Cyfarfodydd

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn  cysylltiad â Chymunedau yn Gyntaf.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd.

 

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4.1)

4.1 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

NDM6547 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru, 'Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Hydref 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Hydref 2017.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

NDM6547 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru, 'Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Hydref 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau'n Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd - ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - y gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - y gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - y gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch Cymunedau yn Gyntaf - y gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog dros Gymunedau a Phlant ynglyn â Chymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant  mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf – gwersi a ddysgwyd

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynglyn â Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog dros Addysg Gydol Oes a'r Gymraeg mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf - gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Weinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ynglyn â Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf - gwersi a ddysgwyd.

 


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1     Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunwyd arno, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn cysylltiad ag ysgolion bro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn cysylltiad ag ysgolion bro

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - sesiwn dystiolaeth 4: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·         Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

·         Ruth Studley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pontio Cymunedau yn Gyntaf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

·       Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

·       Ruth Studley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pontio Cymunedau yn Gyntaf

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i ddarparu:

·       Manylion am y broses ar gyfer holi ynghylch cynlluniau llesiant byrddau gwasanaeth, fel yr amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru);

·       Nodyn o'r trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, byrddau cyflawni lleol a byrddau gwasanaeth cyhoeddus ar drefniadau trosiannol;

·       Copi o'r Canllawiau Pontio a Strategaeth a ddarparwyd i awdurdodau lleol;

·       Nodyn ar werthusiad rhaglenni Cymunedau am Waith ac Esgyn, gan gynnwys unrhyw ddata sydd ar gael a'r meini prawf asesu;

·       Nodyn yn rhoi rhagor o fanylion am y llwybr cyflogadwyedd ar ôl ymgysylltu â'r rhaglenni Cymunedau am Waith ac Esgyn;

·       Copi o'r canllawiau ar y rhaglen ased cyfalaf.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet ar nifer o faterion a nodwyd.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Goheniaeth gyda Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant  ynghylch Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cofnod o’r ymweliad i drafod Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The 5.1.a Nododd y Pwyllgor y cofnod o’r ymweliadau’n ymwneud â Chymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd.noted the note of the visits in relation to 5.1.a Nododd y Pwyllgor y cofnod o’r ymweliadau’n ymwneud â Chymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd.Communities First - lessons learnt.


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - sesiwn dystiolaeth 3

Russell Todd, Rheolwr Cymunedau yn Gyntaf, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Sectorau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

  • Russell Todd, Rheolwr Cymunedau yn Gyntaf, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)
  • Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Datblygu Strategaeth a’r Sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)
  • Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

 

 4.2 - Yn ystod y sesiwn, cytunodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddarparu copi o'u hargymhellion ar gyfer llywio’r agenda trechu tlodi yn y dyfodol, cyn gynted ag y byddant ar gael.


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - sesiwn dystiolaeth 1

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tina McMahon, Uwch Reolwr Adfywio Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gareth Davies, Rheolwr Perfformiad a Deilliannau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

  • Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Tina McMahon, Uwch Reolwr Adfywio Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • Gareth Davies, Rheolwr Perfformiad a Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddarparu copi o'u cynlluniau pontio manwl, pan fyddant ar gael.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf - yr hyn a ddysgwyd - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Eva Elliott, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau Cymdeithasol, Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

  • Dr Eva Elliott, Uwch Ddarlithydd yn y Gwyddorau Cymdeithasol, yn Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD),  Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Dr Eva Elliott i ymgynghori â chydweithwyr perthnasol a darparu gwybodaeth am y dangosyddion lleol a chenedlaethol a awgrymwyd, i gynorthwyo â’r gwaith mesur perfformiad.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth  Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd.


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Tlodi yng Nghymru: papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad, a chytunodd arnynt.

 


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â Chyllid Cymunedau yn Gyntaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Chyllid Cymunedau yn Gyntaf.

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru - Trafod y dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 5.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr i’r Adran Gwaith a Phensiynau mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn  cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - trafod y dystiolaeth o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-Adran Gymunedau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

·         Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymunedau

 

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu:

·         Ffigurau bras yn dangos sut y bydd cronfa etifeddiaeth Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei rhannu rhwng awdurdodau lleol gan ddangos hefyd sut y cafodd y ffigurau eu dadansoddi;

·         Nodyn am lwyddiant Cymru ym maes trechu tlodi o’i chymharu â gwledydd eraill, a’r Alban yn benodol;

·         Esboniad o fanylion y drefn adrodd yng nghyswllt y dangosyddion statudol a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru);

·         Nodyn ar y data a ddefnyddiwyd i werthuso llwyddiant Cymunedau yn Gyntaf ac i gynllunio’r cyfnod pontio a’r dull newydd o weithredu, gan gynnwys y dangosyddion presennol a’r dangosyddion a ddefnyddir yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Cytûn mewn perthynas ag ymgynghoriad ‘Trafod Cymunedau’ Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.8 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Cytun mewn perthynas ag ymgyghoriad ‘Trafod Cymunedau’ Llywodraeth Cymru.