Cyfarfodydd

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 6 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 5 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.24

Gofynnwyd y 5 cwestiwn.


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.23

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd y 6 chwestiwn.


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

.

 


Cyfarfod: 02/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn.


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.26

Gofynnwyd y 7 chwestiwn.


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 9 chwestiwn.


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol - Gohiriwyd tan 22 Tachwedd


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 6 chwestiwn.


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

Gofynnwyd y 3 chwestiwn.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 6 chwestiwn.


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

Gofynnwyd y 5 cwestiwn.


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1, 2 a 4 - 6. Ni ofynnwyd cwestiwn 3.


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd y 3 chwestiwn.


Cyfarfod: 28/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 06/07/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.