Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Preifat - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 16/07/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

4 Preifat

COVID-19: Ystyried tystiolaeth o gyfarfod heddiw

 

Blaen-gynllun gwaith Hydref 2020

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-15-20(P2) Blaen-gynllun gwaith Hydref 2020

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn, a thrafododd gynnwys y Flaenraglen Waith ar gyfer tymor yr hydref 2020.


Cyfarfod: 17/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 04/04/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 21/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 03/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 19/09/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 11/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Paratoi digwyddiad i randdeiliaid


Cyfarfod: 05/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 11 Gorffennaf a 19 Gorffennaf.

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 23/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 17/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 09/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7 ac o ddechrau cyfarfod y Pwyllgor ar 25 Ebrill

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 21/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 01/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod


Cyfarfod: 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 ac 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod


Cyfarfod: 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 29/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 09/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Tachwedd


Cyfarfod: 25/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 19 Gorffennaf.

Cofnodion:

9.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 05/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4 a 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 16/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod y Pwyllgor ar 1 Mawrth a gynhelir yn breifat

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 16/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 08/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Rhagfyr 2016.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.


Cyfarfod: 17/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 23 Tachwedd 2016.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 09/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 03/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:


Cyfarfod: 19/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.


Cyfarfod: 05/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 13 Hydref.


Cyfarfod: 21/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.


Cyfarfod: 07/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1.1 Cytunodd Aelodau i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.