Cyfarfodydd

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at y Byrddau Iechyd ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Chris Lynes, Cyfarwyddwr Ardal Gwasanaethau Clinigol (gorllewin), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Meinir Williams, Cyfarwyddwr Ysbyty, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Papur 2 - Conffederasiwn GIG Cymru

Papur 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Chris White, Prif Swyddog Gweithredu dros dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Steve Curry, Prif Swyddog Gweithredu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 7 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Jenny Williams, Llywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Sue Cooper, Is-lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 11

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Patsy Roseblade, Prif Weithredwr dros dro, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Richard Lee, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Claire Bevan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Parodrwydd ar gyfer y gaeaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

John Palmer, Prif Swyddog Gweithredu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Dr Paul Buss, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 8 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 9 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – gohebiaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Meddygon.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – gohebiaeth gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - ystyried y ddogfen ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - Gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - trafod tystiolaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet, y Gweinidog a'u swyddogion, a chytunodd ar set o faterion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Irfon Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd y Cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Ysgrifennydd Cabinet, y Gweinidog a'u swyddogion.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 – trafod y dystiolaeth a roddwyd yn ystod y cyfarfod heddiw ac yn y cyfarfodydd ar 29 Medi a 5 Hydref

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr holl dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf, a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon cyn y sesiwn dystiolaeth gydag ef ar 17 Tachwedd, yn amlinellu'r prif themâu sy'n codi.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd, Fforwm Gofal Cymru

Mary Wimbury, Uwch Gynghorwr Polisi, Fforwm Gofal Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fforwm Gofal Cymru.

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda'r Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys (RCEM) a BMA Cymru

Dr Robin Roop, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys (RCEM)

Dr Jo Mower, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys (RCEM)

Dr Philip Banfield, BMA Cymru

Dr Tony Calland, BMA Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol Meddygaeth Frys a BMA Cymru

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - trafod tystiolaeth a roddwyd yn ystod y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod y sesiynau ar yr ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17.

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda'r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCEM)

Gaynor Jones, Cadeirydd Bwrdd Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Lisa Turnbull, Cynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru.

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda'r Byrddau Iechyd Lleol

Yr Athro Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Stephen Harrhy, Cyfarwyddwr Bwrdd y Rhaglen Gofal heb ei Drefnu

Vanessa Young, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Adam Cairns (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro), Stephen Harrhy (Cyfarwyddwr Bwrdd y Rhaglen Gofal heb ei Drefnu), a Vanessa Young (Conffederasiwn GIG Cymru).

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17: Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP) a'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS)

Dr Isolde Shore-Nye, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd Bwrdd Fferylliaeth RPS Cymru a

Chyfarwyddwr Clinigol a Phennaeth Rheoli Meddyginiaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Mair Davies, Cyfarwyddwr RPS ar gyfer Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

 

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Neil Ayling, Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Phrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Claire Marchant, Cyfarwyddwr Arweiniol Gwasanaethau Newydd a Phrif Swyddog Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.2 Cytunodd Mr Ayling i ddarparu'r canlynol i'r Pwyllgor:

·         data ynghylch y nifer sy'n manteisio ar y brechiad ffliw ymysg staff mewnol awdurdodau lleol a staff a gyflogir gan sefydliadau annibynnol sy'n gweithio yn y sector gofal cartref;

·         tystiolaeth yn dangos lle mae'r Gronfa Gofal Canolradd wedi bod yn effeithiol o ran helpu i reoli galw a phwysau eraill ar draws y gwasanaethau gofal cymdeithasol;

·         data yn ymwneud â nifer y gweithwyr a gyflogir yn y sector gofal cymdeithasol sydd o wledydd yr UE a gweldydd nad ydynt yn yr UE.

 

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gyda Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (RCPsych) a Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH)

Yr Athro Tayyeb Tahir, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (RCPsych)

Dr Mair Parry, Coleg Brenhinol Pediatrig ac Iechyd Plant (RCPCH)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion a'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

4.2 Cytunodd yr Athro Tahir i roi data i'r Pwyllgor yn ymwneud â sut mae derbyniadau i'r ysbyty yn effeithio ar gleifion â dementia; a data yn amlinellu sut mae rhai salwch iechyd meddwl yn gwaethygu yn ystod cyfnod y gaeaf.

 

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - trafod tystiolaeth a roddwyd yn ystod y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod sesiynau'r dydd ar yr ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17.

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Tracy Myhill, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth

Richard Lee, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r Ymddiriedolaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

2.2 Cytunodd Tracy Myhill i roi data i'r Pwyllgor yn ymwneud â chynllun yr Ymddiriedolaeth i ymdrin â galwyr aml.