Cyfarfodydd

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Ymgyngoriadau ar Deithio Rhatach ar Fysiau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45


Cyfarfod: 26/09/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cynigion Trafnidiaeth ar gyfer Glannau Dyfrdwy

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.41


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Banc Datblygu Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.23


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Caffael Gwasanaethau Rheilffyrdd a'r Metro

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35


Cyfarfod: 04/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cylchffordd Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.52


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol - Gohiriwyd i 4 Gorffennaf 2017


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 


Cyfarfod: 23/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i Drwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05


Cyfarfod: 02/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

 


Cyfarfod: 04/04/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Treftadaeth Cymru – partneriaeth strategol newydd a dyfodol Cadw

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.51


Cyfarfod: 28/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38


Cyfarfod: 13/12/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Banc Datblygu Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35


Cyfarfod: 22/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Canolbwyntio ar Allforion

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.27


Cyfarfod: 15/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Blwyddyn Chwedlau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.41


Cyfarfod: 08/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cymru Hanesyddol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.34

 


Cyfarfod: 01/11/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

GOHIRIWYD TAN 22 TACHWEDD: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Canolbwyntio ar Allforion


Cyfarfod: 18/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33


Cyfarfod: 18/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.16


Cyfarfod: 04/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Prosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

 


Cyfarfod: 04/10/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

TYNNWYD YN ÔL: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru


Cyfarfod: 27/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Croesawu’n ôl Athletwyr Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio 2016

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

 


Cyfarfod: 13/09/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Digwyddiadau Chwaraeon Rhyngwladol o bwys

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.04


Cyfarfod: 13/07/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Cylchffordd Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

 


Cyfarfod: 12/07/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Moderneiddio Trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.19


Cyfarfod: 28/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Strategaeth Ffyrdd a Gwaith Stryd - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem yn ôl.


Cyfarfod: 21/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd

Dogfen Ategol
Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57


Cyfarfod: 08/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Pencampwriaeth Pêl-droed Ewrop

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.19