Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Leighton Andrews AC a Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

 

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar AC ar ei rhan.   

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC, ac roedd Mick Antoniw AC yn bresennol fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Nick Ramsay ar ei rhan.


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Neil Hamilton AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC. Dirprwyodd Vikki Howells AC yn ei lle.

1.4 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar AC yn ei lle.

 

 

 

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.5 Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar ar ei rhan.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.4        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

 

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2  Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC, a dirprwyodd Darren Millar AC ar ei rhan.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

 

 

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.4        Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.  Roedd Darren Millar AC yn bresennol fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 07/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

1.3     Dywedodd Joyce Watson AC ei bod yn aelod o'r RSPB.

1.4     Cyfeiriodd Andrew RT Davies AC y Pwyllgor at y buddiant a gofrestrwyd ganddo mewn perthynas â'r mater hwn.

 


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC. Fel y cytunwyd ar 31 Ionawr 2019, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Helen Mary Jones AC yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Darren Millar AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

 


Cyfarfod: 31/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 31/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

2.3       Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

2.4       Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC.

 

 

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

1.4        Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

1.5        Yn unol â rheol sefydlog 17.24A, datganodd David Rees AC fod ei wraig yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns. Dirprwyodd Darren Millar ar ei rhan.

1.5 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, nododd y Cadeirydd ei fod yn Feddyg Teulu ac felly'n adnabod bod rhai o'r tystion yn bersonol.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC, ac roedd Darren Millar AC yn dirprwyo ar ei rhan

1.4 Cafwyd ymddiheuriad gan Julie Morgan AC, ac roedd Jayne Bryant AC yn dirprwyo ar ei rhan

 


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3 Datganodd Dai Lloyd AC ei fod ef a Julie Morgan AC yn aelodau o'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau.

1.4 Datganodd Angela Burns AC ei bod yn aelod pleidleisio o sefydliad Paul Sartori, sef system gofal cartref yn seiliedig ar hosbis yn Sir Benfro.

1.5 Datganodd Julie Morgan AC ei bod yn Is-lywydd yn Hosbis y Ddinas.

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC. Roedd Gareth Bennett AC yn bresennol fel dirprwy.

2.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Julie Morgan AC a Helen Mary Jones AC iddynt gael eu cyflogi gynt gan Barnardo's Cymru.


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Papur(au) i'w nodi


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC.

1.3 Roedd Gareth Bennett AC yn bresennol, yn dirprwyo ar gyfer Neil Hamilton AC.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Diolchodd y Cadeirydd Rhun ap Iorwerth am ei gyfraniad i waith y Pwyllgor, a chroesawodd Helen Mary Jones.


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.
1.3 Nododd y Cadeirydd y bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu'n ffurfiol at Caroline Jones AC i ddiolch iddi am ei chyfraniad i'r Pwyllgor, a chroesawodd Neil Hamilton AC i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Rhianon Passmore AC i'r Pwyllgor a diolchodd i Jayne Bryant AC am ei chyfraniad i'r gwaith a wnaed gan y Pwyllgor.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AC.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC. 

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd dim ymddiheuriadau.

 

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1          Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC. Roedd Vikki Howells AC yn bresennol fel dirprwy.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC, ac, fel y cytunwyd ar 23 Mai 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Rhun ap Iorwerth yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

1.3  Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC hefyd.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Dirprwyodd David Melding AC ar ei rhan.

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Rhun ap Iorwerth yn Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod ar 7 Mehefin 2018.

 

 

 

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Dywedodd fod Angela Burns AC a Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Roedd Suzy Davies AC yn bresennol fel dirprwy. Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy ar ran Dawn Bowden AC am ran o'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC ac Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC a Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC a dirprwyodd Jenny Rathbone AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC, Julie Morgan AC ac Angela Burns AC a dirprwyodd Suzy Davies AC ar ran Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC a Julie Morgan AC a dirprwyodd Suzy Davies AC ar ran Julie Morgan AC.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AC a Julie Morgan AC.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC a dirprwyodd Suzy Davies AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        The Chair welcomed Members to the meeting.

1.2        Apologies were received from Angela Burns AM and Dawn Bowden AM.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 21/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC a Julie Morgan AC. Dirprwyodd Suzy Davies AC ar ran Angela Burns AC a dirprwyodd Huw Irranca-Davies AC ar ran Julie Morgan AC.

 


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC a Julie Morgan AC.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC ac Angela Burns AC. Dirprwyodd Mohammad Asghar AC ar ran Angela Burns.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Roedd Suzy Davies AC yn dirprwyo ar ran Angela.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Roedd Huw Irranca-Davies AC yn dirprwyo ar ran Dawn.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AC. Roedd Bethan Jenkins AC yn dirprwyo ar ran Rhun.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC. Dirprwyodd Lee Waters AC ar ran Jayne Bryant.

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AC.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Jayne Bryant AC.

 

 

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC

 

 

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Dirprwyodd Huw Irranca-Davies AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 23/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Elin Jones.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 13/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC.


Cyfarfod: 05/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

 


Cyfarfod: 21/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd yr Arglwydd Kirkwood o Kirkhope a helpodd i hwyluso'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 15/09/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Dawn Bowden AC; dirprwyodd Huw Irranca-Davies AC ar ei rhan.

 


Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1.)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu