Cyfarfodydd

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru at Gydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Paper to note 6 – It was agreed the Committee would monitor ongoing developments relating to the My Travel Pass scheme.


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan UCM Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at y Cadeirydd gan NSPCC Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/09/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor - trafodaethau cychwynnol am yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar flaenoriaethau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14 , View reasons restricted (4/1)
 • Cyfyngedig 15
 • Cyfyngedig 16
 • Cyfyngedig 17
 • Cyfyngedig 18
 • Cyfyngedig 19
 • Cyfyngedig 20
 • Cyfyngedig 21
 • Cyfyngedig 22
 • Cyfyngedig 23
 • Cyfyngedig 24
 • Cyfyngedig 25
 • Cyfyngedig 26
 • Cyfyngedig 27
 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29
 • Cyfyngedig 30
 • Cyfyngedig 31
 • Cyfyngedig 32
 • Cyfyngedig 33
 • Cyfyngedig 34
 • Cyfyngedig 35
 • Cyfyngedig 36
 • Cyfyngedig 37
 • Cyfyngedig 38
 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40
 • Cyfyngedig 41
 • Cyfyngedig 42
 • Cyfyngedig 43
 • Cyfyngedig 44
 • Cyfyngedig 45
 • Cyfyngedig 46
 • Cyfyngedig 47
 • Cyfyngedig 48
 • Cyfyngedig 49
 • Cyfyngedig 50
 • Cyfyngedig 51
 • Cyfyngedig 52
 • Cyfyngedig 53
 • Cyfyngedig 54
 • Cyfyngedig 55
 • Cyfyngedig 56
 • Cyfyngedig 57
 • Cyfyngedig 58
 • Cyfyngedig 59
 • Cyfyngedig 60
 • Cyfyngedig 61
 • Cyfyngedig 62
 • Cyfyngedig 63
 • Cyfyngedig 64
 • Cyfyngedig 65
 • Cyfyngedig 66
 • Cyfyngedig 67
 • Cyfyngedig 68
 • Cyfyngedig 69
 • Cyfyngedig 70
 • Cyfyngedig 71
 • Cyfyngedig 72
 • Cyfyngedig 73
 • Cyfyngedig 74
 • Cyfyngedig 75
 • Cyfyngedig 76
 • Cyfyngedig 77
 • Cyfyngedig 78
 • Cyfyngedig 79
 • Cyfyngedig 80
 • Cyfyngedig 81
 • Cyfyngedig 82
 • Cyfyngedig 83
 • Cyfyngedig 84
 • Cyfyngedig 85
 • Cyfyngedig 86
 • Cyfyngedig 87
 • Cyfyngedig 88
 • Cyfyngedig 89
 • Cyfyngedig 90
 • Cyfyngedig 91
 • Cyfyngedig 92
 • Cyfyngedig 93
 • Cyfyngedig 94
 • Cyfyngedig 95
 • Cyfyngedig 96
 • Cyfyngedig 97
 • Cyfyngedig 98
 • Cyfyngedig 99
 • Cyfyngedig 100
 • Cyfyngedig 101
 • Cyfyngedig 102
 • Cyfyngedig 103
 • Cyfyngedig 104
 • Cyfyngedig 105
 • Cyfyngedig 106
 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y rhanddeiliaid. Cytunodd y Pwyllgor y byddai papur cwmpasu ar waith y pwyllgor yn y dyfodol yn cael ei ystyried mewn cyfarfod diweddarach.