Cyfarfodydd

Ymchwiliad i ofal sylfaenol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Glystyrau Gofal Sylfaenol

NDM6624 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Glystyrau Gofal Sylfaenol, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Ionawr 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.48

NDM6624 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Glystyrau Gofal Sylfaenol, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Ionawr 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafodaeth bwrdd crwn gyda thystion cyn dadl ar yr adroddiad

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ac ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad gyda rhanddeiliaid cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor gopi drafft o adroddiad ei ymchwiliad i glystyrau gofal sylfaenol. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor gopi drafft cyntaf o adroddiad ei ymchwiliad i glystyrau gofal sylfaenol.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - Llythyr at yr Aelodau oddi wrth Dr Arfon Williams

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr at yr Aelodau gan Dr Arfon Williams.

 


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ynghylch Cyllid Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ynghylch Cyllid Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ynghylch Cyllid Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ynghylch Cyllid Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.3a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan am Gyllid Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am Gyllid Datblygu Clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.5a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynghylch Arian Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - gwybodaeth ychwanegol gan Pen-y-bont Health

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Pen-y-bont Health.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys am gyllid ar gyfer datblygu clystyrau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a ​​Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch Arian Datblygu Clystyrau.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – sesiwn dystiolaeth 10 – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Grant Duncan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru

Dr Richard Lewis, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a'i swyddogion.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i ofal sylfaenol – trafod y dystiolaeth a’r prif faterion sy’n deillio o’r gwaith craffu.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion, a chytunodd ar set o faterion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - Sesiwn dystiolaeth 9 - Pen-Y-Bont Health

Joanne Carter, Rheolwr y Practis, Pen Y Bont Health

Dr Gail Price, Pen Y Bont Health

Dr Alison Craven, Pen Y Bont Health

Dr Ian O’Connor, Pen Y Bont Health

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Pen-Y-Bont Health.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 8 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Yr Athro Keith Lloyd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Keith Lloyd o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 7 - Coleg Brenhinol y Nyrsys

Tina Donnelly, Cyfarwyddwr, Coleg Brenhinol y Nyrsys

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Ymarfer Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Nyrsys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Nyrsys.

6.2 Cytunodd Alison Davies o Goleg Brenhinol y Nyrsys y byddai'n darparu ymateb i'r Pwyllgor:

·         yn mynd i'r afael â'r materion o indemniad posibl sy'n gysylltiedig ag ystod ehangach o staff proffesiynol sy'n gweithio mewn practisau meddygon teulu neu gyda phractisau o'r fath;

·         yn ateb y cwestiwn a yw gwahanol fodelau gweithredu ar draws y 64 clwstwr yn ei wneud yn anodd i Goleg Brenhinol y Nyrsys gynllunio'n strategol.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 6 - Coleg y Therapyddion Galwedigaethol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a Chymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Ruth Crowder, Coleg y Therapyddion Galwedigaetho

Dr Alison Stroud, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Philippa Ford, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg y Therapyddion Galwedigaethol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a Chymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 5 - Cymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mair Davies, Cyfarwyddwr dros Cymru, Cymdeithas Fferyllol Frenhino

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd, Bwrdd Fferylliaeth Cymru, Cymdeithas Fferyllol Frenhino

Jude Henley, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Contractor, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Fferylliaeth Gymunedol Cymru.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 4 - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dr Brendan Lloyd, Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Grayham McLean, Arweinydd Gofal heb ei Drefnu, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Martin Woodford, Is-gadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 3 - Coleg Brenhinol y Meddygon

Dr Gareth Llewelyn, Is-Lywydd dros Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon

Lowri Jackson, Uwch gynghorydd polisi a materion cyhoeddus ar gyfer Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Meddygon.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5 a 6 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 2 - BMA Cymru a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Isolde Shore-Nye, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Charlotte Jones, BMA Cymru Wales

Dr Ian Harris, BMA Cymru Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o BMA Cymru a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - sesiwn dystiolaeth 1 - Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol

Rosemary Fletcher, Cyfarwyddwr Rhaglen, Datblygu ac Arloesi mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol Hwb, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Alan Lawrie, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru a byrddau iechyd lleol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - paratoi i gymryd tystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaethau pellach ar ei ymchwiliad i ofal sylfaenol a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i sesiynau casglu tystiolaeth yn ystod tymor yr haf.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ofal sylfaenol – trafod y trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer ei ymchwiliad i ofal sylfaenol a chytunodd i ymweld â nifer o rwydweithiau clwstwr meddygon teulu, a chytunodd i gynnal digwyddiadau i randdeiliad, gyda'r manylion i'w cadarnhau.

 


Cyfarfod: 23/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad, a chytunodd arnynt.