Cyfarfodydd

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Camau gan y Sector Tai i Fynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Cham-drin Domestig

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:16

 


Cyfarfod: 10/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Rôl Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wrth Fynd i’r Afael â’r Agenda Trechu Tlodi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.34


Cyfarfod: 13/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Gweithio mewn Partneriaeth gyda Chymdeithasau Tai

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.04


Cyfarfod: 04/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Cynyddu’r Cyflenwad Tai

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10


Cyfarfod: 21/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Gwella Perfformiad Ynni Adeiladau yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.47


Cyfarfod: 03/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Ymatebion i’r Papur Gwyn “Rhentu Cartrefi”

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.22


Cyfarfod: 19/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Cyflwyno'r Bil Tai (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 


Cyfarfod: 05/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Cynnydd o ran Troi Tai'n Gartrefi

Dogfen Ategol

Troi tai’n gartrefi

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.10


Cyfarfod: 12/03/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd i Gymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.48


Cyfarfod: 26/02/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.00


Cyfarfod: 05/02/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Gwneud gwahaniaeth: Rôl amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o ran mynd i'r afael â thlodi plant

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01


Cyfarfod: 08/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ar ailddechrau defnyddio eiddo gwag: cynllun Troi Tai’n Gartrefi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.01

 


Cyfarfod: 02/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Ymatebion i’r Papur Gwyn Tai

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:05

 


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Plant a Phobl Ifanc Egnïol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.53.


Cyfarfod: 12/06/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Y Rhaglen Cefnogi Pobl

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:33

 

 

 


Cyfarfod: 08/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Tai Gwag

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:05.


Cyfarfod: 01/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Yr Adolygiad o Ddeddfwriaeth ar Ddigartrefedd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:19.

 

 


Cyfarfod: 24/01/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.16


Cyfarfod: 17/01/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Cwrdd â’r Her Tai: Creu Consensws ar gyfer Gweithredu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.18


Cyfarfod: 11/10/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Partneriaeth Tai Cymru