Cyfarfodydd

Senedd@

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at y Cadeirydd gan y Llywydd: Senedd@

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â digwyddiadau’r rhaglen Senedd@

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â digwyddiadau’r rhaglen Senedd@

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch y fenter @Senedd - 19 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth y Llywydd - Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Senedd@Delyn - Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r ymateb a phenderfynwyd i drafod y mater ymhellach yn breifat.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor lythyr gan y Llywydd mewn perthynas â Senedd@Delyn.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Senedd@Delyn

Papur 2 - Llythyr oddi wrth y Llywydd - Senedd@Delyn - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gohebiaeth gan y Llywydd

CLA(5)-15-18 – Papur 10 – Llythyr oddi wrth y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch digwyddiad Senedd@Delyn - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynglŷn â Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd yr aelodau yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Senedd@Casnewydd – Trafod yr opsiynau ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y ffordd y bydd yn ymgysylltu â'r cyhoedd fel rhan o ddigwyddiad Senedd@Casnewydd a chytunodd ar y ffordd ymlaen.    

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Llywydd mewn cysylltiad â Senedd@Casnewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd mewn perthynas â Senedd@Casnewydd

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd – Senedd@Casnewydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd: Senedd@Casnewydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.