Cyfarfodydd

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Papur(au) i’w nodi


Cyfarfod: 17/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

1.2 Roedd Mick Antoniw yn dirprwyo ar ran Vikki Howells AC

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Apologies were received by Jack Sargeant AM and Bethan Sayed AM

1.2 The Chair thanked David Rowlands AM for his work on the Committee as he is no longer a member

1.3 There were no substitutions or declarations of interest

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rowlands AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 09/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 04/04/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriad gan Bethan Sayed AC.

1.2 Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau.


Cyfarfod: 21/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 13/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 07/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC a Bethan Sayed AC

1.2 Dirprwyodd Siân Gwenllian AC ar ran Bethan Sayed AC

Datganodd Mark Reckless gyfranddaliadau yn Redrow Homes


Cyfarfod: 20/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Russell George AC, Joyce Watson AC a Vikki Howells AC.

2.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 06/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 06/02/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 31/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 31/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC a Vikki Howells AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyrau.


Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2 Nododd y Pwyllgor y ddogfen atodedig.

2.3 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 09/01/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau

1.2 Dirprwyodd Jack Sargeant AC ar ran Lee Waters AC

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 13/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 13/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.


Cyfarfod: 05/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant. 

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC, Lee Waters AC a Hefin David AC

1.2 Roedd Dawn Bowden AC yn dirprwyo ar ran Lee Waters AC, a Rhun ap Iorwerth AC yn dirprwyo ar ran Bethan Sayed AC

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 21/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 21/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC.

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 21/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-26-18(P1) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at Gadeiryddion Pwyllgorau

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 15/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 07/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5

Eitem 4 - (vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson

 

Eitem 5 - (ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod


Cyfarfod: 07/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriad gan Hefin David AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau


Cyfarfod: 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 03/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 19/09/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC, Vikki Howells AC a Hefin David AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 11/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.2        Ni chafwyd datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 21/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

1.2 Roedd Bethan Sayed yn dirprwyo ar ran Adam Price AC

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 23/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 17/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 09/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 25/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David J. Rowlands AC a Joyce Watson AC

1.2 Roedd Rhianon Passmore AC yn dirprwyo ar ran Joyce Watson AC

1.1 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 21/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC a chan Vikki Howells AC.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC, Adam Price AC a Joyce Watson AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2 Datganodd Lee Waters ei fod eisoes wedi gweithio ar ran Sustrans a'i fod yn cadeirio'r Grŵp Trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol ar hyn o bryd.


Cyfarfod: 01/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC a Jeremy Miles AC

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.3 Datganodd Joyce Watson ei bod yn aelod o wahanol Warchodfeydd Morol


Cyfarfod: 17/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

1.2 Dywedodd Lee Waters ei fod yn aelod o'r GMB


Cyfarfod: 11/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 29/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC a Joyce Watson AC.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 15/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hannah Blythyn a Jeremy Miles

1.2 Roedd Lee Waters yn dirprwyo ar ran Hannah Blythyn

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant


Cyfarfod: 09/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 25/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 19/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC a Hannah Blythyn AC.

1.2 Roedd Huw Irranca-Davies AC yn dirprwyo ar ran Hannah Blythyn AC.

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 27/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd dirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 05/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC, Mark Isherwood AC a Jeremy Miles AC

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 21/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

1.2 Rhoddodd Jeremy Miles AC, Vikki Howells AC a Mark Isherwood AC wybod eu bod yn aelodau o Sefydliad Bevan.

Nid oedd unrhyw ddirprwyon.


Cyfarfod: 25/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC, Jeremy Miles AC a David J Rowlands AC.

Ni chafwyd unrhyw dirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 17/05/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

Datganodd Russell George AC ei fod gynt yn aelod o Fwrdd Coleg Powys (Grŵp NPTC bellach)


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 29/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 15/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 09/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.


Cyfarfod: 01/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 16/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC, Mark Isherwood AC a Jeremy Miles AC

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon

Datganodd Hefin David AC ei fod wedi addysgu ar y rhaglen addysg ôl-raddedig a grybwyllwyd gan yr Athro Morgan yn ei dystiolaeth


Cyfarfod: 08/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 02/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 19/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon ac ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 15/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 01/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 23/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 17/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 09/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 03/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 19/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.


Cyfarfod: 13/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.


Cyfarfod: 05/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2        Datganodd Russell George AC ei fod yn berchennog busnes bach sy'n talu ardrethi busnes.


Cyfarfod: 21/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.


Cyfarfod: 13/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.


Cyfarfod: 07/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu