Cyfarfodydd

Datganiadau 90 Eiliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5.)

Datganiadau 90 Eiliad


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Lynne Neagle ddatganiad am - Dathlu Erasmus+.

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad am - Wythnos Wlân 2020.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.22 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 07/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Gwnaeth Caroline Jones ddatganiad am – Goroesi Canser y Fron.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.35 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am: Canser y Fron – Gwisgwch binc.

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad am: Penblwydd Radio Bronglais yng Ngheredigion yn 50.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.30 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Cadeirydd.


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am Wythnos Addysg Oedolion.

Am 16.27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.01

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad ar 40 mlynedd o CYCA cycaonline.org sy’n darparu gwasanaethau i blant a pobl Ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad ar 80 mlynedd ers Brwydr Prydain.

Am 16.07, yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 16.22.


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Datganiadau 90 Eiliad - WEDI'I OHIRIO

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.


Cyfarfod: 11/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

Gwnaeth Jenny Rathbone ddatganiad am - Mis Endometriosis.

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am - Nodi 100 mlynedd ers marwolaeth Daniel James (cyfansoddwr Calon Lân).

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am -  Cofio Dai Dower (Bocsiwr a anwyd yn Abercynon)


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.34

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad am - 35 mlynedd ers diwedd streic y glowyr.

 


Cyfarfod: 26/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad am - Coffáu 30 mlynedd ers Llifogydd Towyn.

Gwnaeth Angela Burns ddatganiad am - Hyrwyddo Diwrnod Clefydau Anghyffredin -  29 Chwefror 2020.

Gwnaeth Rhianon Passmore ddatganiad am - Creu Park Coetir a Maes Chwarae yn Nhrecelyn (agorwyd yn swyddogol ddydd Sadwrn 22 Chwefror 2020) yn dilyn blynyddoedd o waith caled gan drigolion lleol a sicrhau grant o £250,000 gan Gronfa’r Loteri Genedlaethol.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am Mis Hanes LGBT.

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40

 

Gwnaeth David Rees ddatganiad - Heddiw yw Diwrnod Canser y Byd a siarad am y bobl hynny sy’n byw gyda chanser ac y mae canser yn effeithio arnynt.

 

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad - Parkrun – Dathlu’r ffaith bod rhedwr o Gaerdydd wedi torri record y byd dros y penwythnos.

 

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad - Nodi Wythnos Prentisiaethau – canmol prentisiaethau, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr a phrentisiaid, gan siarad fel cyn-brentis.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

 

Gwnaeth Lynne Neagle ddatganiad yn dathlu llwyddiannau enillwyr y Gwobr Tiwtoriaid y Sefydliad Dysgu a Gwaith; Ysbrydoli! ar 22 Ionawr 2020made a statement celebrating the achievements of the winners of the Learning and Work Institute’s Inspire! Tutor Awards on 22 January 2020

 

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am lwyddiant Treorci yng nghystadleuaeth Stryd Fawr y Fwyddyn y DU

 

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad am enwebu Chwareli Llechi Gwynedd fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad am -  Dathlu 60 mlynedd o Bapur Sain Aberystwyth - yr hynaf yng ngwledydd Prydain.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Gwnaeth Leanne Wood ddatgniad yn llongyfarch Wayne Warren o’r Rhondd wedi iddo ennill Pencampwriaeth Ddartiau BDO a chanmol y gamp.

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad yn dathlu’r ffaith bod Dafydd Iwan wedi cyrraedd brig gwerthiant iTunes gydag Yma o Hyd.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad yn cofnodi 80 mlynedd ers genedigaeth Leighton Thomas Rees.

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

Gwnaeth Russell George ddatganiad am - Ymweliad cyntaf Knife Angel â Chymru.


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am gefnogi digwyddiad a gaiff ei gynnal yn Ngwersyll yr Urdd ym Mae Caerdydd ar 18 a 19 Rhagfyr.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad yn nodi 40 mlynedd ers mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu pob math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW).

Gwnaeth Caroline Jones ddatganiad am Sefydliad y Merched Cwm Brombil.

 


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am - Dengmlwyddiant y Panel Cynghori Is-Sahara.

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Stryd Fawr Treorci yn cystadlu yn erbyn stryd fawr trefi o bob cwr o’r DU am y stryd fawr orau.

 

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad am - Wythnos Diogelwch Tân Trydanol Cymru

 

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Gwnaeth Joyce Watson ddatganiad am -  Nodi Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod (25 Tachwedd).

Gwnaeth John Griffiths ddatganiad am - Gwaith Colegau Cymru a oedd yn 10 oed yr wythnos hon.

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad am -  Addewid Plastig (rhan o ymgyrch Future Girl y Girlguides).

 

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Canu yn y Rhondda - dathlu llwyddiant YGG Llwyncelyn sydd ar hysbyseb Nadolig M&S.

Gwnaeth Vaughan Gethin ddatganiad am - Coffau a'r Llynges Fasnachol.

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am - 200 mlynedd ers genedigaeth John Humphreys (a elwir yn bensaer Duw am y capeli a ddyluniodd gan gynnwys Tabernacl Treforys).

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am Penblwydd Hapus SuperTed.

Gwnaeth Nick Ramsay ddatganiad am  Dathlu Pen-blwydd Cwmbran yn 70 – Unig Dref Newydd Cymru o Gam Cyntaf y Ddeddf Trefi Newydd.

 


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am - 180 mlynedd ers Gwrthryfel Casnewydd.

Gwnaeth Delyth Jewell ddatganiad am - Trychineb Aberfan.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad am -  Diwrnod Adfywio Calon.

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad am - Dangos y cerdyn coch i hiliaeth.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad am “The State of Nature Report”

Gwnaeth Jenny Rathbone ddatganiad am Iechyd Meddwl Myfyrwyr.

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am Dydd Iechyd Meddwl y Byd


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gwnaeth Vaughan Gething ddatganiad ar: Mis Hanes Pobl Dduon

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad ar: Nodi 45 mlynedd o Orsaf Radio Sain Abertawe

Gwnaeth Russell George ddatganiad ar: Dathlu 160 mlynedd o Siop Archebion drwy’r Post Pryce-Jones a 140 mlynedd ers agor Warws Brenhinol Cymreig Pryce-Jones

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad ar: Nodi diwrnod blynyddol Beicio i’r Senedd, a gaiff ei ddathlu heddiw.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gwnaeth Angela Burns ddatganiad ar Ddiwrnod Fferyllwyr y Byd (25 Medi)

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

Gwnaeth Neil McEvoy ddatganiad am Dathlu Owain Glyndwr.


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gwnaeth Hefin David ddatganiad am - Gwerth theatr gymunedol leol (

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am – Coffáu 20 mlynedd ers sefydlu Cangen Llynges Fasnachol Casnewydd.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad am - Dathlu llwyddiant Richard Jones o Gorwen ar ennill Pencampwriaeth Gneifio’r Byd yn Ffrainc yn ddiweddar.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Glyn Houston, actor o'r Rhondda.

 

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am - Parc Aberdâr yn dathlu 150 mlynedd.

 

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad am - Tecwyn Roberts o Landdaniel, Ynys Môn – a fu’n aelod blaengar o dîm NASA pan laniodd Apollo 11 ar y lleuad ar 20 Gorffennaf 1969.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad am bythefnos y Cwmnïau Cydweithredol, sy’n digwydd rhwng 24 Mehefin a 7 Gorffennaf.

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am 50 mlynedd ers gwneud Abertawe yn ddinas.

Gwnaeth John Griffiths ddatganiad yn dathlu Gŵyl Maendy (6 Gorffennaf), sef gorymdaith aml-ddiwylliannol a diwrnod cyfan o ddathlu diwylliant amrywiol, gan gynnwys cerddoriaeth, dawns, bwyd a diod sy’n gyfle i ddwyn gwahanol gymunedau at ei gilydd a dileu rhwystrau.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.26

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad fel Hyrwyddwr Rhywogaethau ar gyfer y Llysywen Ewropeaidd.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad yn coffáu 125 mlynedd ers Trychineb Glofa Albion (23Mehefin 1894)

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29.

 

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad am - Dathlu 50 mlynedd o Sali Mali.

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad am - Diwrnod Dyneiddiaeth y Byd (21 Mehefin 2019).

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am - Mis Pride LHDT 2019 a dathlu 20 mlynedd ers Pride cyntaf Caerdydd.


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am Wythnos Gofalwyr.

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad am y gwaith sy’n cael ei wneud i goffáu Daniel James (Gwyrosydd).

Gwnaeth Bethan Sayed ddatganiad am Eid/Ramadan.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad am - Coffáu 75 mlynedd ers y glaniadau D-Day yn Normandi.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad amWythnos Gweithredu ar Dementia

 

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Pennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn ennill gwobr Pennaeth y Flwyddyn

 

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad am – Asia i Ynys Môn ar feic

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.04

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad am - Codi’r mater o glefyd Seliag yn ystod wythnos ymwybyddiaeth seliag.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreupdd yr eitem am 15.02

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad am Robin Llywelyn Williams, dyn ifanc o Arfon a fu farw yn 26 oed ar ôl brwydro yn erbyn canser am dair blynedd a hanner. Roedd Llywelyn neu “Llew” yn weithredwr yn ei gymuned. Roedd yn gweithio fel Cynghorydd, drwy bwyllgorau lleol, llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Llanrug, ac yn brif chwaraewr mewn Bandiau Prês lleoll a chôr Dyffryn Peris.

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am 30 mlynedd o Ŵyl Werin Tŷ Tredegar, sy’n digwydd y penwythnos hwn.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad am Ddiwrnod Rhyngwladol i Gofio Gweithwyr (28 Ebrill)

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad yn llongyfarch Band Pres y Cory ar ennill Cystadleuaeth Ewropeaidd fawreddog.


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.53

 

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad am - cydnabod gweithredoedd arwrol y Cymro, Capten Archibald Dickson bedwar ugain mlynedd yn ôl (ar 28 Mawrth 1939) a arbedodd dros 2,600 o bobl Sbaenaidd yn y golygfeydd anhrefnus ar ddiwedd rhyfel cartref Sbaen. (Bydd y Llywydd yn ymwybodol o waith parhaus gyda'r Comisiwn i sefydlu plac i gofio amdano).Gwnaeth Mohammad Asghar ddatganiad am - ymosodiadau mosg Christchurch a diogelwch cymunedol yng Nghymru.

 

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am - Tîm y DU yn cael ei ddewis ar gyfer WorldSkills 2019 in Kazan (Mae dros 30 o bobl Ifanc medrus gorau a mwyaf disglair y wlad wedi cael eu dewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills Kazan yn ddiweddarach eleni).

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

Gwnaeth Dawn Bowden  ddatganiad am - Menywod yn erbyn cau'r pyllau.

Gwnaeth Nick Ramsay ddatganiad am - Codi ymwybyddiaeth o Apêl Seiclon Idai y DEC yn dilyn y seiclon a ysgubodd drwy Simbabwe, Mozambique a Malawi yn ddiweddar.

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad - marwolaeth yr artist o’r Rhondda, Elwyn Thomas

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.44

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am -  Nodi 35 mlynedd ers dechrau Streic y Glowyr 1984-85.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau 90 eiliad.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am - Talu teyrnged i Paul Flynn AS Gorllewin Casnewydd a fu farw yr wythnos hon.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am - Dymuno pob lwc i’r Nomads (ei dîm pêl-droed lleol) cyn eu gêm gynderfynol yng Nghwpan Irn Bru (yr unig dîm o Gymru yn y gystadleuaeth) a dymuniadau gorau i Gasnewydd cyn y gêm yn erbyn Manchester City.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad am - Defibruary – ymgyrch a gaiff ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ym mis Chwefror bob blwyddyn i annog pobl a sefydliadau i ystyried gosod diffibriliwr, codi arian i brynu un, a rhoi cyhoeddusrwydd i’r diffibrilwyr sydd ar gael o amgylch Cymru y gall y cyhoedd eu defnyddio mewn achos brys.

 


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw geisiadau i wneud Datganiad 90 Eiliad.


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am Gwneud Cymru yn Genedl o Ffrindiau yn erbyn Sgamiau

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am Gêm Gwpan yr FA rhwng Casnewydd a Middlesbrough.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Gwnaeth David Rowlands ddatganiad am coffáu’r 140 o flynyddoedd ers Brwydr Rorke’s Drift.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad am Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 (27 Ionawr 2019).

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am - Gwerthfawrogi Cymwysterau Galwedigaethol – nodi lansio Deuddegfed Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol ddydd Mercher 16 Ionawr.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad am Cranogwen: morwraig, bardd ac ymgyrchydd. 180 mlynedd ers ei geni.


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.02

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad am:  Millicent Mackenzie - y fenyw gyntaf yng Nghymru i sefyll i'w hethol i San Steffan yn Etholiad Cyffredinol 14 Rhagfyr 1918.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad am:  Cydnabod Llangollen fel y gymuned gyntaf yng ngogledd Cymru i sicrhau ei statws fel cymuned ddi-blastig.

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad am: Llywelyn ein Llyw Olaf.


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am -  Gadewch i Paul Robeson Ganu (dathlu 80 mlynedd ers ei ymddangosiad hanesyddol yn y Pafiliwn, Aberpennar ar 7 Rhagfyr 1938).

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am -  Dathlu bywyd yr Athro Mike Sullivan, Cyfarwyddwr yr Academi, Prifysgol Abertawe a fu farw ddydd Gwener diwethaf.

Gwnaeth Bethan Sayed ddatganiad am - Nodi Wythnos Dysgu Gydol Oes.


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad am Edith Picton Turberville - un o'r Aelodau Seneddol Llafur cyntaf yn y degawd ar ôl i fenywod allu sefyll i gael eu hethol i'r Senedd a sicrhaodd ddeddfwriaeth i atal menywod beichiog rhag cael eu crogi.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad am: Ymgyrch Flynyddol y Cenhedloedd Unedig - 16 diwrnod o weithredu i ymladd yn erbyn trais rhywiol.

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad am: 85 mlynedd ers Holodomor Wcrain.

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad am: Lansio Strategaeth Golwg Cymru (fel Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol).

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am Ddiwrnod Mentrau Cymdeithasol 2018 (15 Tachwedd 2018)

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad yn dathlu bywyd un o drigolion dewraf Shotton – Harry Weale VC

 

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.00

Gwnaeth Bethan Sayed ddatganiad am - Cofio Carl Sargeant.

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad am - Menywod yn y Rhyfel Byd 1af.

Gwnaeth David Rees ddatganiad am  36 mlynedd o redeg ras 10k Richard Burton.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.55

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad am - Ymgyrch dros gyfiawnder rhag aflonyddu rhywiol a cham-drin.

Gwnaeth Neil McEvoy ddatganiad am - Y rhyfel yn Yemen

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad am Mis Hanes Pobl Dduon

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad am Ganfyddiadau Adroddiad 2018 y Partneriaethau Alcohol Cymunedol

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am:  Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad am: RMS Leinster (100 mlynedd ers iddi suddo).

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad am: Dathlu Wythnos Gofal Hosbis 2018.

Gwnaeth David Melding ddatganiad am: Diwrnod Digartrefedd y Byd.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad am Dathlu Canolfan Iaith Clwyd yn 30 oed a Gwefr heb Wifrau yn 10 oed.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad ar - Mis ymwybyddiaeth Parlys yr Ymennydd a'r angen i Gymru gael cofrestr Parlys yr Ymennydd.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am Goffáu George Hall


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Gwnaeth Nick Ramsay ddatganiad ar Croesawu Pennaeth Chinamhora i’r Cynulliad heddiw, yn helpu i feithrin perthnasau cadarn rhwng Cymru a Simbabwe

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad ar Max Bentley - Seren y dyfodol.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gwnaeth Andrew RT Davies ddatganiad yn canmol y cyfraniad y mae meddygon Indiaidd yn ei wneud i'r GIG yng Nghymru

 

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad am ymgyrch Keep me posted (sy’n sicrhau bod busnesau a chynghorau’n parhau i anfon biliau papur at gwsmeriaid os mai dyna’u dymuniad)

 

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad am ddathlu 140 mlynedd ers sefydlu Amgueddfa Dinbych-y-pysgod (amgueddfa annibynnol hynaf Cymru)

 

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am ddadorchuddio plac yn Ysbyty Sant Gwynllyw yn gynharach y mis hwn i goffáu rhan yr ysbyty yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

Gwnaeth Andrew R.T Davies ddatganiad ar dathlu llwyddiannau Ron a Margaret Harries a sicrhaodd gofadail ym Mae Caerdydd i gydnabod gwaith y gweithwyr pyllau, llongau, trên a dociau.

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

 

Gwnaeth David Rees ddatganiad ar gydnabod cyfraniad y Dr Julian Tudor Hart i ofal iechyd yn Nyffryn Afan a sefydlu’r ddeddf gofal gwrthgyfartal a gydnabyddir gan lawer, erbyn hyn, fel deddf a oedd yn chwyldroadol ar y pryd.  Bu farw’r Dr Hart dros y penwythnos.


Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad ynghylch Meic Stephens a fu farw ddoe.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar 90 mlynedd ers Deddf

Cynrychiolaeth y Bobl (Etholfraint Gyfartal) 1928

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 2018.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad ar Ddathlu 70 mlynedd ers cyflwyno'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref

 


Cyfarfod: 20/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.45

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar dathlu 50 mlynedd ers agor Clwb Ffitrwydd a Chodi Pwysau Caergybi ac Ynys Môn

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Marwolaeth Frank Vickery.


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad ar Cofio Grenfell.

Gwnaeth Jane Hutt  ddatganiad ar Ymgyrch ffynhonnau dŵr yn y Barri .

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Merched Cwm Cynon yn allweddol i lwyddiant “Tîm Prydain” ym Mhencampwriaeth Aerobic y Byd 2018.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.50

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad ar Wythnos Weithredu Dementia.

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad i gofio’r Ymosodiad yn Arena Manceinion.

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar sefydliad DPJ, sy’n cefnogi iechyd meddwl pobl mewn ardaloedd gwledig.


Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad am Ŵyl Gerdd Bro Morgannwg.

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad am Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Glefyd Seliag.


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.49

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar wythnos Ymwybyddiaeth o Dystonia (5–13 Mai).

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad ar Arglwyddes Rhondda, yn dilyn 60 mlynedd ers Deddf Arglwyddiaethau Oes yr wythnos flaenorol.


Cyfarfod: 02/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad ar gêm Nomads Cei Conna yn erbyn Aberystwyth yn Rownd Derfynol Cwpan JD Cymru yn y Drenewydd ar 6 Mai.


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad i nodi 150 mlynedd ers Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwnaeth David Melding ddatganiad ar ganmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol.


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.16

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad ar Team Wales ParaCheer a fydd yn teithio i’r UDA i amddiffyn eu teitl o bencampwyr y byd ar 21 Ebrill.


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

Gwnaeth David Melding ddatganiad yn talu teyrnged i’r Arglwydd Crughywel, Nick Edwards.

Gwnaeth Angela Burns ddatganiad am wythnos Mean Bean Challenge Tearfund.

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad yn dathlu cyrhaeddiad Team Oarstruck.


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gwnaeth David Rees ddatganiad ar Wythnos Wyddoniaeth Prydain, ac sut y mae gwyddoniaeth wedi bod o fudd i economi Cymru.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar lyfrgell gymunedol Bedlinog.

Gwnaeth Nick Ramsay ddatganiad ar ymweliad arfaethedig y Llysgennad Ruben Zamora â’r Cynulliad.

Gwnaeth Russell George ddatganiad i hyrwyddo’r Drenewydd fel y gymdogaeth orau ym Mhrydain i gerddwyr.


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

Gwnaeth David Melding (Canol De Cymru) ddatganiad ar ddathlu canmlwyddiant St John Cymru.

Gwnaeth Jane Hutt (Bro Morgannwg) ddatganiad ar Val Feld a datganoli, yn dilyn y digwyddiad plac porffor ddoe ac yn sgil dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yr wythnos hon.

Gwnaeth Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru) ddatganiad ar dathlu'r digwyddiad LeadHership llwyddiannus iawn a drefnwyd gan Chwarae Teg yr wythnos diwethaf i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar Aber-porth di-blastig

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Mis Hanes LGBT 2018

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad ar y Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi Cychwynnol

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

 

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad ar Y Cyfnod/ Corwen Times.

 

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Hyrwyddwyr Rhywogaethau yn ‘Show the Love’ ar y Dydd Sant Ffolant hwn.

 

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad ar y chwaraewr rygbi Arthur ‘Monkey’ Gould.

 


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad yn nodi can mlynedd ers i rai menywod ennill yr hawl i bleidleisio (6 Chwefror), a thalu teyrnged i fenywod sy’n ymddangos yn Llwybr Menywod y Barri.

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar Ganser y Coluddyn, a gêm rygbi rhwng y Cynulliad a Thŷ’r Cyffredin a fydd yn codi arian i elusen Bowel Cancer UK (10 Chwefror).

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad ar Diwrnod Canser y Byd (4 Chwefror).


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

Gwnaeth Russell George ddatganiad i nodi 30 mlwyddiant Opera Canolbarth Cymru.


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.01

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad i nodi 40 mlwyddiant Cymorth i Ferched Cymru.

Gwnaeth Julie Morgan ddatganiad ar Wasanaeth Coffa’r Holocost y Sipsiwn a Theithwyr.


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar Synagog Merthyr Tudful.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad i nodi 23 mlynedd ers ail-agor Glofa’r Tŵr.

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar Fws Arfordir Llŷn.


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad yn talu teyrnged i gaplan rheilffyrdd ieuengaf y Deyrnas Unedig, Hannah Tuck o’r Barri.


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.37

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad ar ostyngiad y boblogaeth o gylfiniriaid yng Nghymru.


Cyfarfod: 06/12/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.41

Gwnaeth Jane Hutt ddatganiad i nodi 10 mlynedd o fodolaeth y Garreg Rhodd Bywyd yng Nghaerdydd.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad i nodi 70 mlynedd ers Adroddiad Beveridge.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad i goffáu marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd yng Nghilmeri ar 11 Rhagfyr 1282.


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau 90 eiliad.


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Gwnaeth David Melding ddatganiad ar ddyfarniad olaf y Tribiwnlys Troseddol Rhyngwladol ar gyfer yr hen Iwgoslafia, yn achos y Cadfridog Ratko Mladic.


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

Gwnaeth Mick Antoniw ddatganiad yn talu teyrnged i’r newyddiadurwr ymchwiliol o Gymru, Gareth Jones (1905–1935).


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad i nodi 500 mlynedd ers y Diwygiad Protestanaidd.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar ail-gyhoeddi plac ym Merthyr Tudful i goffáu gwirfoddolwyr y Frigâd Ryngwladol o’r ardal a fu’n ymladd yn Rhyfel Cartref Sbaen.

Gwnaeth Jenny Rathbone ddatganiad ar y Cynadleddau Llysiau a gynhaliwyd ar yr un pryd yng Nghaerdydd, Llundain a Chaeredin ar 24 Hydref.


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

Gwnaeth Hefin David ddatganiad ar Gofeb Genedlaethol Lofaol Cymru yn Senghennydd.

Gwnaeth Jeremy Miles ddatganiad ar ganmlwyddiant y Blaid Gydweithredol.

Gwnaeth Bethan Jenkins ddatganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.48

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad ar Wythnos Gofal Hosbis.

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar Apêl y Pwyllgor Argyfwng Trychineb ar gyfer pobl sy’n ffoi o Myanmar.


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad i dalu teyrnged i’r artist diweddar Aneurin Jones.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad ar gynnig Abertawe i fod yn Ddinas Diwylliant y DU 2021, sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.

Gwnaeth Julie Morgan ddatganiad ar gerflun o Mahatma Gandhi a ddadorchuddiwyd ym Mae Caerdydd.


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.25

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad i longyfarch y Tabernacl, Treforys, am gael ei enwi yn gapel neu eglwys mwyaf poblogaidd Cymru.

Gwnaeth Russell George ddatganiad i nodi 750 mlynedd ers arwyddo Cytundeb Sir Drefaldwyn, arwyddwyd ar 29 Medi 1267.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar agor siop newydd Co-op yn Nghwmbach, lle agorwyd y siop Co-op gynaliadwy gyntaf yn 1860.


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad i nodi 30 mlynedd ers gêm Clwb Pêl-droed Merthyr Tudful yn erbyn Atalanta.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad i goffáu Trychineb Gresffordd, 22 Medi 1934.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad i nodi 60 mlynedd ers agor yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf, yn y Rhyl.

Gwnaeth Hannah Blythyn ddatganiad ar brosiect treftadaeth Glofa'r Parlwr Du, Talacre, a fydd yn dadorchuddio ei olwyn pwll a cherfluniau merlyn ar 23 Gorffennaf.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar "Brosiect Barcud Coch" Ysgol Gynradd Fochriw, sydd â’r bwriad o ddatblygu plant fel dinasyddion sy'n foesegol wybodus.

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad ar gau ysgolion cynradd Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd, ac agor ysgol ardal Dyffryn Cledlyn ym mis Medi.


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad ar Gyfeillion Rhaeadr Aberdulais, grŵp elusennol a ddathlodd 30 mlynedd ers ei sefydlu yn ddiweddar.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar 'Gôr Mawr Caradog': buddugoliaeth Undeb Corawl De Cymru yng Nghwpan Her y Palas Grisial ar 10 Gorffennaf 1873.

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad i nodi 50 mlynedd ers Deddf yr Iaith Gymraeg 1967.


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.51

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad am y ffoaduriaid ifanc Basgaidd o Ryfel Cartref Sbaen a ddaeth i Gasnewydd 80 mlynedd yn ôl i'r wythnos honno.


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar y maer Asiaidd cyntaf yng Nghymru, Dr Shah Imtiaz.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar enillydd gwobr Womenspire, Sarah Draper, a’i gwaith yn ymwneud ag ymgyrch “Merthyr Girls Can”.

Gwnaeth Llyr Gruffydd ddatganiad ar Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar Dîm Rygbi’r Gynghrair Cadeiriau Olwyn Cymru.

Gwnaeth Neil Hamilton ddatganiad ar Ben-blwydd Swyddogol Ei Mawrhydi y Frenhines.


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.34

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad i nodi 35 mlynedd ers diwedd rhyfel y Falklands.

Gwnaeth Nathan Gill ddatganiad ar ganser y coluddyn.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.32

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad ar Gapel Tabernacl, Treforys.

Gwnaeth Jeremy Miles ddatganiad ar wirfoddoli.

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar Irfon Williams, ymgyrchydd Hawl i Fyw, ar ddiwrnod ei angladd.


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad ar Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái.

Gwnaeth Dawn Bowden ddatganiad ar Wrthryfel Merthyr a Dic Penderyn.

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Ddiwrnod Newyn y Byd a'r defnydd o fanciau bwyd yng Nghymru.


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

Gwnaeth Hannah Blythyn ddatganiad ar y Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia.

 

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar Bioamrywiaeth ym Mhenparcau.

 

Gwnaeth David Rees ddatganiad ar y Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol.


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad i ddathlu nyrsys yn agos at Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys ar 12 Mai.

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad ar Gerddwyr Cymru a Thaith Gerdded Fawr Cymru.


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau 90 eiliad.


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad am Jess Fishlock.

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad am Henry Richard, pen-blwydd ar 3 Ebrill.

Gwnaeth Neil McEvoy ddatganiad am ddiogelu cerddoriaeth fyw yng Nghymru.


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24

 

Gwnaeth Jenny Rathbone ddatganiad am Wythnos Chwyldro Ffasiwn 24-30 Ebrill.

 

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad ynghylch “"Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd".

 

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad ynghylch y gwasanaeth newydd sy’n ystyriol o ddementia a lawnswyd yn Tesco wythnos diwethaf yn Abertawe.


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

 

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau.


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gwnaeth Hannah Blythyn ddatganiad am Fis Canser yr Ofari.

 

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad am Fiosffer Bro Ddyfi.


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

 

Gwnaeth Julie Morgan ddatganiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

 

Gwnaeth Russell George ddatganiad ar Janos Arany a ysgrifennodd y gerdd Beirdd Cymru.


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.45

 

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Ramblers Cymru.

 

Gwnaeth Nick Ramsay ddatganiad ar ymgyrch Skin Care Cymru ‘Peidiwch â bod yn gimwch’.

 

Gwnaeth Sian Gwenllian ddatganiad ar Shiromini Satkunarajah.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

 

Gwnaeth Huw-Irranca Davies ddaganiad ar Men’s Sheds Cymru.


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.31


Gwnaeth Darren Millar ddatganiad yn nodi 300 mlynedd ers geni William Williams, Pantycelyn

 

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad ynglŷn â sut mae ymddiriedolaeth cefnogwyr Dinas Abertawe yn rhoi llais i gefnogwyr pêl-droed.

 

Gwnaeth Janet Finch Saunders ddatganiad yn nodi 65 mlynedd ein Brenhines ar yr orsedd.

 

Gwnaeth Dai Lloyd ddatganiad yn nodi 300 mlynedd ers geni’r emynwr William Williams, Pantycelyn ddydd Sadwrn.    


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Ni chyflwynwyd unrhyw geisiadau.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

Gwnaeth Vicki Howells ddatganiad er cof am Bernard Baldwin MBE.

 

Gwnaeth Russell George ddatganiad yn talu teyrnged i hanesydd adnabyddus o’r Drenewydd a Maer y Dref sydd wedi marw yn ddiweddar.


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar Chelsea Manning.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad ar gyfarpar diffibrilio allanol awtomataidd a'u manteision i'r gymuned.

Gwnaeth Jayne Bryant ddatganiad ar Arlywydd Obama a’i ymweliad â Chasnewydd.


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad ar bwysigrwydd parciau cenedlaethol yng Nghymru.

Gwnaeth Hefin David ddatganiad yn talu teyrnged i’r diweddar Cyril Thomas, cyn ddirprwy brifathro Ysgol y Bechgyn Lewis, Pengam.

Gwnaeth Bethan Jenkins ddatganiad yn talu teyrnged i Rebecca Evans o Shelter Cymru a fu farw yn ddiweddar mewn damwain car ar yr M4 ym Margam.


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

 

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad ar Guto Nyth Bran: Cofio am y dyn a dathlu ei gamp bob blwyddyn ar 31 Rhagfyr.

 

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar ‘Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau’, sy’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os bydd pobl yn amau eu bod yn cael eu sgamio.

 

Gwnaeth Elin Jones ddatganiad ar y Nadolig yn Aberteifi.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

Gwnaeth David Melding ddatganiad i nodi canmlwyddiant David Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog.

Gwnaeth Leanne Wood ddatganiad ar Standing Rock.

Gwnaeth Ann Jones ddatganiad ar Dîm Tachyon, grŵp o bedwar myfyriwr o Ysgol Uwchradd Dinbych sy’n bencampwyr y byd ar gyfer her F1 mewn ysgolion.


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

Gwnaeth Steffan Lewis ddatganiad ar gyfraniad y Gwyddelod i Gymru yn ystod canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg.

Gwnaeth Janet Finch-Saunders ddatganiad ar dinitws.

Gwnaeth Eluned Morgan ddatganiad ar y Grŵp Trawsbleidiol ar Gelfyddydau ac Iechyd.


Cyfarfod: 23/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

Gwnaeth Joyce Watson ddatganiad ar ymgyrch y rhuban gwyn.

Gwnaeth Mark Isherwood ddatganiad ar gynllun strategol newydd Girlguiding Cymru.

Gwnaeth Julie Morgan ddatganiad ar ddadorchuddio plac yn Ystum Taf yn coffáu Idloes Owen, sylfaenydd Opera Cenedlaethol Cymru.


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 2)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gwnaeth Angela Burns ddatganiad ar lansiad y grŵp trawsbleidiol ar sepsis.

Gwnaeth Russell George ddatganiad ar 200 mlwyddiant geni John Roberts, Telynor Cymru.

 

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad ar lansiad cangen gogledd orllewin Cymru Beiciau Gwaed Cymru.


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.32

Gwnaeth David Rees ddatganiad ar yr ansicrwydd parhaus yn y diwydiant dur yng Nghymru.

Gwnaeth Huw Irranca-Davies ddatganiad ar Movember.

Gwnaeth Simon Thomas ddatganiad ar Apêl Baneri Ward 10 Elly.


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

Gwnaeth Jeremy Miles ddatganiad ar Waith Haearn Mynachlog Nedd.

Gwnaeth John Griffiths ddatganiad ar Ddiwrnod Gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd.

Gwnaeth Caroline Jones ddatganiad ar Ganolfan Hunangymorth Sandville.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu