Cyfarfodydd

Rhaglen Waith Weithdrefnol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rhaglen waith weithdrefnol y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes raglen ddiwygiedig ar gyfer ei waith gweithrefnol, a chytunodd arni, gan gynnwys trafod ymhellach yr eitemau a ganlyn cyn cyn toriad yr haf:

 

  • Cyflwyno ‘uwch-ddadleuon’ yn y Cyfarfod Llawn
  • Diwygiadau gweithdrefnol ar ôl Brexit
  • Biliau Aelodau
  • Materion sy'n codi o ganlyniad i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

 

Cytunodd y Pwyllgor i roi ystyriaeth bellach i waith gweithdrefnol a all fod yn ofynnol o ganlyniad i ddiwygio'r Senedd pan fydd deddfwriaeth wedi'i chyflwyno.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rhaglen waith weithdrefnol