Cyfarfodydd

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymateb gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Senedd yr Alban, mewn perthynas â'r ymchwiliad: 'Getting Rights Right – Human Rights and the Scottish Parliament'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Sylwadau rhanddeiliaid ar lythyr y Prif Weinidog ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor farn rhanddeiliaid ar lythyr y Prif Weinidog ynghylch hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Prif Weinidog mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Prif Weinidog mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Senedd yr Alban, mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Senedd yr Alban, mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr drafft at y Prif Weinidog ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei lythyr drafft at y Prif Weinidog ynghylch hawliau dynol yng Nghymru, a chytunodd arno, yn amodol ar rai newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ni chafwyd cyfle i gyrraedd yr eitem hon.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 9 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch hawliau dynol yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ni wnaeth y Pwyllgor gyrraedd yr eitem hon a bydd yn ei hystyried mewn cyfarfod diweddarach.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip mewn cysylltiad â hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.10.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb yn ymwneud as â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.9.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Menwyod a Chydraddoldeb yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Gadeirydd y Cydbwyllgor Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.8.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Cydbwyllgor ar Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gydgysylltydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch yr ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Cydbwyllgor y DU ar Fenywod at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Cydbwyllgor y DU ar Fenywod at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4.4)

4.4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Cydbwyllgor y DU ar Fenywod at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru: papur opsiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur opsiynau a chytunodd ar nifer o gamau i'w cymryd.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru: sesiwn friffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor eu briffio mewn cysylltiad â’r ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y Papur Gwyn ar Fil y Diddymu Mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y Papur Gwyn ar Fil y Diddymu Mawr.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch hawliau dynol yng Nghymru.


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

Melanie Field, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru a Strategaeth a Pholisi Corfforaethol, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
June Milligan, Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Melanie Field, Cyfarwyddwr Gweithredol, Strategaeth a Pholisi Cymru a Chorfforaethol, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

·         June Milligan - Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chadeirydd Pwyllgor Cymru

 

2.2 Cytunodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i roi adborth ynghylch pryderon yr Aelodau am sut mae hawliau dynol yn cael eu cynnwys yn y cwricwlwm i Bwyllgor Cymru, ac i ddarparu nodyn am unrhyw drafodaethau a gynhelir. 

 

 


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3.

 


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Simon Hoffman, Darlithydd Cysylltiol, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Thomas Glyn Watkin, Cyn Bennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor a Chwnsel Deddfwriaethol Cyntaf Cymru 2007-2010

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Dr Simon Hoffman, Athro Cyswllt, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe

·         Yr Athro Thomas Glyn Watkin, cyn Bennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor a Chwnsler Deddfwriaethol cyntaf Cymru 2007-2010

 


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Adroddiad gan Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin - Ensuring strong equalities legislation after the EU exit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1        Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin - Ensuring strong equalities legislation after the EU exit

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Senedd yr Alban ynghylch hawliau dynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Senedd yr Alban mewn perthynas â hawliau dynol.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Ymchwiliad y Pwyllgor i Hawliau Dynol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18