Cyfarfodydd

Biliau Aelod

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.1)

Biliau Aelodau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Biliau Aelodau


Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.1)

Papur 4a - Goblygiadau ariannol Biliau Aelodau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Biliau Aelod


Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.3)

Papur 4c - Llythyr gan y Prif Weinidog i Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cyfarfod: 20/03/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 4.2)

Papur 4b - Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid i'r Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 10