Cyfarfodydd

Papur i’w nodi - y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/07/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Gwybodaeth bellach gan ITV yn dilyn sesiwn graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 10/07/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Llythyr at y Gweinidog Addysg ynghylch natur drosglwyddadwy sgiliau addysgu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 12/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 06/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau’r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.


Cyfarfod: 24/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Cynllun Ieithoedd Swyddogol: Adroddiad Blynyddol 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/06/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 24/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 16/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 01/02/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau y papur.


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 16/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5.)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 26/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.


Cyfarfod: 04/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr Aelodau’r papurau.


Cyfarfod: 28/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau y papur.


Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ‘Gwireddu’r Uchelgais: Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru’

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r papurau.

 


Cyfarfod: 12/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

6 Llythyr gan Adam Price AC ynghylch Cynllun Ieithoedd Swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r papurau.

 


Cyfarfod: 22/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 18/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

5 Rhagor o wybodaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Members noted the papers.


Cyfarfod: 16/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2 .1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 15/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Papur 2: Llythyr at y Cadeirydd gan Mrs Uzo Iwobi OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru - Rhwydwaith Hanes Pobl Dduon Cymru: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Papur 1: Llythyr at y Cadeirydd gan Huw Rossiter, Rheolwr Materion Cyhoeddus, ITV Cymru (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Papur 4: Llythyr at y Cadeirydd gan Glyn Owen - Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 12/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Llythyr at y Cadeirydd gan Paul Loveluck: Adolygiad Llywodraeth Cymru o Wasanaethau Treftadaeth (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 22/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 14/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

7.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Papurau i'w nodi


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu