Cyfarfodydd

Gwerthu Cymru i’r Byd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwerthu Cymru i'r Byd - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-19-18(P4) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad drafft – Gwerthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-17-18(p14) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6.4)

6.4 Gohebiaeth oddi wrth yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) at y Cadeirydd ynglŷn â ffyrdd y mae DIT a Llywodraeth Cymru yn dosbarthu a chofnodi ymwneud â phrosiect

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6.3)

6.3 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) ynglŷn â ffyrdd y mae DIT a Llywodraeth Cymru yn dosbarthu a chofnodi ymwneud â phrosiect

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhagor o wybodaeth gan Brifysgolion Cymru yn deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 11 Hydref – Gwerthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth


Cyfarfod: 15/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor ar Werthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 09/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4.1)

4.1 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor ar Werthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith – Gwerthu Cymru i'r Byd

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Andrew Gwatkin, Deputy Director, Dirprwy Gyfarwyddwr Buddsoddiad a Masnach Ryngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ken Skates AC, Jason Thomas, Andrew Gwatkin a Claire Chappell gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i gyflwyno tystiolaeth bellach i'r Pwyllgor ar yr ymchwiliad cyfredol.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Panel Addysg - Gwerthu Cymru i'r Byd

Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Colegau Cymru

Jenny Scott, Cyfarwyddwr Cymru, British Council

Dr Christopher Lewis, Pennaeth Addysg, British Council Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Iestyn Davies, Jenny Scott a Dr Christopher Lewis gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Prifysgolion Cymru - Gwerthu Cymru i'r Byd

Professor Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladoli a Materion Allanol), Prifysgol Abertawe

Angharad Thomas, Cyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol, Prifysgol Bangor

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Athro Iwan Davies, Angharad Thomas ac Amanda Wilkinson gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Amanda Wilkinson i ddarparu rhagor o wybodaeth yn ymwneud â chwestiwn a godwyd gan Mark Isherwood AC ar Ymfudo.


Cyfarfod: 27/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Panel sector masnach - Gwerthu Cymru i'r Byd

Elgan Morgan, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Siambr Fasnach De Cymru

Yr Athro Terry Stevens, Stevens & Associates

Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Datganodd Ben Cottam ei fod yn aelod o fwrdd strategol Busnes Cymru.

3.3 Datganodd yr Athro Terry Stevens bod Mari Stevens, Cyfarwyddwr Marchnata - Twristiaeth a Busnes Llywodraeth Cymru, yn ferch iddo.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Panel Twristiaeth (1) - Gwerthu Cymru i'r Byd

Yr Athro Annette Pritchard, Athro Twristiaeth, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Nigel Morgan, Pennaeth Rheoli Busnes, Prifysgol Abertawe

Adrian Barsby, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Annette Pritchard, yr Athro Nigel Morgan, Adrian Barsby ac Adrian Greason-Walker gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Panel Twristiaeth (2) - Gwerthu Cymru i'r Byd

Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd

Cassie Houghton, Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, Maes Awyr Caerdydd

Tom Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol, Y Gymdeithas Dwristiaeth Ewropeaidd (ETOA)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd Deb Barber, Cassie Houghton a Tom Jenkins gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Datganodd Tom Jenkins ei fod ar banel Visit Britain


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Papur Cwmpasu - Gwerthu Cymru i'r Byd

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-16-17 (p7) Papur cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur cwmpasu