Cyfarfodydd

Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 25/02/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 04/02/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 


Cyfarfod: 27/01/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 


Cyfarfod: 21/01/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 13/01/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.    Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 26/11/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 18/11/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 12/11/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 04/11/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1        Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 10/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 01/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

CLA (4) -14-15 - Papur 13 - Llythyr gan y Llywydd ynghylch gweithdrefnau cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1        Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

 

 


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.


Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 The Committee noted the papers.

 


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 25/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 19/06/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 11/06/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth a gafwyd gan Chwaraeon Cymru.

 


Cyfarfod: 05/06/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth gan Darren Millar.

 


Cyfarfod: 07/05/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth gan lyfrgell Cyngor Dinas Casnewydd. 

 


Cyfarfod: 01/05/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau.

 


Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau.

 


Cyfarfod: 13/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/02/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/02/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Papurau i’w nodi.

 


Cyfarfod: 29/01/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Papurau i'w nodi

 


Cyfarfod: 23/01/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Papurau i'w nodi

 


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 12/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Papurau i’w nodi.

 


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Papurau i’w nodi.

 


Cyfarfod: 28/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10. Papurau i’w nodi

 


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Trafod y papur cwmpasu: Ymchwiliad i Dlodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad i dlodi.

 


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1. Papurau i’w nodi. 

 


Cyfarfod: 14/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 27/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau


Cyfarfod: 09/05/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 06/02/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/01/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 09/01/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papur yn amlinellu'r dewisiadau o ran craffu ar y Papur Gwyn ar ddeddfwriaeth i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gael cyflwyniad ffeithiol am y Papur Gwyn ar 6 Chwefror.


Cyfarfod: 09/01/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 28/11/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

8. Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/11/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 08/11/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

Cytunodd y Pwyllgor yn ffurfiol i ddechrau Cyfnod 1, craffu ar Fil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru). 


Cyfarfod: 24/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 18/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 04/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Sesiwn friffio ar Hybu Democratiaeth Leol: Papur Gwyn gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 493

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor frîff ar Hybu Democratiaeth Leol: Papur Gwyn gan Lywodraeth Cymru. Holodd yr Aelodau y swyddogion oedd yn bresennol.


Cyfarfod: 05/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 17/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Eitem 3:

 

3.1 Nododd y Pwyllgor bapur (CELG(4)-13-13) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Unrhyw fater arall:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y drefn i ystyried trafodion Cyfnod 2 Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), yn unol â Rheol Sefydlog 26.21:

 

“Caiff gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn perthyn iddynt yn codi yn y Bil, oni bai bod y pwyllgor sy’n ystyried trafodion Cyfnod 2 wedi penderfynu fel arall.”


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 CELG(4)-12-12 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 CELG(4)-12-12 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn dilyn y cyfarfod ar 29 Mawrth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

CELG(4) – 11-12 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymateb i’w lythyr.

 


Cyfarfod: 09/02/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 LGB(4)-02-12 : Papur 6

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant ar Hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 LGB(4)-02-12 : Papur 5

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant ar gynllun gweithredu Hygyrchedd gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 CELG(4)-10-11 : Papur 6

Gohebiaeth gan Multiple Sclerosis Society Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

CELG(4)-09-11 : Papur 5

 

Gwybodaeth atodol o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref oddi wrth y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth.

 

CELG(4)-09-11 : Papur 6

 

Gwybodaeth atodol o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref oddi wrth y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

CELG(4)-09-11 : Papur 7

 

Gwybodaeth atodol o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref oddi wrth Awdurdodau Heddlu Cymru

 

CELG(4)-09-11 : Papur 8

 

Gwybodaeth atodol o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd oddi wrth Shelter Cymru

 

CELG(4)-09-11 : Papur 9

 

Gohebiaeth oddi wrth y Comisiwn Bil Iawnderau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.


Cyfarfod: 09/11/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Gwybodaeth atodol gan Gymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Cymru

 

CELG(4)-08-11 : Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 19/10/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Tystiolaeth ychwanegol gan Gymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Cymru: ‘Safer Communities for You’

CELG(4)-06-11 : Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 13/10/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Nodyn Cyngor CyfreithiolRhannu Data

CELG(4)-05-11 (p3)

 

CrynodebNodyn Cyngor CyfreithiolRhannu Data

CELG(4)-05-11 (p3a)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

3.1 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papurau i'w nodi

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor CyllidCraffu ar gynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13

CELG(4)-04-11 (p8)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Papurau i'w nodi

Adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – Pa mor deg yw Cymru?

CELG(4)-03-11 (p5)

 

Race Equality First - Adroddiad o Ddigwyddiad ar y System Cyfiawnder Troseddol

CELG(4)-03-11 (p6)

 

Race Equality First – Adroddiad o Ddigwyddiad ar Drosedd Casineb a Gwaith Aml-asiantaethol (MARAC)

CELG(4)-03-11 (p7)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.


Cyfarfod: 21/09/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papurau i'w nodi

Gohebiaeth gan John Cresswell – Band eang i bawb yng Nghymru

CELG(4)-02-11 (p4)

 

Gohebiaeth gan Mark Drakeford AC – Toriadau arfaethedig i swyddfa’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

CELG(4)-02-11 (p5)

 

Gohebiaeth gan Kay Jenkins – Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

CELG(4)-02-11 (p6)

 

Linc i’r adroddiad – Yn gudd i bawb i’w weld – Ymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd yng Nghymru

CELG(4)-02-11 (p7)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gohebiaeth gan John Cresswell – Band eang i bawb yng Nghymru

CELG(4)-02-11 (p4)

 

Gohebiaeth gan Mark Drakeford AC – Toriadau arfaethedig i swyddfa’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

CELG(4)-02-11 (p5)

 

Gohebiaeth gan Kay Jenkins – Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

CELG(4)-02-11 (p6)


Cyfarfod: 14/07/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

4.2 Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd yn cael ei dosbarthu i’r Aelodau.

 

4.3 Nododd y Cadeirydd y byddai’r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 21 Medi.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu