Cyfarfodydd

Cwestiynau Amserol - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 17/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i’r Prif Weinidog]

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd Bil heddlu, troseddu, dedfrydu a llysoedd y DU yn ei chael ar ddiogelwch menywod yng Nghymru?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gofyn i'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd Bil heddlu, troseddu, dedfrydu a llysoedd y DU yn ei chael ar ddiogelwch menywod yng Nghymru?

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i'r Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig]

 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i bobl yn dilyn y llifogydd diweddar sydd wedi effeithio cymunedau ar draws Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

Gofyn i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i bobl yn dilyn y llifogydd diweddar sydd wedi effeithio cymunedau ar draws Cymru?

 


Cyfarfod: 10/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol. 


Cyfarfod: 27/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i’r Prif Weinidog]

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am nifer yr achosion o COVID-19 yn y DVLA yn Abertawe?

 

[I’w ateb gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol]

David Rees (Aberafan): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi trigolion a gafodd eu symud o'u cartrefi yn Sgiwen yn dilyn llifogydd a achoswyd gan ddŵr sy'n deillio o hen safle glofaol?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

I’r Prif Weinidog:

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am nifer yr achosion o COVID-19 yn y DVLA yn Abertawe?

I’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

David Rees (Aberafan): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi trigolion a gafodd eu symud o'u cartrefi yn Sgiwen yn dilyn llifogydd a achoswyd gan ddŵr sy'n deillio o hen safle glofaol?

 


Cyfarfod: 20/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 13/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 16/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am golli swyddi yn Rhys Davies Logistics yn Ffynnon Taf o ganlyniad i roi’r cwmni yn nwylo gweinyddwyr?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynglŷn â phwysau ar y GIG dros y gaeaf, ar wasanaethau ac amseroedd aros am ddiagnosis a thriniaeth?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.51

I Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am golli swyddi yn Rhys Davies Logistics yn Ffynnon Taf o ganlyniad i roi’r cwmni yn nwylo gweinyddwyr?

I’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynglŷn â phwysau ar y GIG dros y gaeaf, ar wasanaethau ac amseroedd aros am ddiagnosis a thriniaeth?


Cyfarfod: 09/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am oblygiadau'r toriadau i gyllid amaethyddol Cymru a gyhoeddwyd yn adolygiad o wariant Llywodraeth y DU ar 25 Tachwedd 2020?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

I Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am oblygiadau'r toriadau i gyllid amaethyddol Cymru a gyhoeddwyd yn adolygiad o wariant Llywodraeth y DU ar 25 Tachwedd 2020?

 


Cyfarfod: 25/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 18/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Cwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.


Cyfarfod: 11/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn sgil y datganiad ar frechlyn COVID-19 gan Pfizer, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch strategaeth ar gyfer cyflwyno'r brechlyn ledled Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

I’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn sgil y datganiad ar frechlyn COVID-19 gan Pfizer, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch strategaeth ar gyfer cyflwyno'r brechlyn ledled Cymru?

 


Cyfarfod: 04/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I ofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Helen Mary Jones (Canolbarth and Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i gau'r gronfa cadernid economaidd yn gynnar i geisiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod atal byr?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

Helen Mary Jones (Canolbarth and Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y penderfyniad i gau'r gronfa cadernid economaidd yn gynnar i geisiadau sy'n ymwneud â'r cyfnod atal byr?

 


Cyfarfod: 21/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Cwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Cwestiynau Amserol


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

 

Gofyn i’r Prif Weinidog

 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn y newyddion diweddaraf fod Prif Weinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwrthod cais pellach a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar 13 Hydref mewn perthynas â chyfyngiadau teithio?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i’r Prif Weinidog

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn y newyddion diweddaraf fod Prif Weinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwrthod cais pellach a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar 13 Hydref mewn perthynas â chyfyngiadau teithio?


Cyfarfod: 07/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Russell George (Sir Drefaldwyn): Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i Stadco yn dilyn newyddion ei fod yn bwriadu cau ei ffatri yn Llanfyllin, gan effeithio ar 129 o weithwyr?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o drafferthion yn y gadwyn gyflenwi sy'n effeithio ar Roche Pharmaceuticals,  a goblygiadau hyn o ran capasiti profi yn GIG Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Russell George (Sir Drefaldwyn): Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i Stadco yn dilyn newyddion ei fod yn bwriadu cau ei ffatri yn Llanfyllin, gan effeithio ar 129 o weithwyr?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o drafferthion yn y gadwyn gyflenwi sy'n effeithio ar Roche Pharmaceuticals,  a goblygiadau hyn o ran capasiti profi yn GIG Cymru?


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Cwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 15/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Finch-Saunders(Aberconwy: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brofion Covid-19 wythnosol ar gyfer staff cartrefi gofal?

Gofyn i  Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Alun Davies (Blaenau Gwent):  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymagwedd Llywodraeth Cymru at y polisi cyfryngau a chymorth i'r diwydiant cyfryngau yn dilyn y gyfres ddiweddar o ddiswyddiadau?

 

 

Cofnodion:

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brofion Covid-19 wythnosol ar gyfer staff cartrefi gofal?

Gofyn i  Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol; i’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Alun Davies (Blaenau Gwent):  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ymagwedd Llywodraeth Cymru at y polisi cyfryngau a chymorth i'r diwydiant cyfryngau yn dilyn y gyfres ddiweddar o ddiswyddiadau?

 


Cyfarfod: 08/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gefnogaeth fydd ar gael i'r celfyddydau yng Nghymru ar ôl i Lywodraeth Prydain gyhoeddi pecyn i gefnogi'r sector ymdopi ag effeithiau Covid-19?

 

I’w ateb gan Gweinidog yr Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Carwyn Jones (Pen-y-bont): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn adroddiadau bod Ineos yn ailystyried ei benderfyniad i adeiladu ffatri newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.48

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gefnogaeth fydd ar gael i'r celfyddydau yng Nghymru ar ôl i Lywodraeth Prydain gyhoeddi pecyn i gefnogi'r sector ymdopi ag effeithiau Covid-19?

 

I’w ateb gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn adroddiadau bod Ineos yn ailystyried ei benderfyniad i adeiladu ffatri newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 


Cyfarfod: 01/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y trafodaethau a gafwyd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn dilyn y cyhoeddiad am golli swyddi yn Airbus?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y trafodaethau a gafwyd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn dilyn y cyhoeddiad am golli swyddi yn Airbus?

 


Cyfarfod: 24/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr achosion o Covid-19 yn deillio o ffatri 2 Sisters yn Llangefni? (TQ449)

 

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

 

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch trefniadau ar gyfer ail agor yr ysgolion am bedair wythnos cyn toriad yr haf? (TQ453)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr achosion o Covid-19 yn deillio o ffatri 2 Sisters yn Llangefni?

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch trefniadau ar gyfer ail agor yr ysgolion am bedair wythnos cyn toriad yr haf?

 


Cyfarfod: 17/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 10/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 03/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Yng ngoleuni'r digwyddiadau yn yr Unol Daleithiau, ar draws y byd a phrotestiadau yng Nghymru yn dilyn marwolaeth George Floyd, a wnaiff Llywodraeth Cymru amlinellu ei pholisïau ar gydlyniant cymunedol?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.08

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Yng ngoleuni'r digwyddiadau yn yr Unol Daleithiau, ar draws y byd a phrotestiadau yng Nghymru yn dilyn marwolaeth George Floyd, a wnaiff Llywodraeth Cymru amlinellu ei pholisïau ar gydlyniant cymunedol?

Am 12.20, cafodd y cyfarfod ei atal am 60 munud

 

 


Cyfarfod: 20/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y sector addysg uwch, yn dilyn adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru am effaith ariannol Covid-19 ar brifysgolion yng Nghymru?

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth a'r adnoddau fydd ar gael i awdurdodau lleol wrth ddatblygu'r capasiti i olrhain cysylltiadau yn dilyn cyhoeddi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer codi'r cyfyngiadau presennol?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y sector addysg uwch, yn dilyn adroddiad Canolfan Llywodraethiant Cymru am effaith ariannol Covid-19 ar brifysgolion yng Nghymru?

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth a'r adnoddau fydd ar gael i awdurdodau lleol wrth ddatblygu'r capasiti i olrhain cysylltiadau yn dilyn cyhoeddi strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer codi'r cyfyngiadau presennol?


Cyfarfod: 13/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 06/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r capasiti i ddarparu strategaeth brofi, olrhain ac ynysu o ran coronafeirws ar gyfer Cymru, yn dilyn adroddiadau mai cyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y gallai fod angen 30,000 o brofion y dydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.35

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r capasiti i ddarparu strategaeth brofi, olrhain ac ynysu o ran coronafeirws ar gyfer Cymru, yn dilyn adroddiadau mai cyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y gallai fod angen 30,000 o brofion y dydd?


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewisiwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cymorth i fusnesau a'r economi a wnaed ar 17 Mawrth 2020?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.49

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cymorth i fusnesau a'r economi a wnaed ar 17 Mawrth 2020?


Cyfarfod: 11/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

David Rees (Aberafan): Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Tata Steel ynglŷn â nifer y swyddi a fydd yn cael eu colli yn y DU, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr effaith a gaiff y colledion hyn yng Nghymru, ac yn arbennig ar y ffatri ym Mhort Talbot?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.50

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

David Rees (Aberafan): Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Tata Steel ynglŷn â nifer y swyddi a fydd yn cael eu colli yn y DU, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr effaith a gaiff y colledion hyn yng Nghymru, ac yn arbennig ar y ffatri ym Mhort Talbot?


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynglŷn â'r adroddiadau y gallai gemau rygbi'r chwe gwlad fod ar gael ar sail talu-wrth-wylio yn unig yn y dyfodol? (TAQ401)

 

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

 

Huw Irranca-Davies (Ogwr): I ba raddau yr ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ynghylch cynnwys mandad y DU ar gyfer y trafodaethau gyda'r UE? (TAQ402)

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynglŷn â'r adroddiadau y gallai gemau rygbi'r chwe gwlad fod ar gael ar sail talu-wrth-wylio yn unig yn y dyfodol?

 

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Huw Irranca-Davies (Ogwr): I ba raddau yr ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ynghylch cynnwys mandad y DU ar gyfer y trafodaethau gyda'r UE?

 


Cyfarfod: 26/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cwestiwn Amserol 2

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni'r cynnydd diweddar yn y coronafeirws ar draws Ewrop, a wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf i bobl yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni'r cynnydd diweddar yn y coronafeirws ar draws Ewrop, a wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf i bobl yng Nghymru?


Cyfarfod: 26/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiwn Amserol 1

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad gan KASAI y bydd yn cau ei ffatri ym Merthyr Tudful yn 2021?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad gan KASAI y bydd yn cau ei ffatri ym Merthyr Tudful yn 2021?

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch ymadawiad Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch ymadawiad Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr?

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

 

Caroline Jones (Gorllewin De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r camau y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru yn eu cymryd i amddiffyn y cyhoedd rhag coronafeirws? (TAQ387)

 

Leanne Wood (Rhondda):  Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ateb y galw am wasanaethau damweiniau ac achosion brys yn y Rhondda a thu hwnt os caiff gwasanaethau 24 awr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg eu gostwng? (TAQ386)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Caroline Jones (Gorllewin De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r camau y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru yn eu cymryd i amddiffyn y cyhoedd rhag coronafeirws?

Leanne Wood (Rhondda):  Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ateb y galw am wasanaethau damweiniau ac achosion brys yn y Rhondda a thu hwnt os caiff gwasanaethau 24 awr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg eu gostwng?

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad gan Mondi ynghylch colledion swyddi ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint?

Russell George (Sir Drefaldwyn) A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i adroddiadau ynghylch dyfodol Flybe a'i effaith ar faes awyr Caerdydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyhoeddiad gan Mondi ynghylch colledion swyddi ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint?

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i adroddiadau ynghylch dyfodol Flybe a'i effaith ar faes awyr Caerdydd?

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

David Rees (Aberafan) Yn dilyn y sylwadau a wnaed gan gadeirydd grŵp Tata Sons, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau dyfodol cynhyrchu dur yng Nghymru ym Mhort Talbot? (TAQ374)

 

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd yn dilyn penderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ganslo llawdriniaethau cleifion mewnol ddydd Llun 6 Ionawr 2020 yn ysbytai Bronglais, Glangwili, ysbyty'r Tywysog Philip a Llwynhelyg? (TAQ375)

 

Cofnodion:

 Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

David Rees (Aberafan) Yn dilyn y sylwadau a wnaed gan gadeirydd grŵp Tata Sons, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau dyfodol cynhyrchu dur yng Nghymru ym Mhort Talbot?

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd yn dilyn penderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ganslo llawdriniaethau cleifion mewnol ddydd Llun 6 Ionawr 2020 yn ysbytai Bronglais, Glangwili, ysbyty'r Tywysog Philip a Llwynhelyg?


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

 Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

David Rees (Aberafan) A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad Tata Steel ynghylch colli 1000 o swyddi yn y DU?

 

Gofyn i’r Prif Weinidog

Leanne Wood (Rhondda): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r bygythiad i ddinasyddion Cymru yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain ddydd Gwener diwethaf?

 

I’w ateb gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

David Rees (Aberafan) A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad Tata Steel ynghylch colli 1000 o swyddi yn y DU?

 

Gofyn i’r Prif Weinidog

Leanne Wood (Rhondda): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r bygythiad i ddinasyddion Cymru yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain ddydd Gwener diwethaf?

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

 

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip:

 

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl ifanc sy'n profi trais mewn perthynas? (TAQ369)

 

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am statws yr asesiad o'r effaith amgylcheddol a wnaed ar losgydd y Barri, o gofio bod profion yn y gwaith eisoes wedi dechrau? (TAQ370)

(Caiff y Cwestiwn hwn ei ateb gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol)

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl ifanc sy’n profi trais mewn perthynas?

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am statws yr asesiad o’r effaith amgylcheddol a wnaed ar losgydd y Barri, o gofio bod profion yn y gwaith eisoes wedi dechrau?

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad ynghylch diogelwch tân mewn llety myfyrwyr yng Nghymru yn dilyn tân yr wythnos diwethaf ym Mhrifysgol Bolton?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad ynghylch diogelwch tân mewn llety myfyrwyr yng Nghymru yn dilyn tân yr wythnos diwethaf ym Mhrifysgol Bolton?

 

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni dderbeniiwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

 

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gwneud o benderfyniad GIG Lloegr i gymeradwyo'r defnydd o Orkambi a Symkevi?

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am golli 2763 o gleifion yn ddiweddar o'r rhestr aros ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg?

 

Gofyn i’r Prif Weinidog:

 

Leanne Wood (Rhondda): Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ar y goblygiadau i Gymru yn dilyn ymddiswyddiad Ysgrifennydd Gwladol Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gwneud o benderfyniad GIG Lloegr i gymeradwyo'r defnydd o Orkambi a Symkevi? 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am golli 2763 o gleifion yn ddiweddar o'r rhestr aros ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg?

Atebwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 

Leanne Wood (Rhondda): Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ar y goblygiadau i Gymru yn dilyn ymddiswyddiad Ysgrifennydd Gwladol Cymru?


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit]

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni Tŷ'r Cyffredin neithiwr yn cymeradwyo bargen Brexit am y tro cyntaf ers y refferendwm, ar ffurf Bil Cytundeb Ymadael y Prif Weinidog, a wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad i'r Cynulliad?

 

[Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth]

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau fydd Llywodraeth Cymru yn eu cynnal gyda’r awdurdodau perthnasol yng ngoleuni’r newyddion trasig bod cyrff 39 o bobl wedi’u darganfod mewn cynhwysydd lori yn Essex ar ôl iddynt ddod i mewn i’r DU trwy Gaergybi?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i’r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni Tŷ'r Cyffredin neithiwr yn cymeradwyo bargen Brexit am y tro cyntaf ers y refferendwm, ar ffurf Bil Cytundeb Ymadael y Prif Weinidog, a wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad i'r Cynulliad?

I’w ateb gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau fydd Llywodraeth Cymru yn eu cynnal gyda’r awdurdodau perthnasol yng ngoleuni’r newyddion trasig bod cyrff 39 o bobl wedi’u darganfod mewn cynhwysydd lori yn Essex ar ôl iddynt ddod i mewn i’r DU trwy Gaergybi?

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Yn dilyn yr ansicrwydd am brosesydd llaeth Tomlinsons Dairy, a’r ffaith fod yna 70 o ffermydd llaeth a channoedd o swyddi yn ddibynol ar yr hufenfa, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo’r cwmni a’r gweithlu?

 

Gofyn i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

 

Alun Davies (Blaenau Gwent): Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud yn dilyn carcharu arweinwyr gwleidyddol etholedig Catalonia?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

David Rees (Aberafan): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau Hi-Lex a cholli 120 o swyddi ym Mharc Ynni Baglan? (TAQ355)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

 

I’w ateb gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Yn dilyn yr ansicrwydd am brosesydd llaeth Tomlinsons Dairy, a’r ffaith fod yna 70 o ffermydd llaeth a channoedd o swyddi yn ddibynol ar yr hufenfa, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo’r cwmni a’r gweithlu?

 

I’w ateb gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Alun Davies (Blaenau Gwent): Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud yn dilyn carcharu arweinwyr gwleidyddol etholedig Catalonia?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

David Rees (Aberafan): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau Hi-Lex a cholli 120 o swyddi ym Mharc Ynni Baglan?

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gwymp Triumph Furniture ym Merthyr Tudful?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddiad Marco Cable Management eu bod yn cau eu safle ar Ynys Môn?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gwymp Triumph Furniture ym Merthyr Tudful?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyhoeddiad Marco Cable Management eu bod yn cau eu safle ar Ynys Môn?


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan Thomas Cook yn cau? (TAQ341)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan Thomas Cook yn cau?


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd ers cyhoeddi'r bwriad i gau gwaith dur Orb yng Nghasnewydd?

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi penderfyniad Ineos Automotive i leoli eu hunain ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Atebnyd gan y Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau a gymerwyd ers cyhoeddi'r bwriad i gau gwaith dur Orb yng Nghasnewydd?

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi penderfyniad Ineos Automotive i leoli eu hunain ym Mhen-y-bont ar Ogwr? - Ni ofynnwyd y cwestiwn


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Caiff y cwestiwn hwn ei ateb gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

 

Alun Davies (Blaenau Gwent):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr adolygiad o ddatganoli a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Brif Weinidog y DU?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

I’w cael gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.

Alun Davies (Blaenau Gwent):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr adolygiad o ddatganoli a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Brif Weinidog y DU?

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Russell George: (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i gwmni adeiladu Jistcourt?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.14

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Russell George: (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i gwmni adeiladu Jistcourt?


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

 

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ymateb i faterion gweinyddol parhaus ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y newyddion diweddar bod y Brifysgol saith mis yn hwyr yn cyhoeddi ei hadroddiad ariannol?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Caiff y cwestiwn hwn ei ateb gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag Allied Bakeries yng ngoleuni cyhoeddiad y cwmni y bydd yn atal y gwaith cynhyrchu yn ei safle yn y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, gan roi 180 o swyddi mewn perygl? 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofyn i’r Gweinidog Addysg

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ymateb i faterion gweinyddol parhaus ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y newyddion diweddar bod y Brifysgol saith mis yn hwyr yn cyhoeddi ei hadroddiad ariannol?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

[Caiff y cwestiwn hwn ei ateb gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth]

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag Allied Bakeries yng ngoleuni cyhoeddiad y cwmni y bydd yn atal y gwaith cynhyrchu yn ei safle yn y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, gan roi 180 o swyddi mewn perygl?

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Prif Weinidog

 

Mick Antoniw (Pontypridd) :A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad bod nifer o ddinasyddion yng Nghymru yn debygol o golli eu hawl i gael trwydded deledu am ddim?

 

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni adroddiad gan y Pwyllgor Materion Cymreig, sy'n nodi y dylai toll teithwyr awyr gael ei datganoli'n llawn i Gymru, a wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer diddymu neu ostwng y gyfradd os trosglwyddir y pŵer i Gymru?

 

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd) : A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad bod Quinn Radiators wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Mick Antoniw (Pontypridd) :A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad bod nifer o ddinasyddion yng Nghymru yn debygol o golli eu hawl i gael trwydded deledu am ddim?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yng ngoleuni adroddiad gan y Pwyllgor Materion Cymreig, sy'n nodi y dylai toll teithwyr awyr gael ei datganoli'n llawn i Gymru, a wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer diddymu neu ostwng y gyfradd os trosglwyddir y pŵer i Gymru?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd) : A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad bod Quinn Radiators wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y comisiwn arbenigol a gaiff ei benodi o ran coridor yr M4 o amgylch Casnewydd?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y comisiwn arbenigol a gaiff ei benodi o ran coridor yr M4 o amgylch Casnewydd?

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip:

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr effaith a gafwyd ar gydlyniant cymunedol yn sgil y ffaith bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod y diffiniad o Islamoffobia?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip:

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr effaith a gafwyd ar gydlyniant cymunedol yn sgil y ffaith bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod y diffiniad o Islamoffobia?

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

David Rees (Aberafon): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cyhoeddiad nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd yn debygol o gymeradwyo'r fenter ar y cyd rhwng Tata Steel Cyf a ThyssenKrupp AG, ac felly bydd unrhyw broses bellach ar y cyd-fenter yn cael ei hatal?

 

 

Gofyn i’r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Ymhellach i'r datganiad ysgrifenedig ddoe, a wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am gamgymeriad CThEM parthed cyfraddau treth incwm yng Nghymru?

 

 

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yng ngoleuni'r sylwadau a wnaed heddiw gan Rhodri Williams CF yn disgrifio'r ddeddfwriaeth fel un ddi-rym?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

David Rees (Aberafon): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cyhoeddiad nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd yn debygol o gymeradwyo'r fenter ar y cyd rhwng Tata Steel Cyf a ThyssenKrupp AG, ac felly bydd unrhyw broses bellach ar y cyd-fenter yn cael ei hatal?

 

Gofyn i’r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Ymhellach i'r datganiad ysgrifenedig ddoe, a wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am gamgymeriad CThEM parthed cyfraddau treth incwm yng Nghymru?

 

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog a Prif Chwip

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yng ngoleuni'r sylwadau a wnaed heddiw gan Rhodri Williams CF yn disgrifio'r ddeddfwriaeth fel un ddi-rym?

 

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle (Torfaen):
A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fynediad at ofal cleifion mewnol CAMHS i blant a phobl ifanc risg uchel yng Nghymru?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru):
Pa drafodaethau diweddar y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch dyfodol gwaith Trostre yn Llanelli?

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

 

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fynediad at ofal cleifion mewnol CAMHS i blant a phobl ifanc risg uchel yng Nghymru?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau diweddar y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch dyfodol gwaith Trostre yn Llanelli?

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Caiff y cwestiwn hwn ei ateb gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd:

 

Gofyn i’r Prif Weinidog

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn ymateb i benderfyniad yr Uchel Lys heddiw ynghylch yr ymchwiliad o dan arweiniad Cwnsler y Frenhines i ddiswyddo Carl Sargeant?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

Gofyn i’r Prif Weinidog

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn ymateb i benderfyniad yr Uchel Lys heddiw ynghylch yr ymchwiliad o dan arweiniad Cwnsler y Frenhines i ddiswyddo Carl Sargeant?

Noder y cafodd y cwestiwn ei ateb gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith cwymp y cwmni adeiladu Dawnus, sydd wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

 

Gofyn i Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, yn dilyn cyhoeddi adolygiad annibynnol Bargen Ddinesig Bae Abertawe?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith cwymp y cwmni adeiladu Dawnus, sydd wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr?

 

Gofyn i Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, yn dilyn cyhoeddi adolygiad annibynnol Bargen Ddinesig Bae Abertawe?

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag Undeb Rygbi Cymru yng ngoleuni adroddiadau unghylch ailwampio mawr ar y gêm broffesiynol yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag Undeb Rygbi Cymru yng ngoleuni adroddiadau ynghylch ailwampio mawr ar y gêm broffesiynol yng Nghymru?

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith penderfyniad Honda i gau eu ffatri’n Swindon ar y gadwyn gyflenwi yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

Gofyn i Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith penderfyniad Honda i gau eu ffatri’n Swindon ar y gadwyn gyflenwi yng Nghymru?

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth llety ar gyfer pobl sy'n gadael carchar Caerdydd yng ngoleuni'r adroddiad diweddaraf gan y Bwrdd Monitro Annibynnol?  

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth llety ar gyfer pobl sy'n gadael carchar Caerdydd yng ngoleuni'r adroddiad diweddaraf gan y Bwrdd Monitro Annibynnol?

 


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ymateb i adolygiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ymdriniaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg â honiadau a wnaeth cleifion ag anawsterau dysgu ynghylch ymosodiadau rhyw yn erbyn gweithiwr gofal?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru yn dilyn penderfyniad REHAU Ltd. i ymgynghori ar ddyfodol ei ffatri yn Amlwch?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ymateb i adolygiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ymdriniaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg â honiadau a wnaeth cleifion ag anawsterau dysgu ynghylch ymosodiadau rhyw yn erbyn gweithiwr gofal?

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru yn dilyn penderfyniad REHAU Ltd. i ymgynghori ar ddyfodol ei ffatri yn Amlwch?

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Prif Weinidog

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith a gaiff pleidlais Senedd y DU ar gytundeb Brexit Llywodraeth y DU ar 15 Ionawr 2019 ar Gymru?

 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael ynglŷn â dyfodol Wylfa Newydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Gofyn i’r Prif Weinidog

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith a gaiff pleidlais Senedd y DU ar gytundeb Brexit Llywodraeth y DU ar 15 Ionawr 2019 ar Gymru? 

Gofyn i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael ynglŷn â dyfodol Wylfa Newydd?

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog roi sicrwydd i ddefnyddwyr gwasanaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ynglŷn â diben y monitro uwch a gyhoeddwyd heddiw?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog roi sicrwydd i ddefnyddwyr gwasanaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ynglŷn â diben y monitro uwch a gyhoeddwyd heddiw?

 


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y contract sector cyhoeddus sydd wedi'i ddyfarnu i Interserve ar hyn o bryd i ymgymryd â gwaith adeiladu yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.52

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y contract sector cyhoeddus sydd wedi'i ddyfarnu i Interserve ar hyn o bryd i ymgymryd â gwaith adeiladu yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful?


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ystyried bod adroddiad diweddar Estyn yn datgan y gallai ysgolion uwchradd yng Nghymru wneud yn well, gyda dim ond hanner wedi'u barnu i fod yn dda neu’n ardderchog ar hyn o bryd, pa waith y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y codir safonau ar draws holl ysgolion uwchradd Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ystyried bod adroddiad diweddar Estyn yn datgan y gallai ysgolion uwchradd yng Nghymru wneud yn well, gyda dim ond hanner wedi'u barnu i fod yn dda neu’n ardderchog ar hyn o bryd, pa waith y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau y codir safonau ar draws holl ysgolion uwchradd Cymru?

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

 

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol archif ddarlledu genedlaethol i Gymru?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn parhau i gael hyder yn Cyfoeth Naturiol Cymru fel y corff sy'n gyfrifol am oruchwylio'r amgylchedd yng Nghymru, yn sgil adroddiad diweddar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus?

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.34

Gofyn i’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol archif ddarlledu genedlaethol i Gymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn parhau i gael hyder yn Cyfoeth Naturiol Cymru fel y corff sy'n gyfrifol am oruchwylio'r amgylchedd yng Nghymru, yn sgil adroddiad diweddar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus?

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Maes Awyr Caerdydd yn sgil adroddiadau bod cwmni awyrennau Flybe yn mynd i gael ei werthu?

 

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau trên yn dilyn ymddiheuriad cyhoeddus Trafnidiaeth Cymru am ddiffygion yn y gwasanaethau?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Maes Awyr Caerdydd yn sgil adroddiadau bod cwmni awyrennau Flybe yn mynd i gael ei werthu?

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau trên yn dilyn ymddiheuriad cyhoeddus Trafnidiaeth Cymru am ddiffygion yn y gwasanaethau?

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau sydd wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynglŷn â hyfforddi peilotiaid Saudi Arabia yn RAF y Fali?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.53

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Rhun Ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa drafodaethau sydd wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynglŷn â hyfforddi peilotiaid o Saudi Arabia yn RAF y Fali?

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw ei sylwadau yn y Farmers Guardian ar 18 Hydref, lle y dywedodd na fydd yn ystyried cynnal rhyw fath o daliad uniongyrchol i ffermwyr, hyd yn oed pe bai’r rhan fwyaf o ymatebwyr i Brexit a’n Tir yn gofyn am hynny, yn adlewyrchu safbwynt Llywodraeth Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw ei sylwadau yn y Farmers Guardian ar 18 Hydref, lle y dywedodd na fydd yn ystyried cynnal rhyw fath o daliad uniongyrchol i ffermwyr, hyd yn oed pe bai’r rhan fwyaf o ymatebwyr i Brexit a’n Tir yn gofyn am hynny, yn adlewyrchu safbwynt Llywodraeth Cymru?

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chafwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Cwestiynau Amserol


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

 

Caiff y cwestiwn isod ei ateb gan Weinidog yr Amgylchedd:

 

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i wahardd saethu ar dir cyhoeddus yng Nghymru?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am newidiadau i gyflogau meddygon a deintyddion yng Nghymru?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

 

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith uwchgynhadledd Salzburg ar Gymru?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.38

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

[wedi’i ateb gan y Gweinidog yr Amgylchedd]

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am benderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i wahardd saethu ar dir cyhoeddus yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am newidiadau i gyflogau meddygon a deintyddion yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith uwchgynhadledd Salzburg ar Gymru?


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig]

 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gefnogi'r gwyddonwyr sy'n ceisio atebion gan Magnox Cyf. ynghylch nifer a graddau'r damweiniau pyllau oeri yn Hinkley Point A a allai fod wedi arwain at symiau sylweddol o wraniwm a phlwtoniwm yn y mwd sy'n cael ei ddympio gan EDF ym Mae Caerdydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gefnogi'r gwyddonwyr sy'n ceisio atebion gan Magnox Cyf. ynghylch nifer a graddau'r damweiniau pyllau oeri yn Hinkley Point A a allai fod wedi arwain at symiau sylweddol o wraniwm a phlwtoniwm yn y mwd sy'n cael ei ddympio gan EDF ym Mae Caerdydd

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig]

 

Lee Waters (Llanelli) Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gymhwyso cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol?

 

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg]

 

Lynne Neagle (Torfaen) A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

[Atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig]

Lee Waters (Llanelli) Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gymhwyso cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol?

[Atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg]

Lynne Neagle (Torfaen) A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad?

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

 

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A yw Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi terfyn ar lawdriaeth sy'n defnyddio rhwyll yn y GIG, yn sgil cyhoeddiad am roi terfyn ar y llawdriniaethau hyn yn Lloegr?

 

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ehangu addysg a hyfforddiant meddygol yng ngogledd Cymru, yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed yn gynharach yr wythnos hon?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol]

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A yw Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi terfyn ar lawdriniaeth sy'n defnyddio rhwyll yn y GIG, yn sgil cyhoeddiad am roi terfyn ar y llawdriniaethau hyn yn Lloegr?

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol]

 

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ehangu addysg a hyfforddiant meddygol yng ngogledd Cymru, yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed yn gynharach yr wythnos hon?

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

[Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

David Rees (Aberafan): Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y caiff y cyhoeddiad wythnos ddiwethaf ynghylch uno TATA steel a Thyssenkrupp ar y diwydiant dur yng Nghymru?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addsyg:

 

Caiff y cwestiwn isod ei ateb gan: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r sylwadau a wnaed gan berchennog Trago Mills fod arwyddion Cymraeg yn annibendod gweledol?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau adrefnu llywodraeth leol yn dilyn ei sylwadau yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 29 Mehefin 2018?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr achosion diweddar o danau gwair sydd wedi effeithio ar gymunedau ledled Cymru?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.43

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

David Rees (Aberafan): Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y caiff y cyhoeddiad wythnos ddiwethaf ynghylch uno TATA steel a Thyssenkrupp ar y diwydiant dur yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addsyg:

 

Atebwyd gan: Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r sylwadau a wnaed gan berchennog Trago Mills fod arwyddion Cymraeg yn annibendod gweledol?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau adrefnu llywodraeth leol yn dilyn ei sylwadau yng nghynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 29 Mehefin 2018?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am yr achosion diweddar o danau gwair sydd wedi effeithio ar gymunedau ledled Cymru?


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 


Cyfarfod: 20/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd mewn ymateb i'r 203 o swyddi a gollwyd yng nghanolfan alwadau Barclays ym Mhontprennau, Caerdydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd mewn ymateb i'r 203 o swyddi a gollwyd yng nghanolfan alwadau Barclays ym Mhontprennau, Caerdydd?


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r goblygiadau i gyn-lowyr a'u teuluoedd a chymunedau yng Nghymru sy'n deillio o benderfyniad Llywodraeth yr Alban i gynnal ymchwiliad annibynnol ar effaith plismona yn ystod streic y glowyr?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mick Antoniw (Pontypridd): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r goblygiadau i gyn-lowyr a'u teuluoedd a chymunedau yng Nghymru sy'n deillio o benderfyniad Llywodraeth yr Alban i gynnal ymchwiliad annibynnol ar effaith plismona yn ystod streic y glowyr?

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am rôl Trafnidiaeth Cymru yn y fasnachfraint reilffyrdd newydd a gyhoeddwyd heddiw?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (i’w ateb gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

David Melding (Canol De Cymru): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad terfynol ar adolygiad annibynnol y Fonesig Judith Hackitt o reoliadau adeiladu a diogelwch tân?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am rôl Trafnidiaeth Cymru yn y fasnachfraint reilffyrdd newydd a gyhoeddwyd heddiw?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (atebwyd gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

David Melding (Canol De Cymru): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad terfynol ar adolygiad annibynnol y Fonesig Judith Hackitt o reoliadau adeiladu a diogelwch tân?


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn cadarnhad bod Llywodraeth Cymru wedi croesawu cynigion i ailenwi'r ail bont Hafren yn bont Tywysog Cymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynllun indemniad proffesiynol i ymarferwyr cyffredinol, yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Llun?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn cadarnhad bod Llywodraeth Cymru wedi croesawu cynigion i ailenwi'r ail bont Hafren yn bont Tywysog Cymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynllun indemniad proffesiynol i ymarferwyr cyffredinol i Gymru, yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Llun?


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn penderfyniad Virgin Media i gau ei ganolfan alwadau yn Abertawe gan arwain at golli dros 700 o swyddi?

 

Gofyn i’r Gweinidog Tai ac Adfywio.

 

Hefin David (Caerffili): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am y cynnig arfaethedig i ganoli swyddi presennol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ystâd ddiwydiannol Trefforest?

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn penderfyniad Virgin Media i gau ei ganolfan alwadau yn Abertawe gan arwain at golli dros 700 o swyddi?

Gofyn i’r Gweinidog Tai ac Adfywio:

Hefin David (Caerffili): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU am y cynnig arfaethedig i ganoli swyddi presennol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ystâd ddiwydiannol Trefforest?

 


Cyfarfod: 02/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw gwestiynau amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl Llywodraeth Cymru yn y cynnig arfaethedig i ailenwi’r ail bont Hafren yn bont Tywysog Cymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl Llywodraeth Cymru yn y cynnig arfaethedig i ailenwi’r ail bont Hafren yn bont Tywysog Cymru?


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am oblygiadau adroddiad y Comisiwn Hapchwarae ar hapchwarae yng Nghymru?

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Yn sgil y cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth y DU i gynyddu cyflogau dros filiwn o staff y GIG yn Lloegr, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogau'r GIG yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.15

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff Llywodraeth Cymru ddatganiad am oblygiadau adroddiad y Comisiwn Hapchwarae ar hapchwarae yng Nghymru?

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Yn sgil y cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth y DU i gynyddu cyflogau dros filiwn o staff y GIG yn Lloegr, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogau'r GIG yng Nghymru?


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Arweinydd y Tŷa’r Prif Chwip:

 

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â Islamoffobia a gwella cydlyniant cymunedol yn sgil y llythyrau yn annog pobl i gosbi Mwslimiaid sydd wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

Gofyn i Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip:

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag Islamoffobia a gwella cydlyniant cymunedol yn sgil y llythyrau yn annog pobl i gosbi Mwslimiaid sydd wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar?


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i effeithiau storm Emma ar Gaergybi?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (i’w ateb gan y Gweinidog Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon):

 

Lee Waters (Llanelli): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith rhoi'r gorau i ddarlledu rygbi rhanbarthol am ddim o dymor nesaf ymlaen?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (i’w ateb gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

 

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gytundeb contract lesddaliad Llywodraeth Cymru gyda phump o’r prif adeiladwyr cartrefi?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig:

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i effeithiau storm Emma ar Gaergybi?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (i’w ateb gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon):

Lee Waters (Llanelli): Pa asesiad y mae Gweinidog wedi'i wneud o effaith rhoi'r gorau i ddarlledu rygbi rhanbarthol am ddim o’r tymor nesaf ymlaen?

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (i’w ateb gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Gweinidog ddatganiad am gytundeb contract lesddaliad Llywodraeth Cymru gyda phump o’r prif adeiladwyr cartrefi?

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (i’w ateb gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant):

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â gwasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru am farwolaeth plentyn o dan ofal y Cyngor Sir?

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (i’w ateb gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant):

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â gwasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru am farwolaeth plentyn o dan ofal y Cyngor Sir?

 


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni dderbynniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ffigurau marwolaethau mewn adrannau achosion brys yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith gadael yr UE ar Gymru ar sail y dadansoddiad o dair sefyllfa gan Adran Gadael yr Undeb Ewropeaidd a ddatgelwyd ddydd Llun?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ffigurau marwolaethau mewn adrannau achosion brys yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith gadael yr UE ar Gymru ar sail y dadansoddiad o dair sefyllfa gan Adran Gadael yr Undeb Ewropeaidd a ddatgelwyd ddydd Llun?


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynigion newid gwasanaeth mwyaf diweddar Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a allai arwain at gau Ysbyty Llwyn Helyg yn y dyfodol?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (i’w ateb gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am benderfyniad Llywodraeth Cymru i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn dau gwmni mewn perthynas â gwerthu tir drwy Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynigion newid gwasanaeth mwyaf diweddar Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a allai arwain at gau Ysbyty Llwyn Helyg yn y dyfodol?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am benderfyniad Llywodraeth Cymru i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn dau gwmni mewn perthynas â gwerthu tir drwy Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio?


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fuddsoddiad £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn TVR?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fuddsoddiad £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn TVR?


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr argyfwng yn y GIG y gaeaf hwn, yn sgil adroddiadau bod gwasanaethau wedi’u hymestyn i’r eithaf?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru:

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith Bil Ymadael yr Undeb Ewropeaidd ar Gymru o ystyried na chyflwynwyd gwelliannau yn ymwneud â datganoli i'r Bil gan Lywodraeth y DU?

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cyhoeddiad y bore yma o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.37

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr argyfwng yn y GIG y gaeaf hwn, yn sgil adroddiadau bod gwasanaethau wedi’u hymestyn i’r eithaf?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid):

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith Bil Ymadael yr Undeb Ewropeaidd ar Gymru o ystyried na chyflwynwyd gwelliannau yn ymwneud â datganoli i'r Bil gan Lywodraeth y DU?

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cyhoeddiad y bore yma o gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe?


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus:

David Melding (Canol De Cymru): O ystyried y ffigurau ar gyfer nifer y tai newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru a ryddhawyd yn ddiweddar, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pam mae nifer y cartrefi newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru bob blwyddyn yn lleihau?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â'r rhesymau y bydd trothwy cychwynnol y dreth trafodiadau tir yn codi ar gyfer prif gyfraddau preswyl pan gaiff y dreth ei datganoli ym mis Ebrill 2018?

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ar gyfer Cymru, yn dilyn ei gyhoeddiad heddiw drwy ddatganiad ysgrifenedig?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (atebwyd gan y Gweinidog Tai ac Adfywio):

David Melding (Canol De Cymru): O ystyried y ffigurau ar gyfer nifer y tai newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru a ryddhawyd yn ddiweddar, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pam mae nifer y cartrefi newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru bob blwyddyn yn lleihau?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid:

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â'r rhesymau y bydd trothwy cychwynnol y dreth trafodiadau tir yn codi ar gyfer prif gyfraddau preswyl pan gaiff y dreth ei datganoli ym mis Ebrill 2018?

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ar gyfer Cymru, yn dilyn ei gyhoeddiad heddiw drwy ddatganiad ysgrifenedig?


Cyfarfod: 06/12/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Yn dilyn y diweddaraf mewn cyfres hir o gyhoeddiadau am gau banciau lleol, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i gyflwyno banc cyhoeddus yn unol ag ymchwil gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru?

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi sicrwydd bod Pinewood yn parhau i fod wedi'i ymrwymo'n llawn i barhau i weithredu ei stiwdio gyfredol yng Nghymru yn sgil y diffyg gwybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i gyfres o gwestiynau ysgrifenedig ar y mater hwn?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ohirio pwerau ynni newydd o dan Ddeddf Cymru 2017?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Yn dilyn y diweddaraf mewn cyfres hir o gyhoeddiadau am gau banciau lleol, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i gyflwyno banc cyhoeddus yn unol ag ymchwil gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (atebwyd gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi sicrwydd bod Pinewood yn parhau i fod wedi'i ymrwymo'n llawn i barhau i weithredu ei stiwdio gyfredol yng Nghymru yn sgil y diffyg gwybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i gyfres o gwestiynau ysgrifenedig ar y mater hwn?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig)

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ohirio pwerau ynni newydd o dan Ddeddf Cymru 2017?


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): O ystyried y cyhoeddwyd gorwariant o 23 y cant ar y prosiect i ddeuoli'r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau o ble y daw'r adnoddau ychwanegol i gyllido hyn?

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith y llifogydd diweddar ar rwydwaith ffyrdd Ynys Môn?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i rhoi i gomisiynu ymchwiliad annibynnol i honiadau o gam-drin ar Ynys Bŷr?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o asesiadau effaith Brexit Llywodraeth y DU ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ddydd Mawrth?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): O ystyried y cyhoeddwyd gorwariant o 23 y cant ar y prosiect i ddeuoli'r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau o ble y daw'r adnoddau ychwanegol i gyllido hyn?

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith y llifogydd diweddar ar rwydwaith ffyrdd Ynys Môn?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (atebwyd gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i rhoi i gomisiynu ymchwiliad annibynnol i honiadau o gam-drin ar Ynys Bŷr?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o asesiadau effaith Brexit Llywodraeth y DU ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ddydd Mawrth?


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn dilyn adroddiadau ynghylch gwariant ar siaradwyr enwog gan GwE, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y trefniadau atebolrwydd ar gyfer consortia addysg rhanbarthol yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynllun i ehangu ffordd Blaenau'r Cymoedd, yr A465, yn dilyn adroddiadau y gallai cost hirdymor y prosiect saethu i fyny o £428 miliwn i fwy na £1.2 biliwn?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith cyllideb y DU ar gyflogau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn dilyn adroddiadau ynghylch gwariant ar siaradwyr enwog gan GwE, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y trefniadau atebolrwydd ar gyfer consortia addysg rhanbarthol yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynllun i ehangu ffordd Blaenau'r Cymoedd, yr A465, yn dilyn adroddiadau y gallai cost hirdymor y prosiect saethu i fyny o £428 miliwn i fwy na £1.2 biliwn?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith cyllideb y DU ar gyflogau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru?


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllwein Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y camau a gymerir i ddiogelu anifeiliaid gwyllt yn sw y Borth, ger Aberystwyth, yn sgil marwolaeth dau o'i gathod gwyllt?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau a oedd yn ymwybodol o honiadau o fwlio o fewn Llywodraeth Cymru yn 2014, o ystyried ei ymateb i gwestiwn ysgrifenedig ym mis Tachwedd 2014 a oedd yn nodi na chafodd unrhyw honiadau eu gwneud?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Jane Hutt (Bro Morgannwg): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y rhybudd gan Aston Martin ddoe y gallai ei fuddsoddiad yn Sain Tathan fod mewn perygl os na fydd cytundeb ar Brexit?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllwein Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y camau a gymerir i ddiogelu anifeiliaid gwyllt yn sw y Borth, ger Aberystwyth, yn sgil marwolaeth dau o'i gathod gwyllt?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau a oedd yn ymwybodol o honiadau o fwlio o fewn Llywodraeth Cymru yn 2014, o ystyried ei ymateb i gwestiwn ysgrifenedig ym mis Tachwedd 2014 a oedd yn nodi na chafodd unrhyw honiadau eu gwneud?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus)

Jane Hutt (Bro Morgannwg): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y rhybudd gan Aston Martin ddoe y gallai ei fuddsoddiad yn Sain Tathan fod mewn perygl os na fydd cytundeb ar Brexit?


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant:

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio, yn dilyn ei lansiad ar 20 Hydref 2017?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (i’w ateb gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes):

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ymateb i ddata sy’n dangos bod myfyrwyr o Gymru yn cyfrif am 2 y cant yn unig o’r myfyrwyr a dderbyniwyd i Rydychen a Chaergrawnt y llynedd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.33

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant:

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio, yn dilyn ei lansiad ar 20 Hydref 2017?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (atebwyd gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes):

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ymateb i ddata sy’n dangos bod myfyrwyr o Gymru yn cyfrif am 2 y cant yn unig o’r myfyrwyr a dderbyniwyd i Rydychen a Chaergrawnt y llynedd?


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o ran cyflwyno ateb tymor hir i’r costau yswiriant meddygol uchel sy'n wynebu meddygon teulu yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (i’w ateb gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol):

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiad diweddar Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru am ddiogelu plant ym Mhowys?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o ran cyflwyno ateb tymor hir i’r costau yswiriant meddygol uchel sy'n wynebu meddygon teulu yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (atebwyd gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol):

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiad diweddar Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru am ddiogelu plant ym Mhowys?


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw gwestiynau amserol.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.48

Ni ddewiswyd unrhyw gwestiynau amserol.


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r cyhoeddiad y bydd Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn colli contractau gyda Jaguar Land Rover ar ôl 2020?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r cyhoeddiad y bydd Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn colli contractau gyda Jaguar Land Rover ar ôl 2020?


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn sgil penderfyniad Transport for London i ddirymu trwydded gweithredwr hurio preifat Uber, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar bresenoldeb y cwmni yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn sgil penderfyniad Transport for London i ddirymu trwydded gweithredwr hurio preifat Uber, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar bresenoldeb y cwmni yng Nghymru?


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

1. David Rees (Aberafan): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch effaith y fenter ar y cyd rhwng Tata Steel a ThyssenKrupp ar y sector dur yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

2. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r gwersi a ddysgwyd yn sgil y sgandal Kris Wade ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg?

3. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am benderfyniad y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan i beidio â gwneud Avastin, cyffur canser a allai ymestyn bywydau, ar gael fel mater o drefn yn y GIG yng Nghymru?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

4. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Yn sgil digwyddiadau yng Nghatalonia, pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU fel rhan o drafodaethau Brexit yr UE a'r DU, ynghylch hawliau is-wladwriaethol llywodraethau i weithredu'n annibynnol heb fod llywodraeth y wladwriaeth yn cyfyngu arnynt?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

1. David Rees (Aberafan): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch effaith y fenter ar y cyd rhwng Tata Steel a ThyssenKrupp ar y sector dur yng Nghymru?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

2. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r gwersi a ddysgwyd yn sgil y sgandal Kris Wade ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg?

3. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am benderfyniad y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan i beidio â gwneud Avastin, cyffur canser a allai ymestyn bywydau, ar gael fel mater o drefn yn y GIG yng Nghymru?

Gofyn i Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol)

4. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Yn sgil digwyddiadau yng Nghatalonia, pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU fel rhan o drafodaethau Brexit yr UE a'r DU, ynghylch hawliau is-wladwriaethol llywodraethau i weithredu'n annibynnol heb fod llywodraeth y wladwriaeth yn cyfyngu arnynt?


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y dirywiad mewn diogelwch mewn carchardai ieuenctid yn sgil cyhoeddi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Carchardai Cymru a Lloegr EM ar gyfer 2016-17?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y canllawiau cyfredol ar gyfer rheoli a chael gwared ar strwythurau peryglus, ar ôl i ddyn farw pan ddisgynnodd adeilad yn Sblot ddoe?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y dirywiad mewn diogelwch mewn carchardai ieuenctid yn sgil cyhoeddi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Carchardai Cymru a Lloegr EM ar gyfer 2016-17?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

David Melding (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y canllawiau cyfredol ar gyfer rheoli a chael gwared ar strwythurau peryglus, ar ôl i ddyn farw pan ddisgynnodd adeilad yn Sblot ddoe?

 


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Beth yw'r goblygiadau i Gymru yn dilyn y penderfyniad i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i'r sgandal gwaed halogedig?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (i’w ateb gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth):

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch y swyddi a gaiff eu colli o ganlyniad i'r penderfyniad i gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu atal swyddi rhag cael eu colli yng Coilcolor yng Nghasnewydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.37

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Beth yw'r goblygiadau i Gymru yn dilyn y penderfyniad i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i'r sgandal gwaed halogedig?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (atebwyd gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth):

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch y swyddi a gaiff eu colli o ganlyniad i'r penderfyniad i gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu atal swyddi rhag cael eu colli yng Coilcolor yng Nghasnewydd?


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i roi i flaenoriaethu trawiadau'r galon yn y categori ymateb ambiwlans mwyaf brys o wyth munud, yn sgil y datganiad a gyhoeddodd ar 29 Mehefin yn nodi bod gobaith claf o oroesi ataliad y galon y tu allan i'r ysbyty yn gostwng 10 y cant bob munud? TYNNWYD YN ÔL

I Brif Weinidog Cymru:

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o bapur polisi Llywodraeth y DU, 'Safeguarding the position of EU citizens in the UK and UK nationals in the EU', a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth ar gyfer 'Y Cymro', o ystyried yr ansicrwydd presennol am ei ddyfodol tymor hir?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.32

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i roi i flaenoriaethu trawiadau'r galon yn y categori ymateb ambiwlans mwyaf brys o wyth munud, yn sgil y datganiad a gyhoeddodd ar 29 Mehefin yn nodi bod gobaith claf o oroesi ataliad y galon y tu allan i'r ysbyty yn gostwng 10 y cant bob munud? TYNNWYD YN ÔL

I Brif Weinidog Cymru (atebwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol):

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o bapur polisi Llywodraeth y DU, 'Safeguarding the position of EU citizens in the UK and UK nationals in the EU', a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth ar gyfer 'Y Cymro', o ystyried yr ansicrwydd presennol am ei ddyfodol tymor hir?


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd o ran ymateb i’r cynlluniau arfaethedig i gau Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Tesco yng Nghaerdydd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd o ran ymateb i’r cynlluniau arfaethedig i gau Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Tesco yng Nghaerdydd?


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg:

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau beth yw targedau’r Llywodraeth ar gyfer asesiad PISA 2018?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cytundeb mynediad masnachol rhwng GIG Cymru a Roche, a fydd yn golygu y gall cleifion canser y fron yng Nghymru gael gafael ar y cyffur Kadcyla?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg:

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau beth yw targedau’r Llywodraeth ar gyfer asesiad PISA 2018?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cytundeb mynediad masnachol rhwng GIG Cymru a Roche, a fydd yn golygu y gall cleifion canser y fron yng Nghymru gael gafael ar y cyffur Kadcyla?


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Brif Weinidog Cymru:

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar ar ôl i gymdogion Qatar dorri’r cysylltiadau diplomyddol â’r wlad honno?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

I Brif Weinidog Cymru:

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar ar ôl i gymdogion Qatar dorri’r cysylltiadau diplomyddol â’r wlad honno?


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon:

 

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa sicrwydd y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei roi bod y seilwaith TG yng Nghymru wedi’i ddiogelu, a sicrhau gofal parhaus i gleifion Cymru yn dilyn yr ymosodiadau seibr yn y GIG yn Lloegr? TAQ(5)0173(HWS)

 

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y 1,761 o geisiadau Glastir sydd heb eu talu o hyd?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa sicrwydd y gall Ysgrifennydd y Cabinet ei roi bod y seilwaith TG yng Nghymru wedi’i ddiogelu, a sicrhau gofal parhaus i gleifion Cymru yn dilyn yr ymosodiadau seibr yn y GIG yn Lloegr? TAQ(5)0173(HWS)

 

I Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y 1,761 o geisiadau Glastir sydd heb eu talu o hyd?


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o ddyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop ynghylch torri rheolau dŵr glân yng Nghymru, gan gynnwys yng Nghilfach Tywyn ger Llanelli?

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Beth yw asesiad Llywodraeth Cymru o effaith y diswyddiadau posibl ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): 

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o ddyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop ynghylch torri rheolau dŵr glân yng Nghymru, gan gynnwys yng Nghilfach Tywyn ger Llanelli?

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): 

Beth yw asesiad Llywodraeth Cymru o effaith y diswyddiadau posibl ym Mhrifysgol Aberystwyth?


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau amserol

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Jeremy Miles (Castell-nedd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ei benderfyniad i gymeradwyo defnyddio proffylacsis cyn-gysylltiad yng Nghymru fel rhan o astudiaeth?

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr archwiliad sy’n cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i adroddiadau y gallai ansawdd y gofal a gafodd cleifion dementia ar ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd fod wedi cyfrannu at o leiaf saith o farwolaethau?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.26