Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Digwyddiad rhanddeiliaid

Cofnodion:

7.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda rhanddeiliaid


Cyfarfod: 11/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Sesiwn breifat - papur cwmpasu: Caffael

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-20-19(P1) Papur Cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu


Cyfarfod: 13/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papur Cwmpasu: Datgarboneiddio Trafnidiaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu cyn cytuno arno


Cyfarfod: 13/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

8.1 The Forward Work Programme was agreed by the Committee


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 The correspondence was noted by the Committee


Cyfarfod: 01/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

Cynllunio Strategol gyda Kate Faragher


Cyfarfod: 05/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith 2019

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-29-18(P5) Blaenraglen Waith 2019

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Blaenraglen waith – Opsiynau ar gyfer y gwanwyn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith


Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trawsnewidiad Digidol - Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-19-18(P5) Papur Cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd yr Aelodau y papur cwmpasu.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Flaenraglen Waith: meysydd o ddiddordeb a rennir (Yn berthnasol i eitem 9 ar yr agenda)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer yr hydref

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-15-18(p7) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer yr hydref


Cyfarfod: 23/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-13-18(p3) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith


Cyfarfod: 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod Blaenraglen Waith ddrafft yr haf

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-06-18(p14) Blaenraglen waith drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith ddrafft.


Cyfarfod: 01/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

6. Ystyried Flaenraglen Waith ddrafft yr haf

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-06-18(p10) Blaenraglen waith drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 25/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith drafft – Gwanwyn 2018

Dogfennau ategol:

 • Blaenraglen Waith Ddrafft - Gwanwyn 2018 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y rhaglen waith


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-16-17 (p8) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith.


Cyfarfod: 21/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â Chadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 07/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-11-17 (p7) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch Adroddiad Blynyddol Horizon 2020 ar gyfer 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 23/03/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol i brentisiaethau

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-09-17 (p6) Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol ynghylch prentisiaethau

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur


Cyfarfod: 23/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafodaeth ar flaenraglen waith tymor y gwanwyn

Dogfennau ategol:

 • Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 21/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 • EIS(5)-04-16 (p7) Blaenraglen Waith (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 15/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Gosod Strategaeth a blaengynllunio gwaith

Dr Hannah White, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Institute for Government

Kate Faragher, CEO, BeSpokeSkills

 

Dogfennau ategol:

 • EIS (5) 1 p1 Nodau, bywgraffiadau ac etifeddiaeth (Saesneg yn unig)
 • EIS (5) 1 p2 Ymatebion i'r ymgynghoriad (Saesneg yn unig)
 • EIS (5) 1 p3 Crynodeb o’r digwyddiad i randdeiliaid (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 13/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Digwyddiad rhanddeiliaid (lleoliad allanol)

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid i glywed eu blaenoriaethau a’u dyheadau ar gyfer y Pwyllgor.


Cyfarfod: 13/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyflwyniad i bortffolio a blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

 • Y Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ken Skates AC, James Price, Simon Jones a Tracey Burke gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cyflwyniad i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cofnodion:

2.1 Cyflwynodd Aelodau’r Pwyllgor eu hunain a’u blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/07/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafodaeth am rôl a busnes cynnar y Pwyllgor

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei rôl a’i fusnes cynnar.