Cyfarfodydd

Ôl-drafodaeth breifat - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 08/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod


Cyfarfod: 01/10/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 24/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at y tystion yn gofyn am ragor o wybodaeth am gostau darpariaeth ddigidol, a chysylltiad â’r rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda chwestiynau pellach ar gefnogaeth a chyllid i'r sefydliadau ym mhortffolio’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Cytunodd yr aelodau i ofyn am ddadleuon yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiadau'r Pwyllgor o ran effaith yr achosion o COVID-19 ar y celfyddydau creadigol; effaith yr achosion o COVID-19 ar amgueddfeydd, safleoedd treftadaeth ac archifau a'r adroddiad ar effaith yr achosion o COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol.

Cytunodd yr aelodau i graffu ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (rhif 8) terfynol pan gânt eu gosod.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i gynnal sesiwn dystiolaeth ychwanegol fel rhan o’r ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi adroddiad byr ar effaith COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau. 

 


Cyfarfod: 09/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.


Cyfarfod: 11/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth.


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:


Cyfarfod: 05/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Preifat: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Ôl-drafodaeth breifat: Trafodaeth ynghylch y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadaol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr.

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau ar y cylch gorchwyl.

 

 


Cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ei sesiwn dystiolaeth ar 26 Mehefin a’r sesiwn dystiolaeth yng nghyfarfod heddiw. 

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i drafod y dystiolaeth a gafwyd yn y cyfarfod hwn yn ei gyfarfod ffurfiol nesaf ar 10 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 06/06/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

2.2 Trafododd yr Aelodau'r briffio a gafwyd.

 


Cyfarfod: 06/06/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 10)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 02/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 20/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 10)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 11)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad 'Ar yr un donfedd: ymchwiliad i radio yng Nghymru'.

 


Cyfarfod: 06/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i ofyn am ragor o fanylion am y cais am arian i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

 

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 14/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Trafod y dull o ymdrin â thystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau’r Pwyllgor eu dull o ran ymdrin â thystiolaeth lafar.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau’r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 24/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

7.2 Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i ddrafftio adroddiad byr ar ei ymchwiliad i oblygiadau Brexit.

 

7.3 Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i ysgrifennu llythyr at Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i ofyn am ragor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Sesiwn friffio breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunwyd ar y camau a ganlyn:

 

·         Ysgrifennu at Gomisiynydd y Gymraeg, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynglŷn â nifer o faterion a godwyd yn ystod sesiwn Comisiynydd y Gymraeg; ac

·         Ysgrifennu at Adran Llywodraeth y DU dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Phwyllgor Senedd y DU dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynglŷn â phwynt a godwyd yn ystod sesiwn Cyngor Celfyddydau Cymru o ran cyllid loteri. 

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 14/03/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ystyried y dystiolaeth


Cyfarfod: 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ystyried y dystiolaeth


Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 10)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 26/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat: Eitemau 2 & 3


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 10)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 04/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 12/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 22/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Members considered the evidence received.


Cyfarfod: 16/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

4.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6.)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 30/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat


Cyfarfod: 12/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a dderbyniwyd.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu