur 3

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o Women in Sport.

4.2     Cytunodd Laura Matthews i ddarparu rhagor o wybodaeth am y rhaglen DADEE (Dads and Daughters Exercising and Empowered) sy'n cael ei datblygu gan Brifysgol Newcastle, Awstralia.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7.)

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5.)

5. Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - sesiwn dystiolaeth 5 - Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Cynghorydd Polisi

Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4.)

4. Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - sesiwn dystiolaeth 4 - Chwaraeon Anabledd Cymru

Fiona Reid, Prif Weithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3.)

3. Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - sesiwn dystiolaeth 3 - Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu, Chwaraeon Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2.)

2. Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - sesiwn dystiolaeth 2 - panel o academyddion

Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

Yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i weithgaredd corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - gweithgarwch ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sgwrs ar y we gyda phlant a phobl ifanc i siarad am eu lefelau gweithgarwch ac unrhyw rwystrau y maent yn eu hwynebu rhag cymryd rhan mewn gweithgarwch.

7.2 Cymerodd cynrychiolwyr o Ysgol Uwchradd Ebbw Fawr, Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Uwchradd y Drenewydd, Prosiect Delwedd Iach, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Fforwm Ieuenctid y Fro ran yn y sgwrs ar y we.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i weithgaredd corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitem 2 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i weithgaredd corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - sesiwn dystiolaeth 1 - Ray Williams

Ray Williams, Canolfan Codi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi ac Ynys Môn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ray Williams.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc - adfywio'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaethau ychwanegol ar ei ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i sesiynau casglu tystiolaeth yn ystod tymor y gwanwyn.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i ymarfer corff ymysg plant a phobl ifanc - trafod cwmpas a dull yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad, a chytunodd arnynt.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn fuan.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu