Cyfarfodydd

CLA679 -The Water Environment (Water Framework Directive) (England and Wales) (Amendment) Regulations 2016 (Saesneg yn unig)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/03/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.3)

3.3 CLA679 - Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 9 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  10 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 3 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur x 11 Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol: