Cyfarfodydd

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal wedi'i Gynllunio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.36


Cyfarfod: 26/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol 2017-2020

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.33


Cyfarfod: 11/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Adroddiad Interim yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38


Cyfarfod: 04/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.43


Cyfarfod: 04/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Gronfa Triniaethau Newydd - Adroddiad Cynnydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru - Gohiriwyd i 4 Gorffennaf 2017


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.53

 


Cyfarfod: 16/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Cynllun Gweithredu Dementia

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21


Cyfarfod: 16/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gofal Diwedd Oes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47


Cyfarfod: 21/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.33


Cyfarfod: 07/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflawni Strôc wedi'i Ddiweddaru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.59


Cyfarfod: 28/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gwerthusiad Annibynnol o Fodel Ymateb Clinigol y Gwasanaethau Ambiwlans Brys

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.25


Cyfarfod: 07/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar y Galon

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Cofnodion:

The item started at 15.10


Cyfarfod: 10/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Gronfa Triniaethau Newydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13


Cyfarfod: 10/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Ymgynghoriad ynghylch Cynllun Gweithredu Strategol Drafft ar gyfer Dementia yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.50


Cyfarfod: 22/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cymru o Blaid Affrica

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.09


Cyfarfod: 15/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17


Cyfarfod: 08/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cymru o Blaid Affrica - GOHIRIWYD


Cyfarfod: 01/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

GOHIRIWYD TAN 15 TACHWEDD: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf


Cyfarfod: 01/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.33


Cyfarfod: 01/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.00


Cyfarfod: 11/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.54


Cyfarfod: 04/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gwella Gofal i Afiechydon Difrifol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.28


Cyfarfod: 27/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Sefydlu’r Gronfa Triniaethau Newydd a’r Adolygiad Annibynnol o’r Broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 


Cyfarfod: 20/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i recriwtio a hyfforddi meddygon teulu ychwanegol ynghyd â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal sylfaenol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05


Cyfarfod: 12/07/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cronfa Triniaethau Newydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

 


Cyfarfod: 21/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Arolwg Iechyd Cymru

Dogfen Ategol
Arolwg Iechyd Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.00


Cyfarfod: 14/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau – y chwe mis cyntaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47