Cyfarfodydd

Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Llanw'n Troi? Adroddiad yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

NDM6620 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 'Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Awst 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 3 Hydref 2017.

Dogfennau ategol
Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor at Ysgrifennydd y Cabinet – 3 Hydref 2017
Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet at Gadeirydd y Pwyllgor – 2 Tachwedd 2017

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

NDM6620 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 'Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Awst 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' - ymateb gan y Cadeirydd at Gymdeithas Pysgotwyr Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' - Llythyr gan Gymdeithas Pysgotwyr Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Cadeirydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5.2)

5.2 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Cadeirydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5.1)

5.1 Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Pysgotwyr Cymru fel ymateb i’w lythyr ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad at yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli'r Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gymdeithas Pysgotwyr Cymru at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad at yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli'r Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Cyswllt Amgylchedd Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad at yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli'r Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trafod yr adroddiad drafft ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i'w adolygu eto yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar 20 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig â thystiolaeth bellach am reolaeth Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Blaise Bullimore yn dilyn sesiwn dystiolaeth lafar gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar reoli ardaloedd morol gwarchodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Crynodeb o ganfyddiadau'r arolwg cyhoeddus ar warchod moroedd Cymru a gynhaliwyd fel rhan o'r ymchwiliad i reoli ardaloedd gwarchodedig morol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ganfyddiadau'r arolwg.

 


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Paratoi ar gyfer sesiwn graffu gyffredinol gyda Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y meysydd i ofyn cwestiynau yn eu cylch yn ystod y sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - papur materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru am y Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Graham Rees, Pennaeth yr Is-adran Môr a Physgodfeydd, Llywodraeth Cymru

Andy Fraser, Pennaeth Pysgodfeydd, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Môr a Physgodfeydd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu'r wybodaeth a ganlyn i'r Pwyllgor:

 

Gohebiaeth a anfonwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Grwpiau Awdurdod Perthnasol ym mis Mai 2017.

 

Cofnodion cyfarfod y Grwpiau o dan y Rhaglen Newid Morol.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru – sesiwn friffio ar lafar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd gwybodaeth ar lafar am yr ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gwybodaeth ychwanegol gan Jim Evans, yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth lafar ar 30 Mawrth 2017 fel rhan o'r ymchwiliad i reoli Ardaloedd Gwarchodedig Morol


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Blaise Bullimore gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth lafar ar 5 Ebrill 2017 fel rhan o'r ymchwiliad i reoli Ardaloedd Gwarchodedig Morol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - Cyfoeth Naturiol Cymru

Mary Lewis, Arweinydd y Tîm Cynghori ar Gynllunio Strategol Morol

Mike Evans, Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar

Blaise Bullimore

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - trafod tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan y diwydiant

Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

Cofnodion:

Cyflwynodd y tyst ei hun ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan Swyddogion Ardal Cadwraeth Arbennig

Sue Burton, Swyddog ACA Forol Sir Benfro

Alison Palmer Hargrave, Swyddog ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan sefydliadau anllywodraethol

Alec Taylor, Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gill Bell, Cymdeithas Cadwraeth Forol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru: Archwiliad o dystiolaeth a phenderfyniadau mewn ACMau gan ddefnyddio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion fel astudiaeth achos

Yr Athro Michel Kaiser, Athro Gwyddorau Cadwraeth Forol - Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

Dr Emma Sheehan, Cymrodor Ymchwil Sefydliad y Môr – Ysgol y Gwyddorau Biolegol a Morol, Prifysgol Plymouth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Gwybodaeth gefndir gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Amserlen

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru: cyflwyniad gan academyddion

 

Tim Glover, Blue Marine Foundation

Dr Sue Gubbay, Ymgynghorydd ar yr Amgylchedd Forol

Yr Athro Lynda Warren, Prifysgol Aberystwyth

Steve Fletcher, Pennaeth y Rhaglen Forol, Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig – Canolfan Monitro Cadwraeth y Byd (UNEP-WCMC) a'r Athro Cyswllt mewn Polisi Morol, Prifysgol Plymouth.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cyflwynodd yr academyddion eu hunain, ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.