Cyfarfodydd

Enwebu Dirprwy Lywydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/05/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ethol Dirprwy Lywydd o dan Reol Sefydlog 6

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Gwahoddodd y Llywydd (Elin Jones) enwebiadau yn unol â Rheol Sefydlog 6.6.

 

Enwebwyd John Griffiths gan David Rees

Eiliodd Janet Finch-Saunders yr enwebiad.

 

Enwebwyd Ann Jones gan Joyce Watson.

Eiliodd Angela Burns yr enwebiad.

 

Gwahoddodd y Llywydd yr ymgeiswyr i annerch y Cynulliad.

 

Gan fod dau enwebiad, cynhaliwyd pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 6.8

 

Canlyniad y bleidlais gudd oedd:

John Griffiths

Ann Jones

Ymatal

Cyfanswm

29

30

0

59


Cyhoeddodd y Llywydd fod Ann Jones wedi’i hethol yn Ddirprwy Lywydd a’i gwahodd i annerch y Cynulliad.