Cyfarfodydd

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y defnyddio o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

NDM6765 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2018.

Dogfen Ategol
Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.20

NDM6765 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: trafod yr adroddiad drafft

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

9 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 12

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a bydd yn trafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - gweithdrefn ar gyfer hysbysiadau diffyg cydymffurfio gan Arolygiaeth Gofal Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y weithdrefn ar gyfer hysbysiadau diffyg cydymffurfio gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol - Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol - Cymru.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - trafod y dystiolaeth a'r materion allweddol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitem 2 y cyfarfod.

5.2 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod ei ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal cyn iddo baratoi ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â'r ymchwiliad i ddefnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - Gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol mewn perthynas â'r ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mewn perthynas â'r ymchwiliad i ddefnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitem 2 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 14 - Gofal Cymdeithasol Cymru

Gerry Evans, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Gwybodaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerry Evans, Gofal Cymdeithasol Cymru.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 11)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitemau 2, 3, 6, 7 ac 8 o'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 11 - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

6.2 Cytunodd David Francis i roi dadansoddiad i'r Pwyllgor o nifer y cartrefi gofal yng Nghymru yr oedd AGGCC wedi'u cau oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau gwael.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 10 - Fforwm Gofal Cymru

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Steven Ford, Fforwm Gofal Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fforwm Gofal Cymru.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 9 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Choleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Karin Orman, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol  

Dr Alison Stroud, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Beth Bowen, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

9 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - gwybodaeth ychwanegol gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 13 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Claire Aston, Nyrs Rhanbarthol / Pennaeth Gofal Cymhleth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Chineze Ivenso, Seiciatrydd Ymgynghorol Hen Oed (Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Casnewydd), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sarah Isaac, Uwch Reolwr Fferyllydd - Gofal Sylfaenol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sue Stephens, Ymgynghorydd Rhagnodi, Bwrdd Iechyd Prfysgol Hywel Dda

 

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

8.2 Cytunodd Dr Chineze Ivenso i roi i'r Pwyllgor ganfyddiadau archwiliadau 2017, hyd yma, i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig gyda chleifion â dementia sy'n byw mewn cartrefi gofal ym mwrdeistref Casnewydd.

8.3 Cytunodd y ddau Fwrdd Iechyd i ysgrifennu at y Pwyllgor yn nodi pa ddata ar ragnodi meddyginiaethau gwrthseicotig y dylid eu casglu yn genedlaethol, yn eu barn hwy, er mwyn galluogi byrddau iechyd i feincnodi â'i gilydd ac â safonau NICE.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 12 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mr John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Mrs Kim Williams, Seicolegydd Ymgynghorol Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Victoria Gimson, Fferyllydd Iechyd Meddwl Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Candace Rowlands, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i’r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion mewn perthynas â'r ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 8 – Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Ian James, Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Carolien Lamers, Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Seicolegol Prydain.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 5 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Victor Aziz, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 4 – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhiannon Davies

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5 a 6 o'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 6 - y Coleg Nyrsio Brenhinol

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Ymarfer Proffesiynol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Helen Bennett, Nyrs Iechyd Meddwl ac Ymgynghorydd Iechyd Meddwl, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Nyrsys.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Ymchwiliad ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – nodyn ar y sesiwn a gynhaliwyd ar 21 Medi 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor nodyn y sesiwn breifat ar 21 Medi 2017.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal – sesiwn dystiolaeth 7 - y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mair Davies, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Wendy Davies, Fferyllydd Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl, Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Steve Simmonds, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Sam Fisher, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru.

5.2 Cytunodd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferyllfa Gymunedol Cymru i ddarparu tystiolaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 5 - pobl sydd wedi'i effeithio gan y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

Cofnodion:

8.1 The Committee heard from a person who has had direct experience of the use of anti-psychotic medication in care homes and hospital settings.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 1 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 The Committee received evidence from the Older People’s Commissioner for Wales.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 4 - Suzanne Tarrant

Suzanne Tarrant

 

Cofnodion:

5.1 The Committee received evidence from Suzanne Tarrant.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 The Committee considered the evidence given during items 2 3, 4, 5 and 8 of the meeting.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 3 - Yr Athro Sue Jordan

Yr Athro Sue Jordan

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 The Committee received evidence from Professor Sue Jordan and Tim Banner.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 2 - Cymdeithas Alzheimers

Sue Phelps, Cyfarwyddwr Gwlad, Cymdeithas Alzheimers

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 The Committee received evidence from Sue Phelps of Alzheimer’s Society Cymru.


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal – ailafael yn yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaethau pellach ar ei ymchwiliad i'r defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i sesiynau casglu tystiolaeth yn ystod tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 10)

10 Defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal - adnewyddu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio trafod yr eitem hon tan y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig - trafod cwmpas yr ymchwiliad a’r dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor gwmpas a dulliau gweithredu ei ymchwiliad i feddyginiaethau gwrthseicotig a chytunodd arnynt, a chytunodd i gyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus. 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu