Cyfarfodydd

Datganiad gan y Prif Weinidog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Covid-19: Flwyddyn yn Ddiweddarach

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws - Cyfyngiadau Mis Rhagfyr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

 


Cyfarfod: 11/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Rhoi'r Strategaeth Ryngwladol ar Waith

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

 


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Mesurau Diogelu Iechyd ar ôl y Cyfnod Atal Byr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

 


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

I'w gyhoeddi fel Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad gan y Prif Weinidog: Y sefyllfa bresennol o ran Cysylltiadau Rhynglywodraethol

Cofnodion:

Cyhoeddwyd y datganiad fel datganiad ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Datganiad gan y Prif Weinidog - Cadw Cymru'n Ddiogel rhag Coronafeirws

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.32


Cyfarfod: 26/08/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Datganiad gan y Prif Weinidog - Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

The item started at 13.30

 


Cyfarfod: 05/08/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30


Cyfarfod: 15/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.46

 


Cyfarfod: 17/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Cyhoeddwyd fel datganiad ysgrifenedig


Cyfarfod: 10/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 11.01

 


Cyfarfod: 03/06/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 11.00

 


Cyfarfod: 20/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.33


Cyfarfod: 13/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.34

 


Cyfarfod: 06/05/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.49


Cyfarfod: 29/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.44


Cyfarfod: 22/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.34


Cyfarfod: 08/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.33


Cyfarfod: 01/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.05

 


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 10.02


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14:48

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Diweddariad ar Brexit (TYNNWYD YN ÔL)


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Polisi Cyfansoddiadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Partneriaeth Gymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.29

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.42


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Anerchiad gan y Prif Weinidog i nodi ugain mlynedd ers datganoli

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.27


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Diweddaraf am Drafodaethau'r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y datblygiadau diweddaraf yn negodiadau Brexit Llywodraeth y DU

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y diweddaraf am Gynnig Llywodraeth y DU ar gyfer Ymadael â’r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Diweddaraf ar Drefniadau Pontio’r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Ymddiswyddo

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

 


Cyfarfod: 20/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Cytundeb Drafft ar Ymadawiad y DU â’r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Polisi Masnach: Materion Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.46


Cyfarfod: 24/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.14


Cyfarfod: 19/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil yr UE (Ymadael)

Supporting Documents
Bil yr UE (Ymadael) – Saeneg yn unig

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.44


Cyfarfod: 19/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ffyniant i Bawb – y Strategaeth i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Ymadael â’r UE - TYNNWYD YN ÔL


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.43


Cyfarfod: 20/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb i Erthygl 50

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10


Cyfarfod: 24/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: “Sicrhau Dyfodol Cymru”: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd at berthynas newydd ag Ewrop

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

 


Cyfarfod: 01/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: yr UE – Trefniadau Pontio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16


Cyfarfod: 20/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu: Symud Cymru Ymlaen

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.33


Cyfarfod: 13/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: yr UE – trefniadau pontio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25


Cyfarfod: 12/07/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Blaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

 


Cyfarfod: 28/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan y Prif Weinidog: y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13


Cyfarfod: 08/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.34


Cyfarfod: 08/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Tata Steel

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26


Cyfarfod: 24/05/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Penodiadau i'r Cabinet

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.31