Cyfarfodydd

Dyddiadau toriadau - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dyddiadau Toriadau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur

 

Cododd Darren Millar y ffaith bod gwyliau ysgolion yn aml yn wahanol ar draws Awdurdodau Lleol a bod rhai ysgolion wedi trefnu gwyliau hanner tymor o 2 wythnos ym mis Hydref i wneud iawn am agor yn ystod wythnos ychwanegol ym mis Gorffennaf. Gofynnodd i'r Pwyllgor Busnes ystyried ymhellach yr oblygiadau amserlennu toriad pythefnos ym mis Hydref oherwydd materion gofal plant i'r Aelodau, yn enwedig o gofio ein bod wedi lleihau toriad y Pasg eleni.  Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn cyflwyno nodyn ynghylch pa Awdurdodau Lleol sydd wedi trefnu toriad o bythefnos ym mis Hydref ac yn egluro unrhyw effaith ar ddeddfwriaeth pe bai'r toriad yn cael ei ymestyn.

 

 


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dyddiadau Toriadau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor y gwanwyn a thoriad y Pasg 2020, a chytunwyd ar y dyddiadau dros dro ar gyfer hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf 2020.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dyddiadau toriadau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes ar y dyddiadau arfaethedig.