Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ystyried yr adroddiad gwaddod drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, a chytunwyd arno yn amodol ar newidiadau.


Cyfarfod: 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 15/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trefniadau gweithio o bell

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Cytunodd yr Aelodau i'r trefniadau gweithio o bell.


Cyfarfod: 24/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1    Cytunodd yr aelodau i drafod yr eitem hon yn eu cyfarfod ar 24 Medi 2020.

 


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhaglen waith ddrafft ar gyfer tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Trafododd yr Aelodau'r rhaglen waith ddrafft a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 20/05/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau i ohirio trafod y flaenraglen waith tan gyfarfod y Pwyllgor ar 23 Mawrth 2020.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ymateb drafft, yn amodol ar newidiadau y cytunwyd arnynt.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafodaeth ar y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd Aelodau y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2019 a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Diweddaru dull strategol y Pwyllgor – trafod yr agenda ar gyfer 1 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Cytunodd yr Aelodau ar agenda'r sesiwn gynllunio strategol ar 1 Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Trafodaeth ar yr ymweliad arfaethedig â gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr Aelodau yr ymweliad arfaethedig â Gogledd Cymru.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau y flaenraglen waith ar gyfer mis Mai a mis Mehefin 2019, a chytuno arni.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y tymor nesaf a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y tymor nesaf.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau Flaenraglen Waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref a chytuno arni.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref.


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunwyd ar y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhaglen Waith: Mehefin a Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau'n trafod y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd yr Aelodau y flaenraglen waith a chytunwyd arni.

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd yr Aelodau'r flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunwyd ar y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Forward work programme

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni, gan gynnwys y dull o gynnal gwaith craffu ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol (Cymru).

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu is-bwyllgor i gynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil o dan Reol Sefydlog 17.17.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor. Cytunodd yr Aelodau i lansio ymchwiliad i wydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Blaenraglen waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynllunio strategol: y camau nesaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr aelodau’r sesiwn gynllunio strategol a gynhaliwyd ar 8 Mai a chytunwyd ar sut i ddatblygu’r gwaith.


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunwyd arni.


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Sesiwn cynllunio strategol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith - y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf

Dogfennau ategol:

  • Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd a chytunodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Blaenraglen waith - trafod materion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor

Gwyn o Griffiths – Uwch-gynghorydd Cyfreithiol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Nia Moss, Cynghorydd Materion Ewropeaidd ac Arweinydd y Tîm Cyfansoddiadol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur sy'n ymwneud â'i gylch gwaith a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Blaenraglen waith - trafodaeth ar ymchwiliadau i'w cynnal yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd ar y cynigion manwl ar gyfer ymchwiliad i bolisi rhanbarthol - lle nesaf i Gymru?

 


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith - y trefniadau ar gyfer tymor y gwanwyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith, a chytunodd arni yn amodol ar fân newidiadau. Bydd y Pwyllgor yn ystyried y flaenraglen waith eto yn y flwyddyn newydd. 

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

  • Papur 3: Blaenraglen Waith - Papur Trafod (Saesneg yn unig)