Cyfarfodydd

Amserlen y Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer y pwyllgorau a chytuno arni, gan ganiatáu i'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon gwrdd yn wythnosol.   

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen, a chytuno arni. Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y dylai amser pwyllgorau ar fore Mawrth fod rhwng 9.00am ac 11.00am er mwyn caniatáu i gyfarfodydd grwpiau barhau i ddechrau am 11.00am.

 

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr amserlen ddrafft ar gyfer y pwyllgorau, a chytuno arni.