Cyfarfodydd

Trefn Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dethol Dadleuon Aelodau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 10 Mawrth:

 

NNDM7552 Jenny Rathbone

Dai Lloyd

Jack Sargeant   

 

Cynnig bod y Senedd:

1.  Yn nodi:

a) mai Cymru yw'r lle gyda'r cyfraddau uchaf o ddiabetes math 2 o unrhyw le yng ngorllewin Ewrop, lle mae dros 200,000 wedi cael diagnosis, lle yr amgcangyfrifir bod 65,000 gyda math 2 heb ddiagnosis, a lle mae 500,000 arall mewn perygl o gontractio diabetes;

b) bod gofalu am bobl â diabetes eisoes yn defnyddio 10 y cant o gyllideb y GIG;

c) y risgiau cynyddol o ddal COVID-19 ar gyfer dinasyddion sydd â diabetes fel cyflwr sy'n bodoli eisoes; a

d)  llwyddiant a chost-effeithiolrwydd y rhaglen Sgiliau Maeth am Oes, sydd wedi ennill sawl gwobr, a dreialwyd yng Nghwm Afan.

2. Yn annog Llywodraeth Cymru i brif ffrydio'r rhaglen Sgiliau Maeth am Oes ledled Cymru fel elfen ganolog o gynllun atal diabetes i Gymru.

 

Cefnogwyr:

 

Helen Mary Jones

Darren Millar

Andrew RT Davies

Jayne Bryant

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cais i drefnu dadl ar NNDM7584

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 13

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes beidio ag amserlennu'r cynnig i'w drafod.

 

 


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 09/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 26/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 146

Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 25/05/2016 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trefn Busnes

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 161
  • Cyfyngedig 162

Cofnodion:

Adolygu Amserlen y Cynulliad

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynnal adolygiad o amserlen y Cynulliad, gan gynnwys amserlennu Cyfarfodydd Llawn, gyda'r bwriad o gynyddu'r gallu cyffredinol ar gyfer busnes ffurfiol y Cynulliad. Gofynnodd y Pwyllgor i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno papur â chynigion manwl i'r Rheolwyr Busnes i'w hystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi amserlen dros dro ar gyfer gweddill y tymor hwn, gyda chyfarfodydd Llawn am 13.30 ar brynhawn Mawrth a Mercher, yn unol â Rheolau Sefydlog:

  • Gan ddefnyddio prynhawn dydd Mawrth ar gyfer Busnes y Llywodraeth; a
  • Chan ddefnyddio prynhawn dydd Mercher ar gyfer Busnes y Llywodraeth a'r Cynulliad.

Pwyllgorau

Roedd yr holl Aelodau o blaid defnyddio prynhawn dydd Llun mewn egwyddor fel slot ffurfiol yn Amserlen y Cynulliad, fel yr argymhellwyd gan y pwyllgor blaenorol, ond y byddai angen i unrhyw benderfyniad gael ei lywio gan yr adolygiad ehangach o strwythur pwyllgorau.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod y mater gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Amserau Eraill

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i barhau gyda'r trefniant blaenorol o grwpiau pleidiau yn cwrdd am 11am ddydd Mawrth.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd ar ddyddiadau'r toriadau hyd at fis Hydref hanner tymor a chytunwyd y dylid dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol i benderfynu ar ddyddiadau toriadau dros dro ar gyfer y Nadolig 2016 a Gwanwyn 2017, yn dilyn trafodaethau gyda Grwpiau'r Pleidiau.

Refferendwm ar yr UE

Cododd Simon Thomas y mater o amserlennu busnes yn y cyfnod yn arwain at refferendwm yr UE a'r effaith y gallai hyn ei chael ar gyfraniadau Aelodau yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad fod y Ddeddf Etholiadau a Refferenda Pleidiau Gwleidyddol 2000 (PPERA) yn gosod cyfyngiadau ar Gomisiwn y Cynulliad mewn perthynas â chyhoeddi deunydd yn ymwneud â'r refferendwm yn ystod y 28 diwrnod yn arwain at 23 Mehefin.

Byddai cyhoeddi cofnod o fusnes ffurfiol y Cynulliad yn destun y cyfyngiadau hyn. Ni fyddai torri'r Ddeddf yn drosedd, felly byddai'r risg yn un i enw da. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i Gomisiwn y Cynulliad yn ôl y gyfraith i gyhoeddi cofnodion ein trafodion.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i drefnu busnes fel arfer yn ystod cyfnod y refferendwm. Fodd bynnag, gofynnodd Mark Reckless am gyngor cyfreithiol pellach ar y mater, a gofynnodd i swyddogion edrych ar y posibilrwydd o'r Cynulliad yn gofyn am ddatganiad rhagataliol gan y llys i alluogi Aelodau i drafod materion sy'n ymwneud â refferendwm yr UE. Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r Ysgrifenyddiaeth yn darparu nodyn i'r cyfarfod nesaf i egluro rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol y Comisiwn cyn gwneud penderfyniad.

 

Y defnydd o amser y Cynulliad

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i edrych ar ffyrdd o gyflwyno mwy o amrywiaeth i'r defnydd o amser y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn, a gofynnodd i'r Ysgrifenyddiaeth i ddod â phapur i gyfarfod yn y dyfodol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i barhau â'r arfer a fabwysiadwyd yn y Pedwerydd Cynulliad ar gyfer amserlennu Dadleuon gan Aelodau Unigol yn rheolaidd a chytunodd i drefnu un bob yn ail wythnos tan doriad yr haf. Penderfynodd y Pwyllgor hefyd i ostwng y trothwy ar gyfer cefnogi cynnig o dri Aelod o dri grŵp gwleidyddol gwahanol i dri Aelod o ddau grŵp.

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i drefnu hyd at dair awr o ddadleuon yr wrthblaid yr wythnos, gan ddibynnu ar y gofynion eraill ar amser y Cynulliad. Trafododd y Rheolwyr Busnes y rhaniad mwyaf priodol o amser y Cynulliad ymysg y gwrthbleidiau a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod ar 8 Mehefin.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal Dadl Fer ar ddydd Mercher bob wythnos ac i ddyrannu 30 munud iddi, fodd bynnag mynegodd Simon Thomas y farn y dylai Dadleuon Byr gael eu hadolygu fel rhan o'r adolygiad o amser y Cynulliad.