Cyfarfodydd

Papur i’w nodi - y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y paurau.


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

4.1  Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur (au) i'w Nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr holl bapurau o dan eitem 4.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru at y Cadeirydd yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 13 Chwefror

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch craffu ar femoranda cydsyniad deddfwriaethol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 4.


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 3.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan WWF Cymru at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch y dull gweithredu ar sail canlyniadau o ran y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch Bil yr Amgylchedd drafft Llywodraeth y DU a chynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch cyflawni llwybr carbon isel hyd at 2030

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd ynglŷn â chraffu ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch cyflawni llwybr carbon isel hyd at 2030

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil yr Amgylchedd (Egwyddorion a Llywodraethu) Drafft Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfu ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papur o dan eitem 3.


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfu ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch y Cynllun Nwyddau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

7. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 7.

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 6.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 04/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr holl bapurau o dan eitem 3.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau a chytunwyd y bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gwaith o gyflwyno rhaglen Arbed 3.

 


Cyfarfod: 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2.)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 14/12/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 08/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5.)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau a chytunwyd ar y camau gweithredu isod.

 


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur i’w nodi


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y llythyrau.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Papur(au) i’w nodi


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i’w nodi


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 


Cyfarfod: 28/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nid oedd unrhyw bapurau i'w nodi.


Cyfarfod: 22/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2.)

2. Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

  • CCERA(5)-5 p2 Research Breif Marine Visit
  • CCERA(5)-5 p3 Research Brief Farm Visits

Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu