Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 17 Mawrth 2021

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 20/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 27 Ionawr 2021.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 08/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/12/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 7 Rhagfyr

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw; y cyfarfod ar 23 Tachwedd 2020, ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 30 Tachwedd.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitemau 1 a 2 yn y cyfarfod ar 9 Tachwedd

Cofnodion:

6. Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau cyfarfod y Pwyllgor ar 12 Hydref.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 28/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 5, 6, 7, 8 a 10

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 15 Mehefin 2020

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/05/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 26 Mawrth 2020 a dechrau’r cyfarfod ar 22 Ebrill 2020.


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfan o’r cyfarfod nesaf ar 23 Ionawr 2020

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a dechrau’r cyfarfod nesaf ar 15 Ionawr 2020

Cofnodion:

8.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 18/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o ddechrau’r cyfarfod nesaf ar 9 Ionawr 2020

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o ddechrau’r cyfarfod nesaf ar 18 Rhagfyr 2019

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, o'r cyfarfod nesaf ar 13 Tachwedd 2019 yn ei gyfanrwydd ac o ddechrau’r cyfarfod ar 21 Tachwedd 2019.

Cofnodion:

4.1     Cymeradwywyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod (eitemau 5, 7 ac 8)

Cofnodion:

4.1     Cymeradwywyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod hwn (Eitem 5 ac Eitem 7) ac o’r cyfarfod yn ei gyfanrwydd ar 9 Hydref 2019

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Cymeradwywyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o'r cyfarfod (Eitemau 4 – 9 ac 11 - 12)

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o rannau o’r cyfarfod (Eitemau 5, 7, 8 a 9)

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o'r cyfarfod (eitemau 6, 7, 8, 9, 11 a 12)

Cofnodion:

5.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf 2019

Cofnodion:

4.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless a Rhianon Passmore.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 23 Mai 2019, ac ar ddechrau'r cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7-9 ac ar gyfer dechrau'r cyfarfod ar 15 Mai 2019

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 4 Ebrill.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfodydd ar 20 Chwefror a 7 Mawrth 2019.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfodydd ar 22 a 29 Tachwedd 2018

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 ac 8-10

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 a 9

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 ac 8 ac ar gyfer dechrau'r cyfarfod ar 5 Gorffennaf 2018

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 9 ac 10

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 25 Ebrill 2018

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5 ac eitemau 8-11

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 5 ac 6

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 7 a'r cyfarfod ar 8 Chwefror 2018

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 29 Tachwedd 2017

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5 ac eitemau 7-10

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 - 8 ac eitem 11


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 5, 8 a 9

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 ac 7

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 27 Medi 2017

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitemau 1-3 o'r cyfarfod ar ddydd Mercher 19 Gorffennaf 2017.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn: 5, 6 ac 8

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Eitemau 5, 9, 10 a 11

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5. Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

gweddill y cyfarfod heddiw a’r cyfarfod cyfan ar 29 Mawrth

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5 a 7 o gyfarfod heddiw.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 6 ac 8.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 7 ac 8

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Eitemau 5 a 9-12.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfodydd ar 23 Tachwedd 2016, 1 Rhagfyr 2016 a 7 Rhagfyr 2016.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 9 a 10.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/10/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y sesiwn ac o eitem 1 yn y sesiwn nesaf.

 


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

08.45-09.00 Rhag-gyfarfod anffurfiol


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

09.00 - 09.15 - Rhag-gyfarfod anffurfiol


Cyfarfod: 21/09/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7, 8 ac 9

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 06/07/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfan o'r cyfarfod ar 14 Gorffennaf 2016

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd y cynnig.


Cyfarfod: 28/06/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 4 a 5