Cyfarfodydd

Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar fonitro newid yn yr hinsawdd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7.1)

7.1 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir, Senedd yr Alban – Ymgysylltu â Chynhadledd y Partïon 26

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trafod adroddiad blynyddol drafft y Pwyllgor ar newid hinsawdd (datgarboneiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad blynyddol drafft a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiad y Pwyllgor yn Sioe Frenhinol Cymru

Cofnodion:

7.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf           ar ddigwyddiad y Pwyllgor yn Sioe Frenhinol Cymru.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Briff: Mynd i'r afael â'r bwlch o ran polisi hinsawdd yng Nghymru

Dr Filippos Proedrou, Cymrawd Ymchwil - Prifysgol De Cymru:

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor friff gan Filippos Proedrou, Cymrawd Ymchwil, Prifysgol De Cymru, ar ymchwil a wnaed ar ran y Cynulliad ar fynd i'r afael â'r bwlch polisi hinsawdd yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5.)

5. Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Llywodraeth Cymru ar Liniaru Newid yn yr Hinsawdd: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Trafod cwestiynau ar gyfer sesiwn graffu ar waith Llywodraeth Cymru


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd (Eitem 5.)

Y camau nesaf


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Te a choffii


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwrandawodd yr Aelodau ar y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gyfarfod cyntaf y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd, a gynhelir ar 28 Chwefror.