Cyfarfodydd

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch strategaeth unigedd ac ynysu cymdeithasol ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – llythyr gan y Gymdeithas Alzheimer at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gymdeithas Alzheimer at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – llythyr gan Age Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Age Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yn dilyn adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - ystyried yr adroddiad drafft (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ddrafft o'r adroddiad ar ei ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried yr adroddiad eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio ystyried yr adroddiad drafft tan ei gyfarfod ar 11 Hydref 2017.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn dilyn y cyfarfod ar 15 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion mewn perthynas â’r ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod briffs ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y briffs ychwanegol.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - gwybodaeth ychwanegol gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - gwybodaeth ychwanegol gan Gydffederasiwn GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Gydffederasiwn y GIG.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – gwybodaeth ychwanegol gan Samaritans Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Samaritans Cymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – trafod y dystiolaeth a’r prif faterion sy’n deillio o’r gwaith craffu

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd gan y Gweinidog a'i swyddogion, a chytunodd ar set o faterion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 11 – Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Grant Duncan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'i swyddogion.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 5 – Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Victor Aziz, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 8 – Y Groes Goch Brydeinig yng Nghymru

Chris Hopkins, Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig

Dave Worrall, Rheolwr Rhaglen, y Groes Goch Brydeinig

Paul Gerrard, Cyfarwyddwr Polisi’r Grŵp, y Co-op

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Groes Goch Brydeinig yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 10 - Men’s Sheds Cymru

Rhodri Walters, Men Sheds Cymru

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Men's Sheds Cymru.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5, 6 a 7 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 7 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS)

Stewart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dave Street, Llywydd, Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS).

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 9 – Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Rachel Connor, Prif Weithredwr, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

Linda Pritchard, Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS).

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – sesiwn dystiolaeth 6 – Conffederasiwn GIG Cymru

Julie Denley, Cyfarwyddwr Dros Dro, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Liz Carroll, Pennaeth Nyrsio, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cheryl Williams, Tîm Iechyd y Cyhoedd Lleol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Tanya Strange, Nyrs Ranbarthol, Gofal Sylfaenol a Rhwydweithiau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyrddau Iechyd y Prifysgolion.

3.2 Cytunodd Tanya Strange i ddarparu dangosyddion ansawdd bywyd y Campaign for Loneliness a ddefnyddiwyd i werthuso eu gwaith.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4 a 5 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - sesiwn dystiolaeth 2 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Rachel Lewis, Age Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Age Cymru.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - sesiwn dystiolaeth 2 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda'i barn am yr hyn y dylid ei gynnwys yn strategaeth arfaethedig Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - sesiwn dystiolaeth 1 - Yr Athro Vanessa Burholt a Dr Deborah Morgan

Yr Athro Vanessa Burholt, Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a'r Ganolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe

Dr Deborah Morgan, y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a'r Ganolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Vanessa Burholt a Dr Deborah Morgan.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - sesiwn dystiolaeth 4 - Y Samariaid a Campaign to End Loneliness

Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu, Y Samariaid

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Y Samariaid

Dr Kellie Payne, Rheolwr Polisi ac Ymchwil, Campaign to End Loneliness

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r Samariaid a'r Campaign to End Loneliness.

5.2 Cytunodd y Samariaid i ddarparu rhagor o wybodaeth am arolwg diweddar gan y Gymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar lesiant meddyliol pobl ifanc. Gwnaethant hefyd gytuno i roi rhagor o wybodaeth am gost hunanladdiad, yn nhermau ariannol ac emosiynol.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – diweddaru'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei gynlluniau at y dyfodol ar gyfer ei ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd a chytunodd i anfon gwahoddiadau at randdeiliaid yn fuan.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - ystyried cwmpas yr ymchwiliad a'r dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl terfynol ar gyfer ei ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd, a chytunodd i ymgynghori'n eang.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - ystyried cwmpas yr ymchwiliad a'r dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor gwmpas a dull gweithredu'r ymchwiliad, a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn fuan yn y Flwyddyn Newydd.